ARTERYOGRAFİ (TDK)

Atardamarların ya da başka damarların röntgen ışınları geçirmeyen bir maddeyle radyolojik muayenesi.

Arteryografi kelimesi baş harfi A son harfi İ olan bir kelime. Başında A sonunda İ olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi R , üçüncü harfi T , dördüncü harfi E , beşinci harfi R , altıncı harfi Y , yedinci harfi O , sekizinci harfi G , dokuzuncu harfi R , onuncu harfi A , onbirinci harfi F , onikinci harfi İ . Başı A sonu İ olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ATARDAMAR Nedir?

Kalbin sağ karıncığından akciğerlere, sol karıncığından vücudun diğer bölümlerine kan taşıyan damar, şiryan, arter.

BAŞKA Nedir?


1 . Bilinenden ayrı, değişik, farklı, özge: "Yıllar sonra olaya başka bir açıdan bakabildim."- H. Taner.
2 . Nitelik yönünden alışılmışın dışında bir üstünlüğü olan: "Bütün bunlar beni herkesten başka bir insan yapmıyor."- H. E. Adıvar.
3 . edat "Ayrıca, üstelik, bir yana" anlamlarında -dan / -den başka biçiminde kullanılan bir söz.

DAMA Nedir?

Karelere ayrılmış zemin üzerinde on altı taşla iki kişi arasında oynanan oyun: "Gürültüsüz oyun isterseniz gelin damaya."- M. A. Ersoy.

DAMAR Nedir?


1 . Canlı varlıklarda kanın veya besleyici sıvıların dolaştığı kanal: "Alnında ve şakaklarında şişen damarlar ağrıyordu."- P. Safa.
2 . Mermerde, bazı taşlarda ve tahta kesitlerinde renk ayrılığı gösteren dalgalı çizgi.
3 . Başka türden katmanların arasında bulunan sıvı, maden veya mineral katmanı: "Zengin bir altın damarı."- .
4 . mecaz Soy, yaradılış.
5 . mecaz Huy, mizaç: "Cimrilik damarı. Şairlik damarı."- .
6 . bitki bilimi İçinde ongun besi suyunun dolaştığı odunsu dokudan boru.
7 . hayvan bilimi Böceklerde kanat zarını dik tutmaya yarayan organ.

GEÇİRME Nedir?

Geçirmek işi: "Esaretimin geri kalan müddetini bu ümitle geçirmeye başladım."- A. Mithat.

MADDE Nedir?


1 . Duyularla algılanabilen nesne.
2 . Bir cismi oluşturan öge, öz: "Cam yapmak için silisli maddeler kullanılır."- .
3 . Yasa, sözleşme, antlaşma vb. metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm: "Kanun tatbikatında merhamet bilmez. Suçları maddeleriyle ölçer. Hükmünü verir, çarpar."- H. R. Gürpınar.
4 . Sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konulardan her biri: "Bir uzmanla buluşacağı zaman ansiklopediyi açar, o konuyla ilgili maddeyi okur."- S. Birsel.
5 . Para, mal vb. ile ilgili şey: "Maddeye önem vermek."- .
6 . Kendi içinde bütünlüğü olan anlatım.
7 . fizik Boşlukta yer kaplayan, bir kütlesi olan her türlü varlık, özdek.
8 . kimya Molekül.

MUAYENE Nedir?


1 . Bir kimsenin hasta olup olmadığını veya hastalığın ne olduğunu araştırma: "En son bir de kan muayenesi yaptılar."- S. F. Abasıyanık.
2 . Gözden geçirme, araştırma, yoklama, kontrol: "Gümrük muayenesi."- .

RADYO Nedir?


1 . Elektrik dalgalarının özelliğinden yararlanarak seslerin iletilmesi sistemi.
2 . Elektrik dalgalarıyla düzenli olarak yayın yapan istasyon ve bu istasyonun programlarını düzenlemekle görevli kuruluş.
3 . Bu istasyonun yayınlarını alan araç: "Kasabanın matemine hürmet olarak bu akşam radyo susturulmuştu."- R. N. Güntekin.

RADYOLOJİ Nedir?

Işın bilimi.

RÖNTGEN Nedir?


1 . Gama veya x ışınlarının miktar ölçümü birimi.
2 . tıp (***) Herhangi bir organın durumunu tespit etmek için çekilen film.

A A E F G O R R R T Y İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Tarafgir,

7 Harfli Kelimeler

Feragat,

6 Harfli Kelimeler

Afiyet, Agrafi, Ararot, Ariyet, Feryat, Fiyort, Gayret, Gofret, Grafit, Riayet, Tarife, Toygar,

5 Harfli Kelimeler

Agora, Agraf, Arife, Ariya, Arter, Atari, Efrat, Etraf, Fagot, Firar, Fitre, Fiyat, Forte, Frigo, Gaita, Gayet, Gayri, Geoit, Giray, Gitar, İfrat, İftar, Oraya, Ortay, Rafit, Rafya, Reaya, Tafra, Taraf, Tarif, Tayfa, Tayga, Teori, Terfi, Toyga, Trafo, Yafta, Yarar, Yergi, Yorga,

4 Harfli Kelimeler

Afat, Afet, Aort, Araf, Argo, Arif, Arya, Ayar, Ayet, Efor, Erat, Ergi, Fare, Fert, Fire, Fora, Fota, Foya, Frer, Gato, Gaye, Gayr, Geri, Getr, İare, İfta, İrat, İtfa, İyot, Orta, Orya, Rate, Riya, Rota, Taya, Tayf, Tifo, Tire, Trio, Yafa,

3 Harfli Kelimeler

Afi, Aft, Ait, Ara, Ari, Art, Ata, Ate, Ati, Aya, Ego, Erg, Eti, Far, Fay, Fer, Fit, Gaf, Gar, Gri, İfa, İta, İye, Ora, Org, Oya, Raf, Ray, Ret, Rey, Rot, Tar, Tay, Tef, Ter, Tor, Toy, Yar, Yat, Yer,

2 Harfli Kelimeler

Af, Ar, At, Ay, Er, Et, Ey, Fa, Fe, Ge, İt, Of, Ot, Oy, Ra, Re, Ta, Te, Ti, Ya, Ye, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.