ARNAVUTÇA (TDK)


1 . Hint-Avrupa dilleri ailesine giren, Arnavutların kullandığı dil.
2 . sıfat Bu dille yazılmış olan.

Arnavutça kelimesi baş harfi A son harfi A olan bir kelime. Başında A sonunda A olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi R , üçüncü harfi N , dördüncü harfi A , beşinci harfi V , altıncı harfi U , yedinci harfi T , sekizinci harfi Ç , dokuzuncu harfi A . Başı A sonu A olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AİLE Nedir?


1 . Evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik.
2 . toplum bilimi Karı, koca ve çocuklardan oluşan topluluk: "En büyük cevizin altını kalabalıkça bir aile kaplamıştı."- O. C. Kaygılı.
3 . Aynı soydan gelen veya aralarında akrabalık ilişkileri bulunan kimselerin tümü: "Bizim ailenin Mısır'la olan münasebetini bilirsiniz, belki..."- H. Taner.
4 . Birlikte oturan hısım ve yakınların tümü.
5 . halk ağzında Eş, karı.
6 . Aynı gaye üzerinde anlaşan ve birlikte çalışan kimselerin bütünü.
7 . Temel niteliği bir olan dil, hayvan veya bitki topluluğu.

ARNAVUT Nedir?

Arnavutluk ve çevresinde yaşayan bir halk.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

SIFAT Nedir?


1 - Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal ya da hukuksal bakımdan yeri ve özelliği.
2 - Yüz, kılık ve dış görünüş.
3 - Bir adı, nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımından niteleyen, belirten sözcük, önad.

YAZI Nedir?


1 . Düşüncenin belli işaretlerle tespit edilmesi, yazma işi: "Türklerde yazının kullanılması eskidir."- .
2 . Alfabe: "Türk yazısı. Arap yazısı. Nota yazısı"- .
3 . Harfleri yazma biçimi: "İnci gibi bir yazı. Okunaklı yazı."- .
4 . Herhangi bir konuda yazılmış bilim, düşünce ve sanat ürünü: "İstiklal Harbi'nde millî duyguları aksettiren ümit ile dolu yazılarını hâlâ unutmadık."- O. S. Orhon.
5 . Anlam, sanat veya biçim bakımından yazılan şey, makale: "İlk yazı denemelerim için gazete bulmaya çalışıyorum."- F. R. Atay.
6 . Metal paraların üzerinde değeri yazılan yüzü.
7 . din b. (***) Yazgı.

A A A N R T U V Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Arnavutça,

7 Harfli Kelimeler

Arnavut,

6 Harfli Kelimeler

Avanta, Çatana, Natura, Taraça, Trança,

5 Harfli Kelimeler

Avara, Avrat, Avunç, Avurt, Çanta, Çavun, Naçar, Raunt, Tavan, Turaç, Turan, Turna, Utanç, Varan, Varta, Vatan, Vuraç,

4 Harfli Kelimeler

Açan, Açar, Anaç, Anut, Araç, Avar, Avuç, Naat, Nara, Rant, Taun, Tava, Tunç, Tura, Uçar, Uran, Vaat, Vana,

3 Harfli Kelimeler

Ana, Ant, Ara, Art, Ata, Aut, Çan, Çar, Çat, Çav, Nar, Nur, Run, Taç, Tan, Tar, Tav, Tun, Tur, Van, Var, Vat,

2 Harfli Kelimeler

Aç, An, Ar, At, Av, Ra, Ta, Tu, Uç, Un, Ur, Ut,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.