ARKEOMETRİ (TDK)

İnsanlığın kültür tarihini anlamada arkeologlara yardımcı olabilmek için antik eserlerin ve materyallerin bilimsel yöntemlerle incelenmesi.

Arkeometri kelimesi baş harfi A son harfi İ olan bir kelime. Başında A sonunda İ olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi R , üçüncü harfi K , dördüncü harfi E , beşinci harfi O , altıncı harfi M , yedinci harfi E , sekizinci harfi T , dokuzuncu harfi R , onuncu harfi İ . Başı A sonu İ olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANLAM Nedir?


1 . Bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya olgudan anlaşılan şey, bunların hatırlattığı düşünce veya nesne, mana, fehva, valör.
2 . mantık Bir önermenin, bir tasarının, bir düşüncenin veya eserin anlatmak istediği şey.

ANLAMA Nedir?


1 . Anlamak işi, vukuf.
2 . felsefe Bir olay veya önermenin daha önce bilinen bir kanunun veya formülün sonucu olduğunu görme.

ANTİK Nedir?

İlk Çağdaki uygarlıklarla, özellikle eski Yunan ve Roma uygarlıkları ile ilgili olan, antika.

ARKEOLOG Nedir?

Kazı bilimci.

BİLİMSEL Nedir?

Bilimle ilgili, bilime dayanan, ilmî.

ESER Nedir?


1 . Emek sonucu ortaya konan ürün, yapıt: "Boğaziçi doğrudan doğruya Türklerin eseridir."- Y. K. Beyatlı.
2 . Yayın, kitap, yapıt: "Bütün özlediğim eserlerle bir kütüphane yapabilsem artık yapılacak bir iş kalmayacak."- H. Z. Uşaklıgil.
3 . İz, işaret, im: "Buralarda sudan eser yok."- .
4 . Soyut kavramlarda belirti: "Sarı sakalları uzamış, bu yanık yüzde, en küçük bir pişmanlık eseri yoktu."- H. Taner.

İNCE Nedir?


1 . Kendi cinsinden olanlara göre, dar ve kalınlığı az olan, kalın karşıtı: "İnce minare. İnce değnek. İnce kitap."- .
2 . Zayıf: "Sarışın, kuru, ince bir kadındı."- Y. K. Beyatlı.
3 . Taneleri ufak, iri karşıtı: "İnce un. İnce kum."- .
4 . Aşırı özen gerektiren, kaba karşıtı: "İnce nakış."- .
5 . Ayrıntılı: "Bugün temizlikçi geliyor. Şöyle ince bir temizliğe..."- T. Uyar.
6 . Akışkanlığı çok olan, yoğun ve koyu olmayan (sıvılar).
7 . Tiz (ses), pes karşıtı: "İnce bir çocuk sesinin hırçınlaştığı, ağladığı işitildi."- R. N. Güntekin.
8 . Hafif, gücü az: "Hiçbir hareket bu gülüş kadar belirsiz ve ince değildir."- S. F. Abasıyanık.
9 . mecaz İyiden iyiye, enikonu, ayrıntılı: "Benim hasta olduğum günlerde her şey uzun uzun düşünülmüş, ince hesaplarla hazırlanmıştı."- R. N. Güntekin.
10 . mecaz Düşünce, duygu veya davranış bakımından insanın sevgi ve saygısını kazanan, zarif, kaba karşıtı: "Dostum şair, yazar Sabahattin Teoman, yazdığı ince bir mektupla durumu düzeltiyor."- .

İNCELENME Nedir?

İncelenmek işi.

İNSAN Nedir?


1 . İki eli bulunan, iki ayak üzerinde dolaşan, sözle anlaşan, akıl ve düşünme yeteneği olan en gelişmiş canlı.
2 . Kişi, şahıs, âdemoğlu, âdem evladı: "O yaşta insan hiç düşünmeden sadece yaşamaya bakar."- H. Taner.
3 . sıfat, mecaz Huy ve ahlak yönünden üstün nitelikli (kimse).

KÜLTÜR Nedir?


