ARİSTOKRASİ (TDK)


1 . Soylu erki: "Bütün dünya demokrasi yaparken biz nasıl aristokrasi yaparız?"- F. R. Atay.
2 . Soylular sınıfı.

Aristokrasi kelimesi baş harfi A son harfi İ olan bir kelime. Başında A sonunda İ olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi R , üçüncü harfi İ , dördüncü harfi S , beşinci harfi T , altıncı harfi O , yedinci harfi K , sekizinci harfi R , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi S , onbirinci harfi İ . Başı A sonu İ olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ARİSTOKRASİ Nedir?


1 . Soylu erki: "Bütün dünya demokrasi yaparken biz nasıl aristokrasi yaparız?"- F. R. Atay.
2 . Soylular sınıfı.

DEMOKRASİ Nedir?

Halkın egemenliği temeline dayanan yönetim biçimi, el erki, demokratlık: "Burnu büyüklerden demokrasiye ancak zarar gelir."- H. Taner.

DÜNYA Nedir?


1 . Güneşe yakınlık bakımından üçüncü gezegen, yer, yerküre, yer yuvarı, yer yuvarlağı, acun.
2 . Dış, çevre, ortam: "Biz dünyadan ayrı yaşarken dünya epey değişmiş."- H. C. Yalçın.
3 . İnançları bir olan ülke veya insanlar topluluğu: "Batı dünyası. Doğu dünyası."- .
4 . Meslek veya iş birliği içinde bulunma, camia: "Ressamlar dünyasında onun yeri ayrıdır."- .
5 . zamir Elgün, herkes.
6 . mecaz Duygu, düşünce ve hayal âlemi: "Köprüye kadar kendi dünyaları içinde ne tatlı, ne özlü konuşurlardı."- Y. Z. Ortaç.

NASIL Nedir?


1 . Bir işin ne biçimde, hangi yolla olduğunu belirtmek için kullanılan bir söz: "Ben dudaklarımın ucuna gelen bir suali nasıl sorduğumu, niçin sorduğumu bilmiyorum."- S. F. Abasıyanık.
2 . Bir hareketin yapılış biçimine duyulan şaşkınlığı belirten bir söz: "Falih Rıfkı Atay gibi en güzel Türkçeyi yazan bir muhabirin kaleminden bu satırlar nasıl çıktı?"- O. S. Orhon.
3 . İşin zorunlu olduğunu belirten bir söz: "Bu yaptıklarından sonra ona nasıl kızmam?"- . "Okula nasıl gitmez!"- .
4 . Ne kadar çok: "Seni nasıl seviyorum."- .
5 . Elbette, kesinlikle: "Bak nasıl sınıfını geçecek!"- .
6 . "Ben sana dememiş miydim, gördün mü?" anlamlarında kullanılan bir söz: "Nasıl, kitap kiminmiş?"- .
7 . "Ne dediniz?" veya "iyi mi, beğendiniz mi?" anlamlarında kullanılan bir söz: "Nasıl, bir daha söyler misiniz?"- .
8 . sıfat Ne gibi, ne türlü.

SINIF Nedir?


1 . Öğrencilerin yıllık öğrenime göre ayrıldıkları bölümlerden her biri: "Birinci sınıf öğrencileri."- .
2 . Çeşitli amaçlarla oluşmuş kümeler.
3 . Ders okutulan yer, dershane, derslik.
4 . Önemlerine, niteliklerine göre kişi veya nesnelerin yerleştirildiği kategorilerden her biri: "Üçüncü sınıf bir gazeteciydi."- N. Cumalı.
5 . biyoloji Takımlardan oluşan birlik, dalların alt bölümü: "Memeliler, kuşlar, balıklar, omurgalılar dalının birer sınıfıdırlar."- .
6 . mantık Belli ortak belirtileri olan tek tek nesneler öbeği.
7 . toplum bilimi Bir toplumda, aynı görevi yapan, aynı yararı sağlayan, aynı şartlarda yaşayan büyük insan grubu, klas: "Parter, her sınıftan insanla hıncahınç dolu idi."- R. N. Güntekin.

SOYLU Nedir?


1 . Doğuştan veya hükümdar buyruğuyla, bazı ayrıcalıklara sahip olan ve özel unvanlar taşıyan (kimse), asaletli, asil: "Soylu kişidir, iyi bir öğrenim görmüştür, zekidir, yeteneklidir."- N. Cumalı.
2 . İyi tanınmış, köklü bir aileden gelen (kimse), necip, kişizade, asil: "İzmir'in varlıklı ve soylu ailelerinden birinin tek erkek çocuğu."- T. Buğra.
3 . Saygı uyandıran, yücelik taşıyan: "Japonların soylu ve çetin savaşçılık gururuna, bu eğiliş ağır geldi."- F. R. Atay.
4 . Soyu iyi nitelikli olan, iyi cins soydan gelen (at vb.).

A A K O R R S S T İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Aristokrasi,

8 Harfli Kelimeler

İstikrar,

7 Harfli Kelimeler

Askarit, Asortik, İskarto, İstikra, Satirik, Sirtaki,

6 Harfli Kelimeler

Aktris, Ararot, Asorti, İskota, İstika, Kastar, Kastor, Korist, Otarsi, Sarsak, Siktir, Sirkat, Takrir, Taksir,

5 Harfli Kelimeler

Karat, Akait, Akort, Aktar, Asist, Askat, Astar, Astik, Atari, İkrar, İksir, Karar, Karst, Kasis, Kasti, Katar, Kotra, Oksit, Orkit, Ortak, Rakit, Rakor, Rasat, Saika, Sakar, Sakat, Sakit, Sarak, Sarat, Satir, Siirt, Sirto, Sokra, Sorit, Sorti, Takas, Taksa, Taksi, Tarak, Tarik,

4 Harfli Kelimeler

Akar, Akis, Akit, Akor, Aksi, Aort, Arak, Arka, Arsa, Asar, Asit, Asri, Atak, Atik, İrat, İris, İsot, İtki, Kaos, Kara, Kari, Karo, Kars, Kart, Kasa, Kast, Kati, Kira, Kist, Kora, Kort, Kosa, Kota, Kros, Okar, Orak, Orsa, Orta, Raks, Rast,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Aka, Aks, Ara, Ari, Ark, Art, Asa, Asi, Ask, Ast, Ata, Ati, İka, İki, İri, İrs, İsa, İta, İti, Kar, Kas, Kat, Kir, Kit, Kor, Kot, Ora, Rot, Sak, Sik, Sis, Sit, Ski, Sos, Tak, Tar, Tas, Tik, Tok,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Ar, As, At, İs, İt, Ki, Ok, Ot, Ra, Si, Ta, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.