ARTIUÇ (TDK)

Elektrikli çözümlemede, sıvıya batırılıp akımın geçmesini sağlayan, metal uçlardan artı yüklü olanı, °anot.

Artıuç kelimesi baş harfi A son harfi Ç olan bir kelime. Başında A sonunda Ç olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi R , üçüncü harfi T , dördüncü harfi I , beşinci harfi U , altıncı harfi Ç . Başı A sonu Ç olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AKIM Nedir?


1 - Akmak eylemi, akış, akıntı.
2 - Hava, su gibi akışkan maddelerin ya da elektrik yüklerinin belli bir yönde akışı, yer değiştirmesi, °cereyan.
3 - Sanatta, siyasada, düşünce yaşamında ortaya çıkan yeni bir görüş, yöntem, hareket, °cereyan, °tarz, °trend.
4 - Debi.

ARTI Nedir?


1 . Toplama işleminde + işaretinin adı, zait.
2 . sıfat, matematik Sıfırdan büyük, önünde artı işareti bulunan (sayı), eksi karşıtı, pozitif.
3 . mecaz Fazlalık: "Alışkanlıklarımız artılarıyla eksileriyle nelerdir, aktarılmıyor çocuklarımıza."- N. Meriç.

BATI Nedir?


1 - Yeryüzündeki başlıca dört yönden güneşin battığı yön, günindi, °garp.
2 - Bu yönde olan, bu yönle ilgili, °garbi.
3 - Bulunulan yere göre güneşin battığı yönde olan bölge, °garp.
4 - (Siyasal anlamda) Avrupa ve Kuzey Amerika.
5 - Güneşin 2
2 Martta ve 2
3 Eylülde battığı nokta.

ÇÖZÜM Nedir?


1 . Bir sorunun çözülmesinden alınan sonuç, hal: "Mahallî idarelerin seçilmiş organlarının, organlık sıfatını kazanmalarına ilişkin itirazların çözümü ve kaybetmeleri konusundaki denetim yargı yolu ile olur."- Anayasa.
2 . matematik Bir denklemde bilinmeyenlerin yerine konulduğunda o denklemi gerçekleştiren sayı veya sayılar.
3 . matematik Bir problemi çözmek için verilenler üzerinde yapılacak işlemlerin gösterilmesi.

ÇÖZÜMLEME Nedir?


1 . Çözümlemek işi.
2 . dil bilgisi Bir cümledeki kelimelerin hangi kelime türünden olduklarını veya özne, tümleç, yüklem görevlerinden hangisinde bulunduklarını belirtme, tahlil.
3 . dil bilgisi Kelimenin kökünü bulup eklerini gösterme.
4 . edebiyat Bir metni belirli yöntemlere bağlı kalarak gözden geçirme, tahlil.
5 . felsefe Herhangi bir konunun, bir nesnenin düşüncede veya gerçeklikte kurucu parçalarına ayrılmak yoluyla yapısının, işleyişinin ve gelişim yasalarının ortaya konması işlemi.
6 . kimya Bir maddenin birleşimindeki yalın cisimlerin niteliğini veya niceliğini anlamak için yapılan işlem, tahlil, analiz.
7 . matematik Bir sayıyı onluk ve birliklerine ayırıp yazma.

ELEKTRİKLİ Nedir?


1 . Elektriği olan, elektrik enerjisiyle yüklü olan, elektrikle işleyen: "Bir sinemanın elektrikli ilanı yanıp sönüyordu."- C. Uçuk.
2 . mecaz Sinirli ve gergin bir duruma gelmiş olan: "Elektrikli bir ortam."- .

GEÇME Nedir?


1 . Geçmek işi, mürur.
2 . Birbirinin içine geçirilerek tutturulan iki şeyden birinde bulunan çıkıntılı parça.
3 . sıfat Çakılmış, yapıştırılmış veya lehimlenmiş olmayıp gereğinde sökülebilecek biçimde parçaları birbirine takılıp kenetlenmiş olan: "Geçme çerçeve."- .

METAL Nedir?


1 . Çok yüksek elektrik ve ısı iletkenliği, kendine özgü parlaklığı olan, oksijenli birleşimiyle çoğunlukla bazik oksitler veren madde, metal.
2 . Dizgi makinelerinde satırları oluşturmak için eritilen antimon ve kurşun alaşımı.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

SIVI Nedir?

Bulunduğu kabın biçimini alabilen ve üstü yatay bir düzlem durumuna gelebilen akışkan cisim, mayi, likit.

YÜKLÜ Nedir?


1 . Yükü olan.
2 . Yapılacak işi çok olan: "O çok yüklü, bu işi başkasına verelim."- .
3 . Çok çalışmayı gerektiren: "Bu yılki ders programı çok yüklü."- .
4 . Çok fazla, pek çok: "Vurgun, yüklü olursa firar kolaylıkları hazırlanmıştır."- Ö. Seyfettin.
5 . Bir duyguyu, bir olguyu içinde veya üzerinde fazlaca bulunduran: "Romanları, denemeleri hep kültürle yüklü, çok yanlı, zengindi."- H. Taner.
6 . argo Çok sarhoş.
7 . argo Paralı, varlıklı.
8 . halk ağzında Gebe.

A I R T U Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Artçı, Turaç, Uçarı,

4 Harfli Kelimeler

Açıt, Artı, Atçı, Çatı, Çıra, Çıta, Tura, Uçar,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Arı, Art, Aut, Çar, Çat, Çıt, Ira, Taç, Tar, Tır, Tur,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ar, At, Ra, Ta, Tu, Uç, Ur, Ut,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.