ARİSTOTELESÇİLİK (TDK)


1 . Yunan filozoflarından derslerini öğrencileriyle birlikte gezinerek veren Aristoteles'in felsefesi, gezimcilik, Aristoculuk, peripatetizm.
2 . Bu felsefeyi benimsemiş olma durumu.

Aristotelesçilik kelimesi baş harfi A son harfi K olan bir kelime. Başında A sonunda K olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi R , üçüncü harfi İ , dördüncü harfi S , beşinci harfi T , altıncı harfi O , yedinci harfi T , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi E , onbirinci harfi S , onikinci harfi Ç , onüçüncü harfi İ , ondördüncü harfi L , onbeşinci harfi İ , Başı A sonu K olan 16 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ARİSTOCU Nedir?

Aristotelesçi.

ARİSTOCULUK Nedir?

Aristotelesçilik.

BİRLİKTE Nedir?


1 . Bir arada, beraberce, hep beraber: "Doğrandı mübarek vatanın bağrı sebepsiz / Birlikte bugün bulmalıyız derdine çare."- T. Fikret.
2 . Yanında, beraberinde: "Kitabınızı birlikte getirdiniz mi?"- .

DERS Nedir?


1 . Öğretmenin öğrenciye belirli bir sürede verdiği bilgi: "Mektepten kaçmıyor, bazı derslerden zevk alıp saatlerce çalıştığım oluyordu."- S. F. Abasıyanık.
2 . Bu bilgi aktarımı için ayrılan süre: "Dersin bitmesine beş dakika var."- .
3 . Öğrencinin öğrenmek zorunda olduğu bilgi: "Bir yakınlık kurmak için derslerini soracak oluyordu."- N. Cumalı.
4 . mecaz Bir olayın bellekte bıraktığı öğretici iz, öğüt, ibret: "En iyisi, kıyının verdiği şu ekoloji dersini uygulamak mı dersiniz?"- H. Taner.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

FELSEFE Nedir?


1 . Varlığın ve bilginin bilimsel olarak araştırılması: "Felsefe diliyle söylersek her ozan bir fenomendir yani olgudur."- N. Cumalı.
2 . Bir bilimin veya bilgi alanının temelini oluşturan ilkeler bütünü: "Tarih felsefesi. Hukuk felsefesi."- .
3 . Bir filozofun, bir felsefe okulunun, bir çağın öğretisi: "Sokrates felsefesi."- .
4 . Dünya görüşü: "Yargılarınızı, felsefenizi kendinize saklayıp oyununuza tek özdeyiş katmayacaksınız."- H. Taner.
5 . Bir konuda soyut düşünüş: "Uzun felsefelerden sonra Mediha'yı benden çok sevdiğini anlatıyor."- H. E. Adıvar.

FİLO Nedir?


1 . Bir arada ve bir komuta altında bulunan savaş gemilerinin veya uçaklarının bütünü.
2 . Aynı tür yük taşıyan ticaret gemilerinin veya kara taşıtlarının bütünü: "Ticaret filosu."- .
3 . argo Bit.

FİLOZ Nedir?

Balıkçıların ağları su yüzünde tutmak için kullandıkları kabak veya mantardan yapılmış ağ şamandırası.

FİLOZOF Nedir?


1 . Felsefe ile uğraşan ve felsefenin gelişmesine katkıda bulunan kimse, felsefeci, feylesof.
2 . mecaz Felsefe yapmaya meraklı olan kimse.
3 . mecaz Sakin, kendi hâlinde yaşayan kimse.

GEZİ Nedir?


1 . Ülkeler veya şehirler arasında yapılan uzun yolculuk, seyahat.
2 . Gezmek, görmek, eğlenmek amacıyla yapılan yolculuk.
3 . Gezilip hava alınacak yer.
4 . Gezinti yeri: "İnönü gezisi. Taksim gezisi."- .

GEZİMCİLİK Nedir?

Aristotelesçilik.

ÖĞRENCİ Nedir?


1 . Öğrenim görmek amacıyla ders alan kimse, talebe, şakirt.
2 . Bir bilim veya sanat yetkilisinin gözetimi ve yol göstericiliği altında belli bir konuda çalışan kimse: "Kant'ın öğrencisi."- .
3 . Özel ders alan kimse.

