ARTDAMAKSILLAŞMA (TDK)

Bir sesbirimin boğumlanma yerini ağız boşluğunun arkasına doğru kaydırma.

Artdamaksıllaşma kelimesi baş harfi A son harfi A olan bir kelime. Başında A sonunda A olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi R , üçüncü harfi T , dördüncü harfi D , beşinci harfi A , altıncı harfi M , yedinci harfi A , sekizinci harfi K , dokuzuncu harfi S , onuncu harfi I , onbirinci harfi L , onikinci harfi L , onüçüncü harfi A , ondördüncü harfi Ş , onbeşinci harfi M , Başı A sonu A olan 16 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AĞIZ Nedir?


1 . Yüzde, avurtlarla iki çene arasında, ses çıkarmaya, soluk alıp vermeye ve besinleri içine almaya yarayan boşluk.
2 . Bu boşluğun dudakları çevrelediği bölümü: "Küçük bir ağız."- .
3 . Kapların veya içi boş şeylerin açık tarafı: "Ağızları kopmuş bir çay takımının arasına gizlenmiş, koyu renkli bir cildi oradan alarak bana uzattı."- H. R. Gürpınar.
4 . Bir akarsuyun denize veya göle döküldüğü yer, munsap: "Çay ağzı."- .
5 . Koy, körfez, liman vb. yerlerin açık yanı: "Körfezin ağzı."- .
6 . Birkaç yolun birbirine kavuştuğu yer, kavşak.
7 . Kesici aletlerin keskin tarafı: "Çelik ağızlı, küçük gül makasını kâğıdından çıkardı."- R. H. Karay.
8 . dil bilimi Bir dilin sınırları içinde, bölgelere ve sınıflara göre değişen söyleyiş özelliği: "Anlaşılmaz, garip köylü ağızlarıyla konuşuluyordu."- S. F. Abasıyanık.
9 . Üslup, ifade özelliği: "Ertesi günü bazı gazeteler bu haberin bir noktasını yarı resmî bir ağızla tekzip ettiler."- T. Buğra.
10 . Uç, kenar: "Topun ağzında. Uçurumun ağzında."- . 1
1 . mecaz Birini yanıltmak, kandırmak amacıyla dolambaçlı birtakım sözler söyleme özelliği. 1
2 . müzik Bir bölge ezgilerinde görülen özelliklerin tümü.

ARKA Nedir?


1 . Bir şeyin temel tutulan yüzünün tam ters yanı, ön karşıtı: "Evin arkasında bahçe var."- .
2 . Bir şeyin sırt durumunda olan yüzeyi: "Çocuğun arkası ağrıyormuş."- .
3 . Geri kalan bölüm, kısım: "Masalın arkası. Yazının arkası."- .
4 . Art, peş.
5 . Otururken sırtın dayandığı yer: "Otomobile bindiğimiz zaman başını arkaya yaslamış, gözlerini yummuştu."- T. Buğra.
6 . İnsanın vücudu, bedeni: "Arkasında beli kemerli, dar, şık bir pardösü vardı."- R. H. Karay.
7 . sıfat Arkada olan, arkada bulunan.
8 . mecaz Kayırıcı: "Memur olmak için büyük bir arka gerek."- H. R. Gürpınar.
9 . mecaz Geçmiş, geride kalmış zaman: "Bütün gözler arkaya, maziye çevrilmişti."- Y. K. Beyatlı.

BOĞUMLANMA Nedir?


1 . Boğumlanmak işi.
2 . dil bilimi Ciğerlerden gelen havanın, ağız ve burundaki çeşitli nokta ve bölgelerde engellemeye uğrayarak ses olarak çıkması, telaffuz, artikülasyon.

DOĞRU Nedir?


1 . Bir ucundan öbür ucuna kadar yönü değişmeyen, eğri ve çarpık karşıtı.
2 . Gerçek, yalan olmayan: "Doğru haber."- .
3 . Akla, mantığa, gerçeğe veya kurala uygun: "Bunları sana şimdiden söylemek daha doğrudur."- A. Gündüz.
4 . isim Gerçek, hakikat: "Söyleyin doğrusunu, siz insanoğlunun ahlaklı olabileceğine inanmıyorsunuz."- N. Ataç.
5 . isim, matematik İki nokta arasındaki en kısa çizgi: "İki noktadan yalnız bir doğru geçebilir."- .
6 . zarf Yanlışsız, eksiksiz bir biçimde: "Çocuk doğru okudu."- .
7 . zarf Hiçbir yöne sapmadan, dosdoğru, doğruca.
8 . zarf Yakın, yakınlarında: "Şafağa doğru otomobil sesi duyuldu."- F. R. Atay.
9 . edat Karşı yönünce: "Yüzü sapsarı bir kadın iskeleye doğru yürüdü."- S. F. Abasıyanık.
10 . mecaz Yasa, yöntem ve ahlaka bağlı, dürüst, namuslu.

KAYDIRMA Nedir?


1 . Kaydırmak işi.
2 . sinema, TV (***) Alıcının herhangi bir araç üzerinde çeşitli yönlere hareket ettirilmesi.
3 . spor Savunmanın belirli bir anında, oyunun güç noktasını birdenbire değiştirme.

SESBİRİM Nedir?

Dildeki başka seslerle kurduğu ilişki yönünden belirlenen ayırıcı özelliği bulunan ses öğesi, °fonem.

