ARTIKDEĞER (TDK)

İşçinin, işgücünün karşılığı olarak ödenen değerin üzerinde ürettiği ve anamalcının, karşılığını ödemeksizin sahip olduğu ek değer.

Artıkdeğer kelimesi baş harfi A son harfi R olan bir kelime. Başında A sonunda R olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi R , üçüncü harfi T , dördüncü harfi I , beşinci harfi K , altıncı harfi D , yedinci harfi E , sekizinci harfi Ğ , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi R . Başı A sonu R olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANAMAL Nedir?


1 . Sermaye.
2 . Bir ticaret işinin kurulması, yürütülmesi için gereken anapara ve paraya çevrilebilir malların bütünü, sermaye.

ANAMALCI Nedir?


1 . Üretim araçlarını özel mülkiyetinde bulunduran kimse, anamal sahibi, sermayedar, sermayeci, kapitalist.
2 . Anamalcılık düzenini benimsemiş kimse.

DEĞER Nedir?


1 . Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet, valör.
2 . Bir şeyin para ile ölçülebilen karşılığı, paha.
3 . Yüksek ve yararlı nitelik.
4 . Üstün, yararlı nitelikleri olan kimse.
5 . felsefe Kişinin isteyen, gereksinim duyan bir varlık olarak nesne ile bağlantısında beliren şey.
6 . matematik Bir değişkenin veya bilinmeyenin sayı ile anlatımı.
7 . Bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel değerlerini kapsayan maddi ve manevi ögelerin bütünü.

İŞÇİ Nedir?


1 . Başkasının yararına bedenini, kafa gücünü veya el becerisini kullanarak ücretle çalışan kimse: "Gazetelere daha ziyade biz işçiler sahiptik."- H. C. Yalçın.
2 . hayvan bilimi Toplu olarak yaşayan böceklerde üreme yeteneği olmayan, topluluğun işlerini gören dişi veya erkek.

İŞGÜCÜ Nedir?


1 - Bir insanın yararlı şeyler üretmek için harekete geçirmek zorunda olduğu fiziksel ve düşünsel yetilerinin tümü.
2 - Bir toplumda çalışma yaşındaki üretime katılabilen ya da katılabilecek durumda olan nüfus.

KARŞI Nedir?


1 . Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, esas tutulan yüzünün ilerisi: "Karşımdaki kitap rafında eserlerim sırayla duruyor."- H. E. Adıvar.
2 . Yol, deniz, ırmak vb.nin öbür kıyısı veya yanı: "Karşıki kıyıda yün denkleri çıkaran gemiye haykırdık, işaretler ettik."- R. H. Karay.
3 . Ön, kat, huzur: "İkisi birden müdürün karşısına çıkarlar."- Y. Z. Ortaç.
4 . sıfat Bulunan yere göre önde, ileride olan: "Karşı evin kızları. Karşı mahalle."- .
5 . sıfat Karşıt, zıt, muhalif: "Karşı parti. Karşı takım."- .
6 . zarf Yüzünü bir şeye doğru çevirerek: "Bahçeye karşı oturmak."- .
7 . zarf Karşılık olarak, mukabil: "Bir ölüm haberine karşı ben, içimde bin ezinti, bin çöküntü duydum."- A. Ş. Hisar.
8 . zarf İçin, hakkında: "Edebiyata karşı ilk alaka sizde nasıl ve ne zaman başladı?"- S. F. Abasıyanık.
9 . zarf -e doğru: "Bir sabaha karşı yine çakal sesleriyle uyanmıştım."- S. F. Abasıyanık.

OLDU Nedir?


1 . Evet.
2 . ünlem Başüstüne.

ÖDEM Nedir?

Dokularda genellikle yüzde, ellerde, ayaklarda ve bazı iç organlarda aşırı miktarda sıvı birikmesi.

ÖDEME Nedir?

Ödemek işi, tediye: "Aradan yedi sekiz ay geçmiş, hiç aksama olmamıştı ödemelerde."- Y. Z. Ortaç.

ÖDEMEK Nedir?


1 . Bir alışveriş ilişkisinde, borcu alacaklıya vermek, tediye etmek: "Borç varsa benimkidir, onu ödemek ve teşekkür etmek lazım."- R. H. Karay.
2 . Bir alışverişte alınan şeyin karşılığını alacaklıya vermek.
3 . Bedelini vererek bir zararı karşılamak, tazmin etmek.
4 . Bir iş, bir kuruluş harcanan, yatırılan parayı çıkartmak, itfa etmek: "Bu fabrika sermayesini beş yılda ödedi."- .
5 . mecaz Bir işin, bir görevin karşılığını vermek: "Bir gece de onunla kal. Bize yaptıklarını ödemiş olursun."- S. F. Abasıyanık.
6 . mecaz Bir şey karşısında fedakârlık etmek, bir şey elde etmek için özveride bulunmak.

SAHİP Nedir?


1 . Herhangi bir şey üstünde mülkiyeti olan, onu yasaya uygun bir biçimde dilediği gibi kullanabilen kimse, iye, malik.
2 . Herhangi bir niteliği olan kimse, ehil: "Bilgi sahibi. Zevk sahibi."- .
3 . Bir iş yapmış, üstlenmiş veya bir eser ortaya koymuş kimse: "Düğün sahipleri gibi adımbaşında bahşiş dağıttığım için hizmetçiler de yüksünmüyorlardı."- R. N. Güntekin.
4 . mecaz Koruyan, arka çıkan, gözeten kimse.

ÜZERİNDE Nedir?


1 . Üstünde: "Donanan minareler sanki yolun üzerinde yakılan meşalelerdir."- R. E. Ünaydın.
2 . ... ile ilgili, üzerine: "Hacı Ömer'in hatırı için gecelerce başımı soğuk su ile ıslatarak kitaplar üzerinde çalıştım."- R. N. Güntekin.

A D E E I K R R T Ğ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Ekarte, Krater, Tekrar,

5 Harfli Kelimeler

Arkıt, Arter, Artık, Değer, Dekar, Erdek, Kader, Kağıt, Katır, Katre, Keder, Kerde, Kerte, Kırat, Raket, Rekat, Teker, Terek, Tırak, Trake,

4 Harfli Kelimeler

Adet, Ağır, Ağıt, Ağrı, Arık, Artı, Atık, Atkı, Darı, Dart, Dere, Derk, Dert, Edat, Eder, Eğer, Erat, Erek, Erke, Erte, Etek, Eter, Irak, Kadı, Kare, Karı, Kart, Katı, Kere, Kete, Kıta, Rakı, Rate, Takı, Teke, Tere, Terk,

3 Harfli Kelimeler

Ağı, Akı, Arı, Ark, Art, Ate, Dağ, Dar, Dek, Eda, Ede, Eğe, Eke, Erk, Ira, Irk, Kar, Kat, Ker, Ket, Kığ, Kır, Kıt, Ret, Tak, Tar, Tek, Ter, Tığ, Tık, Tır,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ağ, Ak, Ar, At, De, Ek, Er, Et, Ke, Ra, Re, Ta, Te,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.