PERİ Nedir?


1 . Doğaüstü güçleri olduğuna inanılan, hayal ürünü varlık: "Cinden, periden, umacıdan çok korkardım."- H. E. Adıvar.
2 . mecaz Çok güzel, alımlı, becerikli kadın.

PERİPATETİZM Nedir?

Aristotelesçilik.

VERE Nedir?

Bir kalenin veya tahkim edilmiş bir yerin teslimi.

YUNAN Nedir?

Yunanistan'da yaşayan veya Yunanistan halkından olan kimse, Yunanistanlı.

A E E K L L O R S S T T Ç İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Aristotelesçi,

10 Harfli Kelimeler

Elektrolit, Kristaloit,

9 Harfli Kelimeler

Artistlik, Eksiltili, Estetikçi, Lateritli, Salisilik, Solistlik, Stilistik,

8 Harfli Kelimeler

Artistçe, Artistik, Çeltikli, Elastiki, Elektrot, Etçiller, Etiketçi, Etiketli, Etokrasi, İçerikli, İkitelli, İltisaki, İskerlet, İskitler, İsrailli, İstiklal, İstiskal, Kaliteli, Klitoris, Lastikçi, Lastikli, Lateksli, Litrelik, Reçellik, Seslikçi, Seslilik, Silisçil, Taklitçi, Taksirli, Telekart, Teleksçi, Teltikli, Teokrasi, Terlikçi, Terliksi, Testilik,

7 Harfli Kelimeler

Ailelik, Asillik, Asortik, Asrilik, Atletik, Çektiri, Çelikli, Çeliksi, Çilekli, Çileksi, Eklesil, Ekolali, Eksilti, Elastik, Elçekli, Elçilik, Elektro, Elitlik, Eltilik, Erillik, Eristik, Erselik, Esirlik, Estetik, İçerlek, İçlilik, İktisat, İlerlek, İlistir, İlkesel, İltisak, İskarto, İskelet, İskitçe, İstekli, İsterik, İstiare, İstikra, İttisal, Kalçete,

6 Harfli Kelimeler

Akçeli, Aktris, Aleksi, Aletli, Artist, Asetik, Asilik, Askeri, Asorti, Ateist, Çeltek, Çeltik, Çileli, Çitari, Çitili, Çotira, Ekarte, Ekseri, Ekstra, Ekstre, Elekçi, Eriksi, Erosal, Erotik, Ertesi, Esaret, Esatir, Eskort, Etiket, Etkili, İçelli, İçerik, İçirik, İçkili, İletki, İlikçi, İlikli, İliksi, İllaki, İrilik,

5 Harfli Kelimeler

Akort, Alkil, Alkol, Altes, Asist, Asker, Astik, Atlet, Çaker, Çekel, Çeker, Çelek, Çelik, Çello, Çilek, Çilli, Çitar, Çokal, Çolak, Çorak, Çotra, Ekili, Ekler, Ekose, Ekser, Elçek, Ellik, Erika, Erkeç, Erkli, Erlik, Esasi, Esire, Eskil, Eslek, Esrik, Ester, Estet, Etçik, Etçil,

4 Harfli Kelimeler

Aile, Akçe, Akil, Akis, Akit, Akli, Akor, Akse, Aksi, Alet, Alil, Alto, Aort, Ases, Asil, Asit, Asli, Asri, Atel, Atik, Atol, Çare, Çark, Çeki, Çeri, Çete, Çile, Çise, Çita, Çiti, Ekli, Ekol, Eksi, Ekti, Elçi, Elek, Elik, Elit, Elli, Elti,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Aks, Ali, Alo, Alt, Ari, Ark, Art, Asi, Ask, Ast, Ate, Ati, Çak, Çal, Çar, Çat, Çek, Çil, Çir, Çis, Çit, Çok, Çor, Eke, Eko, Ela, Elk, Erk, Eti, İka, İki, İla, İle, İlk, İri, İrs, İsa, İta, İti,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ak, Al, Ar, As, At, Çe, Ek, El, Er, Es, Et, İç, İl, İs, İt, Ke, Ki, La, Le, Ok, Ol, Ot, Ra, Re, Se, Si, Ta, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.