ARTAĞANLIK (TDK)

Alışılandan veya beklenilenden artık ürün verme durumu, bereket.

Artağanlık kelimesi baş harfi A son harfi K olan bir kelime. Başında A sonunda K olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi R , üçüncü harfi T , dördüncü harfi A , beşinci harfi Ğ , altıncı harfi A , yedinci harfi N , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi K . Başı A sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALIŞ Nedir?

Alma işi.

ARTIK Nedir?


1 . Bir şey harcandıktan sonra artan bölümü: "Kumaş artığı."- .
2 . Kalan veya artan bölüm: "Yemek artığı."- .
3 . sıfat İçildikten, yenildikten veya kullanıldıktan sonra geriye kalan.
4 . sıfat Daha çok, daha fazla.
5 . zarf (a'rtık) Bundan böyle, sonra, daha, yeter: "Artık onlar en lüks gazino ve barlara gidiyorlar, gecelerini oralarda geçiriyorlardı."- T. Buğra.
6 . müzik Büyük ve tam aralıkların yarım ses artmış hâli.

BERE Nedir?


1 . Bir yere çarpma, incitme veya vurma sonucu vücudun herhangi bir yerinde oluşan çürük.
2 . Herhangi bir şeyde görülen ezik, çizik. bere (II) isim Fransızca béret Yuvarlak, yassı ve sipersiz başlık: "Lacivert beresini sallayarak bir fırtına gibi içeriye girdi."- A. Ş. Hisar.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

ÜRÜN Nedir?


1 . Doğadan elde edilen, üretilen yararlı şey, mahsul.
2 . mecaz Eser: "Cumhuriyet dönemi ressamlarının ürünleri sergilendi."- .
3 . mecaz Bir tutum ve davranışın ortaya çıkardığı şey.
4 . kimya Türlü endüstri alanlarında ham maddelerin işlenmesiyle elde edilen şey.

VERME Nedir?

Vermek işi: "İşitilen sözler, görülen tavırlar, beğenilen düşünceler Şinasi Bey'e yeni fikirler vermeye başladı."- M. Ş. Esendal.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

A A A I K L N R T Ğ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Artağanlık,

9 Harfli Kelimeler

Nakaratlı,

8 Harfli Kelimeler

Ankaralı, Aralıkta, Kantarlı, Katranlı,

7 Harfli Kelimeler

Ağlantı, Alakart, Alkarna, Artağan, Kanatlı, Karaltı, Kıranta, Nakarat, Taraklı,

6 Harfli Kelimeler

Ağalık, Ağarık, Ağartı, Ağlatı, Analık, Ankara, Anlatı, Araklı, Aralık, Arantı, Arkalı, Atalık, Kanaat, Kanara, Kanata, Kantar, Karağı, Karalı, Kartal, Kartlı, Katana, Katran, Kıraat, Natıka, Talkın, Taralı, Tırnak,

5 Harfli Kelimeler

Karat, Ağlak, Akala, Aklan, Akran, Aktar, Alaka, Alkan, Altık, Altın, Analı, Anlak, Anlık, Antlı, Araka, Arkıt, Artık, Artın, Iltar, Itlak, Kağan, Kağıt, Kağnı, Kalan, Kalın, Kalıt, Kanal, Kanat, Kanıt, Kanlı, Karın, Karlı, Katar, Katır, Katlı, Kıran, Kırat, Kıtal, Natır, Takla,

4 Harfli Kelimeler

Ağıl, Ağın, Ağır, Ağıt, Ağlı, Ağrı, Akar, Akıl, Akın, Aklı, Alan, Alık, Alın, Altı, Anal, Anık, Anıt, Anka, Arak, Arık, Arka, Arlı, Artı, Atak, Atık, Atıl, Atkı, Atlı, Irak, Kala, Kana, Kanı, Kant, Kara, Karı, Kart, Katı, Kına, Kıta, Klan,

3 Harfli Kelimeler

Ağa, Ağı, Aka, Akı, Ala, Alt, Ana, Anı, Ant, Ara, Arı, Ark, Art, Ata, Ira, Irk, Kal, Kan, Kar, Kat, Kığ, Kıl, Kın, Kır, Kıt, Lak, Lan, Lığ, Nal, Nar, Tak, Tal, Tan, Tar, Tığ, Tık, Tın, Tır,

2 Harfli Kelimeler

Ağ, Ak, Al, An, Ar, At, La, Ra, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.