A A A A A D I K L L M M R S T Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

Masallaştırmak,

13 Harfli Kelimeler

Damaksıllaşma, Masallaştırma,

12 Harfli Kelimeler

Madaralaşmak, Maskaralaşma, Tasarımlamak,

11 Harfli Kelimeler

Adlaştırmak, Alaşımlamak, Asalaklaşma, Dalaştırmak, Damlatılmak, Daraltılmak, Ismarlatmak, Madaralaşma, Tasarımlama,

10 Harfli Kelimeler

Adlaştırma, Aklaştırma, Akşamlatma, Alaşımlama, Aldatılmak, Alkışlatma, Astarlamak, Dalaştırma, Damlatılma, Daraltılma, Irmaklaşma, Ismarlamak, Ismarlatma, Kamaştırma, Karşıtlama, Kastarlama, Katırlaşma, Markalaşma, Rastlaşmak, Sakarlaşma, Salaklaşma, Saldırtmak, Sallamamak, Sarılaşmak, Sarmalamak, Sataşılmak, Sıralatmak, Şakırdatma, Şamarlamak, Şarıldamak, Talaşlamak, Taraşlamak, Tasarlamak, Tasımlamak, Tımarlamak, Tıraşlamak, Tırmalamak,

9 Harfli Kelimeler

Adımlamak, Aksatılma, Akşamlama, Akşamları, Aktarılma, Aktarmalı, Aldatılma, Aldırtmak, Alıklaşma, Alımlamak, Alkışlama, Aralatmak, Aratılmak, Aratmamak, Arıklaşma, Arıklatma, Arılaşmak, Artakalma, Artıklama, Astarlama, Aşılatmak, Damlatmak, Daraltmak, Darıltmak, Darlaşmak, Dırlaşmak, Iraklaşma, Ismarlama, Kaldırtma, Karalatma, Karılaşma, Karışlama, Karşılama, Kartlaşma, Katarlama, Katılaşma, Makaslama, Malaklama, Malalamak, Markalama,

8 Harfli Kelimeler

Adaklama, Adımlama, Adlaşmak, Aksırtma, Alakadar, Alalamak, Aldatmak, Aldırmak, Aldırtma, Alımlama, Allaşmak, Altlamak, Altmışar, Araklama, Aralamak, Aralatma, Aralıkta, Aratılma, Ardılmak, Arıklama, Arılamak, Arılaşma, Arkalama, Astarlık, Astırmak, Aşılamak, Aşılatma, Aşırtmak, Aştırmak, Atkılama, Dalaşmak, Dallamak, Damaksıl, Damatlık, Damıtmak, Damlalık, Damlamak, Damlatış, Damlatma, Daralmak,

7 Harfli Kelimeler

Adamlık, Adaşlık, Adatmak, Adlaşma, Akılsal, Aklaşma, Aklımda, Aksatış, Aksatma, Aksırma, Aktarım, Aktarış, Aktarma, Alakalı, Alakart, Alalama, Alarmak, Aldatış, Aldatma, Aldırma, Alışmak, Allamak, Allaşma, Almaşık, Almaşlı, Altışar, Altlama, Aralama, Aratmak, Ardılma, Arılama, Arıtmak, Arkadaş, Arşıala, Asılmak, Asmalık, Astarlı, Astırma, Aşamalı, Aşılama,

6 Harfli Kelimeler

Adaklı, Adalar, Adamak, Adatma, Akasma, Akdarı, Akışma, Akıtma, Aklama, Aksama, Aksata, Alarma, Alaşım, Alışma, Allama, Altlık, Altmış, Amalık, Amasra, Araklı, Aralık, Aramak, Arasat, Arasta, Aratış, Aratma, Arıtma, Arkalı, Armada, Armalı, Artmak, Asalak, Asılma, Asmalı, Aşılma, Aşırma, Atalık, Atamak, Atılma, Atışma,

5 Harfli Kelimeler

Karat, Adalı, Adama, Adamı, Adsal, Akala, Aksam, Akşam, Aktar, Aktaş, Alaka, Alarm, Alkım, Alkış, Allık, Almak, Almaş, Altık, Altlı, Araka, Arama, Ardak, Ardıl, Arkıt, Artık, Artım, Artış, Artma, Askat, Asklı, Aslık, Asmak, Astar, Astım, Aşama, Aşlık, Aşmak, Atama, Atlas, Atmak,

4 Harfli Kelimeler

Adak, Adam, Adaş, Adıl, Adım, Adlı, Akar, Akıl, Akım, Akış, Aklı, Akma, Aldı, Alık, Alım, Alış, Allı, Alma, Altı, Amal, Amma, Arak, Arda, Arık, Arış, Arka, Arlı, Arma, Arsa, Artı, Asal, Asar, Asık, Asıl, Asım, Asır, Askı, Asla, Asma, Aşar,

3 Harfli Kelimeler

Ada, Aka, Akı, Aks, Ala, Alt, Ama, Ara, Arı, Ark, Arş, Art, Asa, Ası, Ask, Ast, Aşı, Aşk, Ata, Dal, Dam, Dar, Dış, Ira, Irk, Kal, Kam, Kar, Kas, Kaş, Kat, Kıl, Kır, Kış, Kıt, Lak, Lal, Lam, Mal, Mas,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Al, Am, Ar, As, Aş, At, La, Ra, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.