ARKADAŞLIK (TDK)

Arkadaş olma durumu, arkadaşa yakışır davranış, omuzdaşlık, ünsiyet: "Kısa zamanda, unutamayacağım arkadaşlıklar kazandım."- T. Buğra.

Arkadaşlık kelimesi baş harfi A son harfi K olan bir kelime. Başında A sonunda K olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi R , üçüncü harfi K , dördüncü harfi A , beşinci harfi D , altıncı harfi A , yedinci harfi Ş , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi K . Başı A sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ARKA Nedir?


1 . Bir şeyin temel tutulan yüzünün tam ters yanı, ön karşıtı: "Evin arkasında bahçe var."- .
2 . Bir şeyin sırt durumunda olan yüzeyi: "Çocuğun arkası ağrıyormuş."- .
3 . Geri kalan bölüm, kısım: "Masalın arkası. Yazının arkası."- .
4 . Art, peş.
5 . Otururken sırtın dayandığı yer: "Otomobile bindiğimiz zaman başını arkaya yaslamış, gözlerini yummuştu."- T. Buğra.
6 . İnsanın vücudu, bedeni: "Arkasında beli kemerli, dar, şık bir pardösü vardı."- R. H. Karay.
7 . sıfat Arkada olan, arkada bulunan.
8 . mecaz Kayırıcı: "Memur olmak için büyük bir arka gerek."- H. R. Gürpınar.
9 . mecaz Geçmiş, geride kalmış zaman: "Bütün gözler arkaya, maziye çevrilmişti."- Y. K. Beyatlı.

ARKADAŞ Nedir?


1 . Birbirlerine karşı sevgi ve anlayış gösteren kimselerden her biri, yaren.
2 . Bir ortamda birlikte bulunanlardan her biri, hempa, refik: "Nedret'in arkadaşları bizi nezaketen davet ettiler."- M. Yesari.

ARKADAŞLIK Nedir?

Arkadaş olma durumu, arkadaşa yakışır davranış, omuzdaşlık, ünsiyet: "Kısa zamanda, unutamayacağım arkadaşlıklar kazandım."- T. Buğra.

BUĞRA Nedir?

Erkek deve, iki hörgüçlü deve, buğur.

DAVRANIŞ Nedir?


1 . Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket: "Düşünceleri, davranışları bana ters gelen biriyle bir arada oturamam elbet!"- N. Cumalı.
2 . felsefe Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı.
3 . ruh bilimi Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

KAZA Nedir?


1 . Can veya mal kaybına, zararına neden olan kötü olay: "Tren kazası."- .
2 . İlçe, kaymakamlık: "Kazada mektepli dişçi olmadığı için onu vilayete götürdüm."- R. N. Güntekin.
3 . din b. (***) Vaktinde kılınmayan namazı veya tutulmayan orucu sonradan yerine getirme.
4 . eskimiş, hukuk Yargı.
5 . eskimiş Kadılık görevi.

KAZAN Nedir?


1 . Çok miktarda yemek pişirmeye veya bir şey kaynatmaya yarayan büyük, derin kap: "Koca bir kazan patates kaynattık."- A. Gündüz.
2 . Buhar makinelerinde, kalorifer tesisatında, suyun kaynatıldığı büyük derin kap: "Kazan patladı."- .

OMUZ Nedir?

Boynun iki yanında, kolların gövdeye bağlandığı bölüm.

OMUZDAŞ Nedir?

Aynı amaçla ve birlikte hareket eden kimse, ayaktaş, hempa: "Eski omuzdaşları gibi ne kahve ne kuşçu dükkânı açmaya ne kolcu yazılmaya ne de gazete müvezziliğine tenezzül etti."- Ö. Seyfettin.

OMUZDAŞLIK Nedir?

Omuzdaş olma durumu, ayaktaşlık, tesanüt.

ÜNSİYET Nedir?

Ahbaplık, arkadaşlık; alışkanlık.

YAKI Nedir?

Bazı hastalıkları tedavi etmek amacıyla bir bez üzerine yayılıp deri üzerine uygulanan, beden ısısıyla vücuda yapışan, koyuca lapa: "Hardal yakısı."- .

YAKIŞ Nedir?

Yakma işi.

ZAMAN Nedir?


1 . Bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit: "Zaman geçtikçe hafifleyecek yerde, daha ziyade ağırlaşan bir vicdan azabı duyarım."- Ö. Seyfettin.
2 . Bu sürenin belirli bir parçası, vakit: "Efendiler, az söylemek çok yapmak zamanı gelmiştir."- A. İlhan.
3 . Belirlenmiş olan an.
4 . Çağ, mevsim: "Gül zamanı. Çocukluk zamanı."- .
5 . Bir işe ayrılmış veya bir iş için alışılmış saatler, vakit.
6 . Dönem, devir: "Eski müdür zamanında hayli şımarmış olan bu miskin ve ukala herifi sepetledi."- H. Taner.
7 . Bir süre ile ilgili durum ve şartlar: "Sigarasını efkârlı olduğu zamanlar yaptığı gibi sık nefeslerle çabuk çabuk içiyordu."- H. Taner.
8 . gök bilimi Olayların oluş ve akış sırasını belirleyen, düzenli ve dönemli gök olaylarını birim olarak kullanan sanal bir kavram.
9 . dil bilgisi Fiillerin belirttikleri geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman kavramı: "Geldi, gelmiş, geliyor, gelecek, gelir."- .
10 . jeoloji Yer kabuğunun geçirdiği gelişimde belirlenen ve fosillere göre dörde ayrılan geniş evrelerden her biri.

A A A D I K K L R Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Arkadaşlık,

8 Harfli Kelimeler

Daraşlık, Şakıldak,

7 Harfli Kelimeler

Adaklık, Adaşlık, Akkışla, Arkadaş, Arkalık, Arşıala, Daralış, Karakaş, Karalık, Kaşarlı,

6 Harfli Kelimeler

Adaklı, Adalar, Akdarı, Araklı, Aralık, Arkalı, Darlık, Dışrak, Kalkış, Karalı, Karlık, Kışlak, Şakrak, Şarklı,

5 Harfli Kelimeler

Adalı, Akala, Aklık, Alaka, Alkış, Araka, Ardak, Ardıl, Aşlık, Dalak, Dalaş, Dalış, Daraş, Dılak, Kadar, Kakış, Kalak, Kalık, Kalış, Karık, Karış, Karlı, Karşı, Kaşar, Kaşık, Kaşlı, Kışla, Şakak, Şalak, Şarkı, Şırak,

4 Harfli Kelimeler

Adak, Adaş, Adıl, Adlı, Akak, Akar, Akıl, Akış, Aklı, Aldı, Alık, Alış, Arak, Arda, Arık, Arış, Arka, Arlı, Aşar, Aşık, Dara, Darı, Irak, Kadı, Kaka, Kala, Kara, Karı, Kırk, Kral, Laka, Rakı, Şaka, Şark, Şıra,

3 Harfli Kelimeler

Ada, Aka, Akı, Ala, Ara, Arı, Ark, Arş, Aşı, Aşk, Dal, Dar, Dış, Ira, Irk, Kak, Kal, Kar, Kaş, Kıl, Kır, Kış, Lak, Şad, Şak, Şal, Şık,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Al, Ar, Aş, La, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.