ARİSTOTELESÇİ (TDK)

Aristotelesçilik yanlısı olan, Aristocu, gezimci.

Aristotelesçi kelimesi baş harfi A son harfi İ olan bir kelime. Başında A sonunda İ olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi R , üçüncü harfi İ , dördüncü harfi S , beşinci harfi T , altıncı harfi O , yedinci harfi T , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi E , onbirinci harfi S , onikinci harfi Ç , onüçüncü harfi İ . Başı A sonu İ olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ARİSTOCU Nedir?

Aristotelesçi.

ARİSTOTELESÇİLİK Nedir?


1 . Yunan filozoflarından derslerini öğrencileriyle birlikte gezinerek veren Aristoteles'in felsefesi, gezimcilik, Aristoculuk, peripatetizm.
2 . Bu felsefeyi benimsemiş olma durumu.

GEZİ Nedir?


1 . Ülkeler veya şehirler arasında yapılan uzun yolculuk, seyahat.
2 . Gezmek, görmek, eğlenmek amacıyla yapılan yolculuk.
3 . Gezilip hava alınacak yer.
4 . Gezinti yeri: "İnönü gezisi. Taksim gezisi."- .

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

YANLI Nedir?

Yandaş.

A E E L O R S S T T Ç İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Aristotelesçi,

8 Harfli Kelimeler

Artistçe,

7 Harfli Kelimeler

İstiare, İttisal, Laterit, Realist, Realite, Resital, Selaset, Sistire, Stilist, Stresli, Tesirli, Tesisat,

6 Harfli Kelimeler

Artist, Asorti, Ateist, Çitari, Çotira, Erosal, Ertesi, Esaret, Esatir, İsteri, İstila, Lostra, Otarsi, Reosta, Risale, Salise, Serili, Sesçil, Setliç, Sistit, Sistol, Solist, Stator, Steril, Sterol, Tastir, Telaro, Teslis, Testis, Tiroit,

5 Harfli Kelimeler

Altes, Asist, Atlet, Çitar, Çotra, Esasi, Esire, Ester, Estet, Etçil, Etsel, İçeri, İçsel, İleri, İleti, İrite, İrsal, İsale, İster, İtila, Letçe, Liret, Liste, Litre, Lorta, Ortaç, Otist, Reçel, Rotil, Salto, Satir, Seçal, Selis, Serçe, Sesçi, Sesli, Seter, Setir, Setre, Siirt,

4 Harfli Kelimeler

Aile, Alet, Alto, Aort, Ases, Asil, Asit, Asli, Asri, Atel, Atol, Çare, Çeri, Çete, Çile, Çise, Çita, Çiti, Elçi, Elit, Elti, Erat, Eril, Eros, Erte, Esas, Eser, Esir, Esre, Etçi, Eter, Etil, Etli, Etol, İare, İçel, İçit, İçli, İçre, İlaç,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Ali, Alo, Alt, Ari, Art, Asi, Ast, Ate, Ati, Çal, Çar, Çat, Çil, Çir, Çis, Çit, Çor, Ela, Eti, İla, İle, İri, İrs, İsa, İta, İti, Lir, Lor, Lot, Ole, Ora, Ret, Rol, Rot, Saç, Sal, Sel, Ser, Ses,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Al, Ar, As, At, Çe, El, Er, Es, Et, İç, İl, İs, İt, La, Le, Ol, Ot, Ra, Re, Se, Si, Ta, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.