ARMUDİYE (TDK)

Nazarlık olarak takılan armut biçimindeki altın.

Armudiye kelimesi baş harfi A son harfi E olan bir kelime. Başında A sonunda E olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi R , üçüncü harfi M , dördüncü harfi U , beşinci harfi D , altıncı harfi İ , yedinci harfi Y , sekizinci harfi E . Başı A sonu E olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALTI Nedir?


1 . Beşten sonra gelen sayının adı.
2 . Bu sayıyı gösteren 6, VI rakamlarının adı.
3 . sıfat Beşten bir artık.

ALTIN Nedir?


1 . Atom sayısı 79, atom ağırlığı 196,
9 olan, 106
4 °C'de eriyen, kolay işlenen, yüksek değerli, paslanmaz element, zer (simgesi Au): "Altın çok eski zamanlardan beri para basımında kullanılmaktadır."- .
2 . sıfat Bu elementten yapılmış: "Müsteşar, pantolonunun arka cebinden altın tabakasını çıkarıp sigara veriyor."- M. Ş. Esendal.
3 . Altından yapılmış sikke: "Çocuğa bir altın taktı."- .
4 . sıfat, mecaz Üstün nitelikli, değerli: "Altın ses."- .

ARMUT Nedir?


1 . Gülgillerden, çiçekleri beyaz, yurdumuzun her yerinde yetişen bir ağaç (Pirus communis): "Ankara armudu. Hacı Hamza armudu."- .
2 . bitki bilimi Bu ağacın tatlı ve sulu, yumuşak, ufak çekirdekli meyvesi.
3 . sıfat, argo Çok bön, çok aptal.

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

NAZARLIK Nedir?

Nazarı etkisiz duruma getirdiğine inanılan kumaş parçası, mavi boncuk, kurşun, dua yazılı kâğıt, muska vb. şeyler: "Aman nazar değmesin, buna derhâl bir nazarlık astırmalı!"- A. Ş. Hisar.

TAKI Nedir?


1 . Çoğunlukla evlenen veya nişanlanan birine armağan olarak verilen küpe, bilezik, yüzük, zincir gibi şeylerin tümü.
2 . Kadınların ziynet eşyası: "Abuk sabukluktan bir çizgi yaratan giysileri, ilginç takılarıyla çağdaş bir efsaneydi."- M. Mungan.
3 . dil bilgisi Adın başka bir kelime ile ilgi kurmak üzere aldığı durum eki: "Türkçede -i, -e, -de, -den, -in ekleri birer takıdır."- .
4 . dil bilgisi Cümleler ile kelimeler arasında ilişki kurmaya yarayan kelimeler: "Türkçede ile, göre birer takıdır."- .

A D E M R U Y İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Armudiye, Muradiye,

7 Harfli Kelimeler

Aydemir,

6 Harfli Kelimeler

Ardiye, Armudi, Radyum,

5 Harfli Kelimeler

Amudi, Daire, Demir, Derya, Deyim, Direy, Diyar, Durma, Duyar, Duyma, İdame, İdare, İrade, Mader, Medar, Medya, Midye, Miyar, Muare,

4 Harfli Kelimeler

Adem, Amir, Daim, Dair, Daru, Daye, Deri, Deyi, Diya, Diye, Dram, Duma, Edim, Emay, Emir, Erim, İade, İare, İdam, İdea, İmar, Mayi, Mera, Meri, Mide, Mira, Mudi, Rami, Remi, Riya, Ruam, Rumi, Umar, Umde, Umre, Uray, Uyma, Yedi, Yuma,

3 Harfli Kelimeler

Adi, Ari, Dam, Dar, Dem, Dua, Duy, Eda, Edi, İde, İma, İye, Mai, Mey, Mir, Ram, Ray, Rey, Rum, Udi, Yad, Yar, Yem, Yer,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Am, Ar, Ay, De, Em, Er, Ey, İm, Me, Mi, Ra, Re, Ur, Ya, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.