ARTÇIL (TDK)

Fügde ve kanonda temanın ilk cümlesine taklit biçiminde verilen yanıt.

Artçıl kelimesi baş harfi A son harfi L olan bir kelime. Başında A sonunda L olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi R , üçüncü harfi T , dördüncü harfi Ç , beşinci harfi I , altıncı harfi L . Başı A sonu L olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

CÜMLE Nedir?


1 . Bir yargı bildirmek için tek başına çekimli bir fiil veya çekimli bir fiille kullanılan kelimeler dizisi, tümce: "Ben bu cümleyi üç defa okudum, hiçbir şey anlayamadım."- B. R. Eyuboğlu.
2 . eskimiş Dizge, sistem.
3 . sıfat Bütün, hep.
4 . zamir, eskimiş Herkes: "Cümleye uzun ömürler dilerim."- B. Felek.

CÜMLESİ Nedir?

Hepsi: "Cümlesi masanın başında koltuklara yerleştiler."- E. E. Talu.

KANO Nedir?

Kürekle yürütülen dar, uzun, hafif tekne: "Yelkensiz ve dümensiz kotra, şimdi bir kano sürati ile hareket ediyordu."- A. Gündüz.

KANON Nedir?

Eşit aralıklarla ilerleyen ancak birlikte değil, art arda duyulan iki veya daha çok sesin birbirini sürekli taklit etmesiyle oluşan bütün.

TAKLİT Nedir?


1 . Belli bir örneğe benzemeye veya benzetmeye çalışma.
2 . Birinin davranışlarını, konuşmasını tekrarlayarak eğlenme: "Hele taklitleri? -Kadın taklidi, Arap taklidi hepsini birbirinden güzel yapıyordu."- Y. Z. Ortaç.
3 . Benzetilerek yapılmış şey, imitasyon.

TEMA Nedir?


1 - Bir söylevde, öğretici ya da yazınsal bir yapıtta işlenen konu, düşünce,görüş.
2 - Herhangi bir sanat yapıtında işlenen konu, izlek.
3 - Bir besteyi oluşturan temel motif.

VERİ Nedir?


1 . Bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öge, muta, done: "İstatistik veriler."- .
2 . Bir sanat eserine veya bir edebî esere temel olan ana ilkeler: "Bir romanın verileri."- .
3 . Bilgi, data.
4 . matematik Bir problemde bilinen, belirtilmiş anlatımlardan bilinmeyeni bulmaya yarayan şey.
5 . bilişim Olgu, kavram veya komutların, iletişim, yorum ve işlem için elverişli biçimli gösterimi.

YANIT Nedir?

Bir soruya verilen karşılık, °cevap.

A I L R T Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Artçı, Çaltı, Iltar, Taçlı,

4 Harfli Kelimeler

Açıt, Alçı, Alıç, Altı, Arlı, Artı, Atçı, Atıl, Atlı, Çalı, Çatı, Çıra, Çıta,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Alt, Arı, Art, Çal, Çar, Çat, Çıt, Ira, Taç, Tal, Tar, Tır,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Al, Ar, At, La, Ra, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.