ARTODA (TDK)

Gözde, irisle billurcismin arasındaki boşluk.

Artoda kelimesi baş harfi A son harfi A olan bir kelime. Başında A sonunda A olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi R , üçüncü harfi T , dördüncü harfi O , beşinci harfi D , altıncı harfi A . Başı A sonu A olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİLLUR Nedir?


1 . Bazı cisimlerin aldıkları geometrik biçim: "Su buharı billur durumunda donunca kar olur."- .
2 . Kesme cam, kristal: "Dört tarafı kesme billur kapaklı bir eski saat."- R. H. Karay.
3 . sıfat Bu maddeden yapılmış: "Su sesi ve kanat şakırtısından / Billur bir avize Bursa'da zaman."- A. H. Tanpınar.
4 . halk ağzında Koç yumurtası.
5 . sıfat Duru, temiz ve akıcı: "Onu görmek, billur sesini dinlemek, elinden bir şey içmek."- A. İlhan.

BOŞLUK Nedir?


1 . Oyuk, çukur, kapanmamış yer.
2 . Kesinti, kopukluk.
3 . Boş geçen süre: "Bu boşluktan sıkılıyorum."- .
4 . Eksiklik, yoksunluk duygusu: "Nevin, içinde ucu bucağı kayıp bir boşluk duydu."- S. F. Abasıyanık.
5 . mecaz Yetersizlik: "O günden bugüne olanları hatırladıkça insan ister istemez bu türlü çabaların hiçliğini, boşluğunu düşünmek zorunda kalıyor."- R. H. Karay.

GÖZDE Nedir?


1 . Benzerleri arasında nitelikleri sebebiyle üstün tutulan, beğenilen, önem verilen (kimse veya şey): "Türkü tabii o zamanlar en gözde bir meslek olan ve kızının kabul ettiği 'Kâtibim' türküsü ile biterdi."- H. E. Adıvar.
2 . isim Önemli bir kimsenin beğendiği kadın.

İRİS Nedir?

Saydam tabaka ile göz merceği arasında bulunan, ince, kasılabilen bir zardan oluşan, gözün renkli bölümü.

A A D O R T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Ortada,

5 Harfli Kelimeler

Orada,

4 Harfli Kelimeler

Aort, Arda, Dara, Dart, Data, Orta, Roda, Rota,

3 Harfli Kelimeler

Ada, Ara, Art, Ata, Dar, Oda, Ora, Rot, Tar, Tor,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ar, At, Do, Od, Ot, Ra, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.