1 . Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin: "Harf inkılabı, Türk kültür inkılabının temelidir."- E. İ. Benice.
2 . Bir topluma veya halk topluluğuna özgü düşünce ve sanat eserlerinin bütünü: "Doğrusu, teknik ve kültür her gün biraz daha ilerlemektedir."- S. Birsel.
3 . Muhakeme, zevk ve eleştirme yeteneklerinin öğrenim ve yaşantılar yoluyla geliştirilmiş olan biçimi.
4 . Bireyin kazandığı bilgi: "Tarih kültürü kuvvetli bir kişi."- .
5 . Tarım.
6 . biyoloji Uygun biyolojik şartlarda bir mikrop türünü üretme.

MATERYAL Nedir?


1 . Gereç.
2 . Yazılı, sözlü, görüntülü, kaydedilmiş her türlü belge.

TARİH Nedir?


1 . Bir olayın gününü, ayını ve yılını bildiren söz veya gün: "1
9 Mayıs 1919, Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı tarihtir. O tarihte memleket karanlık günler yaşıyordu."- .
2 . Toplumları, milletleri, kuruluşları etkileyen hareketlerden doğan, olayları zaman ve yer göstererek anlatan, bu olaylar arasındaki ilişkileri, daha önceki ve sonraki olaylarla bağlantılarını, karşılıklı etkilenmeleri, her milletin kurduğu medeniyetleri, kendi iç sorunlarını inceleyen bilim.
3 . Bir konuyu geçmişi ve gelişimi içinde inceleyen anlatı: "Sen bana bir ata yadigârısın, geçmişin tarihini saklayan kutsal bir tomarsın!"- R. H. Karay.
4 . Tarih kitabı: "Cevdet Paşa'nın Osmanlı Tarihi."- .
5 . Tarih dersi: "Ertesi gün, tarih imtihanı vardı."- Y. Z. Ortaç.

TARİHİ Nedir?

Tarihsel.

YARDIMCI Nedir?


1 . Yardım eden veya gerektiğinde yardım edecek olan kimse vb., muavin, muin, yaver, asistan: "Savcı yardımcısı, bütün savcı yardımcıları gibi, zeki bir adamdı."- H. Taner.
2 . sıfat Yardımı olan (şey, nesne): "Vücut yapısı da onun güldürücülüğünde ayrı bir yardımcı unsurdu."- H. Taner.

YÖNTEM Nedir?


1 . Bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem, prosedür, politika.
2 . Bilimde belli bir sonuca erişmek için bir plana göre izlenen yol, metot.

A E E K M O R R T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Arkeometri,

7 Harfli Kelimeler

Ektirme, Emektar, Eritmek, Keramet, Retorik,

6 Harfli Kelimeler

Amorti, Atomik, Ekarte, Emaret, Erimek, Eritme, Erotik, Etkime, İkamet, İmaret, Katmer, Kerime, Kertme, Komita, Komite, Krater, Kriter, Market, Martir, Merkat, Mertek, Meteor, Metrik, Miktar, Takrir, Tekrar, Tekrir, Teorem, Teorik, Termik,

5 Harfli Kelimeler

Akemi, Akort, Arter, Emare, Emtia, Erika, Erime, Ermek, Etmek, İkame, İkram, İkrar, İrkme, İtmek, Kaime, Kamer, Kamet, Katre, Kemer, Kemre, Kerem, Kerim, Kerte, Kerti, Komar, Korte, Kotra, Krema, Krome, Maket, Makro, Marke, Marki, Merak, Merek, Meret, Metre, Metro, Mikro, Mirat,

4 Harfli Kelimeler

Akim, Akit, Akor, Amir, Amit, Amor, Aort, Atik, Atom, Ekim, Ekme, Ekti, Emek, Emet, Emik, Emir, Erat, Erek, Erik, Erim, Erke, Erme, Erte, Etek, Eter, Etik, Etki, Etme, İare, İmar, İrat, İtme, Kaim, Kame, Kare, Kari, Karo, Kart, Kati, Keme,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Ari, Ark, Art, Ate, Ati, Eke, Eko, Erk, Eti, İka, İma, İta, Kam, Kar, Kat, Kem, Ker, Ket, Kim, Kir, Kit, Kom, Kor, Kot, Mai, Mat, Met, Mir, Mit, Mor, Oma, Ora, Ram, Ret, Rom, Rot, Tak, Tam, Tar,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Am, Ar, At, Ek, Em, Er, Et, İm, İt, Ke, Ki, Me, Mi, Ok, Om, Ot, Ra, Re, Ta, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.