ARTIKGÜN (TDK)

Artıkyıllarda şubat ayına eklenen, dört yılda bir gelen yirmi dokuzuncu gün.

Artıkgün kelimesi baş harfi A son harfi N olan bir kelime. Başında A sonunda N olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi R , üçüncü harfi T , dördüncü harfi I , beşinci harfi K , altıncı harfi G , yedinci harfi Ü , sekizinci harfi N . Başı A sonu N olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ARTI Nedir?


1 . Toplama işleminde + işaretinin adı, zait.
2 . sıfat, matematik Sıfırdan büyük, önünde artı işareti bulunan (sayı), eksi karşıtı, pozitif.
3 . mecaz Fazlalık: "Alışkanlıklarımız artılarıyla eksileriyle nelerdir, aktarılmıyor çocuklarımıza."- N. Meriç.

ARTIK Nedir?


1 . Bir şey harcandıktan sonra artan bölümü: "Kumaş artığı."- .
2 . Kalan veya artan bölüm: "Yemek artığı."- .
3 . sıfat İçildikten, yenildikten veya kullanıldıktan sonra geriye kalan.
4 . sıfat Daha çok, daha fazla.
5 . zarf (a'rtık) Bundan böyle, sonra, daha, yeter: "Artık onlar en lüks gazino ve barlara gidiyorlar, gecelerini oralarda geçiriyorlardı."- T. Buğra.
6 . müzik Büyük ve tam aralıkların yarım ses artmış hâli.

ARTIKYIL Nedir?

Dört yılda bir gelen 36
6 günlük yıl, °sene-i kebise.

AYIN Nedir?

Arap abecesinde on sekizinci, Osmanlı abecesinde yalnız Arapça kökenli sözcüklerde kullanılan yirmi birinci harf.

DOKUZUNCU Nedir?

Dokuz sayısının sıra sıfatı, sırada sekizinciden sonra gelen.

DÖRT Nedir?


1 . Dört sayısının adı.
2 . Bu sayıyı gösteren 4, IV rakamlarının adı.
3 . sıfat Üçten bir artık.

GELEN Nedir?


1 . Gelme işini yapan (kimse veya nesne).
2 . fizik Bir ışık kaynağından çıkıp bir aynanın yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine düşen (ışın).

ŞUBAT Nedir?

Yirmi sekiz (artık yıllarda dört yılda bir yirmi dokuz) gün süren yılın ikinci ayı.

YİRMİ Nedir?


1 . On dokuzdan sonra gelen sayının adı.
2 . Bu sayıyı gösteren 20, XX rakamlarının adı.
3 . sıfat İki kere on, on dokuzdan bir artık: "En az yirmi şiiri ezberimdeydi."- N. Cumalı.

A G I K N R T Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Kargın, Tırnak,

5 Harfli Kelimeler

Argın, Argıt, Arkıt, Artık, Artın, Irgat, Kanıt, Kargı, Karın, Katır, Kıran, Kırat, Natır, Natür, Tanık, Tanrı, Tırak,

4 Harfli Kelimeler

Akın, Anık, Anıt, Arık, Artı, Atık, Atkı, Gark, Gına, Gırt, Irak, Kanı, Kant, Karı, Kart, Katı, Kına, Kıta, Kürt, Rakı, Rant, Takı, Tanı, Tank, Trük, Türk, Ürat,

3 Harfli Kelimeler

Akı, Akü, Anı, Ant, Arı, Ark, Art, Gak, Gar, Gık, Gır, Gün, Gür, Ira, Irk, Kan, Kar, Kat, Kın, Kır, Kıt, Kür, Küt, Nar, Tak, Tan, Tar, Tık, Tın, Tır, Tün, Tür,

2 Harfli Kelimeler

Ak, An, Ar, At, Nü, Ra, Ta, Ün,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.