ARTÇILIK (TDK)

Artçının görevi.

Artçılık kelimesi baş harfi A son harfi K olan bir kelime. Başında A sonunda K olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi R , üçüncü harfi T , dördüncü harfi Ç , beşinci harfi I , altıncı harfi L , yedinci harfi I , sekizinci harfi K . Başı A sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ARTÇI Nedir?


1 . Geçmiş bir sanat veya edebiyat çığırını sürdüren sanatçı veya hareket.
2 . askerlik Yürüyüş durumunda bulunan bir askerî birliğin güvenliğini sağlamak için arkadan gelmek üzere bırakılan kıta, dümdar.
3 . sıfat Arkadan gelen, sonra olan, öncü karşıtı.

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

GÖREV Nedir?


1 . Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş.
2 . İşlev.
3 . Resmî iş, vazife: "Cavit Bey, görevi ona verdiği gün, Abdi Bey çok sevinmişti."- A. İlhan.
4 . Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon.
5 . dil bilgisi Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş.
6 . fizyoloji Bir organ veya hücrenin yaptığı iş.
7 . matematik Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi.

A I I K L R T Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Artçılık,

7 Harfli Kelimeler

Atçılık, Çakıltı, Çarıklı, Çatkılı, Çıkartı, Çıralık, Kalıtçı, Lakırtı, Tıkaçlı,

6 Harfli Kelimeler

Açkılı, Arıkçı, Arılık, Atkılı, Çakılı, Çarkıt, Çarklı, Çarlık, Çatılı, Çıralı, Çıtlık, Ilıkça, Iraklı, Karılı, Kartlı, Kırçıl, Takılı, Tıkalı,

5 Harfli Kelimeler

Açlık, Akçıl, Altık, Arkıt, Artçı, Artık, Atılı, Çakıl, Çakır, Çalık, Çalkı, Çaltı, Çarık, Çatık, Çatkı, Çıkar, Çıkıt, Çıkra, Çıktı, Çırak, Çıtak, Iltar, Irkçı, Itlak, Kaçlı, Kalıç, Kalıt, Karlı, Katır, Katlı, Kılıç, Kılır, Kıraç, Kırat, Kıtal, Kıtır, Lakçı, Lıkır, Taçlı, Tıkaç,

4 Harfli Kelimeler

Açık, Açıt, Açkı, Akıl, Aklı, Alçı, Alıç, Alık, Altı, Arık, Arlı, Artı, Atçı, Atık, Atıl, Atkı, Atlı, Çakı, Çalı, Çark, Çatı, Çıkı, Çıra, Çıta, Ilık, Irak, Itır, Kaçı, Karı, Kart, Katı, Kırç, Kıta, Kral, Rakı, Takı, Talk,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Akı, Alt, Arı, Ark, Art, Çak, Çal, Çar, Çat, Çıt, Ira, Irk, Kaç, Kal, Kar, Kat, Kıç, Kıl, Kır, Kıt, Lak, Taç, Tak, Tal, Tar, Tık, Tır,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ak, Al, Ar, At, La, Ra, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.