ARKEOPTERİKS (TDK)

Hem kuş hem sürüngen özellikleri gösteren bir hayvan fosili.

Arkeopteriks kelimesi baş harfi A son harfi S olan bir kelime. Başında A sonunda S olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi R , üçüncü harfi K , dördüncü harfi E , beşinci harfi O , altıncı harfi P , yedinci harfi T , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi R , onuncu harfi İ , onbirinci harfi K , onikinci harfi S . Başı A sonu S olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

FOSİL Nedir?


1 . Geçmiş yer bilimi zamanlarına ilişkin hayvanların ve bitkilerin, yer kabuğu kayaçları içindeki kalıntıları veya izleri, müstehase, taşıl.
2 . mecaz Düşünce, yaşayış biçimi vb. bakımlardan çağın gerisinde kalmış kimse.

GÖSTEREN Nedir?

Gösterilenle birleşerek göstergeyi oluşturan ses veya sesler bütünü.

HAYVAN Nedir?


1 . Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık: "İnce ruhlu insanlar gibi Atatürk de hayvanları severdi."- F. R. Atay.
2 . sıfat, mecaz Akılsız, duygusuz, kaba, hoyrat (kimse).
3 . hakaret yollu Kızılan bir kimseye söylenen bir söz.
4 . halk ağzında At, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık: "Zavallı hayvan bir saattir yüz okkadan fazla bir yükü sürüklüyordu."- Ö. Seyfettin.

ÖZEL Nedir?


1 . Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan.
2 . Benzerlerinden ayrılmasını sağlayan bir özelliği olan, spesiyal.
3 . Bir kişiyi ilgilendiren, hususi, zatî: "Özel bir diyeceği varmış gibi koluma girdi sokakta."- N. Cumalı.
4 . Devlete değil, kişiye ait olan, hususi, resmî karşıtı.
5 . Dikkate değer: "Özel bir ilgi gösterdi."- .
6 . Ayırt edici bir niteliği olan.
7 . Her zaman görülenden, olağandan farklı: "Özel durumları da göz önüne alalım."- .

ÖZELLİK Nedir?

Bir şeyin benzerlerinden veya başka şeylerden ayrılmasını sağlayan nitelik, hususiyet, spesiyalite: "Her kadının kendine göre bir özelliği oluyor."- H. Taner.

ÖZELLİKLE Nedir?

Özel olarak, her şeyden önce, başta, hele, bilhassa, hususuyla, bahusus, mahsus: "Eşiğinde bulunduğu delilik üzerine konuşmaktan özellikle zevk alırmış."- H. Taner.

SÜRÜNGEN Nedir?


1 . Sürünerek giden (hayvan).
2 . bitki bilimi Yere yatay olarak uzanan (sap veya kök).

A E E K K O P R R S T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Arkeopteriks,

9 Harfli Kelimeler

Ekopraksi, Operatris, Reeksport,

8 Harfli Kelimeler

Apteriks, Etokrasi, Orkestra, Perikart, Peroksit, Pitoresk, Teokrasi,

7 Harfli Kelimeler

Arketip, Aseptik, Asortik, Erkeksi, İskarto, Karoser, Karstik, Kerrake, Koketri, Korteks, Kretase, Rekaket, Restore, Retorik, Stearik, Terakki, Tropika,

6 Harfli Kelimeler

Akseki, Aktris, Arktik, Asetik, Askeri, Asorti, Ekarte, Ekseri, Eksper, Ekstra, Ekstre, Eposta, Erotik, Ertesi, Esaret, Esatir, Eskort, Esperi, İpotek, İskete, İskota, İsteka, Kaotik, Kapris, Karpit, Kasket, Kastor, Kerkes, Kertik, Kesret, Kispet, Kokart, Kokpit, Korist, Kostak, Koster, Kostik, Kraker, Krater, Kriket,

5 Harfli Kelimeler

Akkor, Akort, Akrep, Apiko, Aport, Apotr, Arter, Asker, Astik, Ekose, Ekser, Eksik, Erika, Erkek, Esire, Espri, Esrar, Esrik, Ester, İkrar, İpeka, İspat, İstek, İster, İstop, Kapik, Karst, Kaset, Kasko, Kasti, Katip, Katre, Kekre, Kepek, Kepir, Keres, Kerki, Kerte, Kerti, Kesat,

4 Harfli Kelimeler

Akik, Akis, Akit, Akor, Akse, Aksi, Aort, Apre, Apse, Asit, Asri, Atik, Ekip, Eksi, Ekti, Eper, Epik, Erat, Erek, Erik, Erke, Eros, Erte, Eser, Esik, Esir, Eski, Esre, Etap, Etek, Eter, Etik, Etki, İare, İpek, İpka, İrap, İrat, İsot, İtap,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Aks, Ari, Ark, Arp, Art, Asi, Ask, Ast, Ate, Ati, Eke, Eko, Epe, Erk, Eti, İka, İrs, İsa, İta, Kak, Kap, Kar, Kas, Kat, Kek, Kep, Ker, Kes, Ket, Kik, Kip, Kir, Kit, Kok, Kor, Kot, Ora, Pak, Pas,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Ar, As, At, Ek, Er, Es, Et, İp, İs, İt, Ke, Ki, Ok, Ot, Pe, Ra, Re, Se, Si, Ta, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.