ARDILMAK (TDK)


1 . Birisinin sırtına asılmak.
2 . Sataşmak, çatmak.
3 . mecaz Musallat olmak, asılmak, takılmak.

Ardılmak kelimesi baş harfi A son harfi K olan bir kelime. Başında A sonunda K olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi R , üçüncü harfi D , dördüncü harfi I , beşinci harfi L , altıncı harfi M , yedinci harfi A , sekizinci harfi K . Başı A sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ASIL Nedir?


1 - Bir şeyin kendisi, örnek, "kopya" karşıtı.
2 - Kök, köken, kaynak.
3 - Gerçeklik, °esas, °hakikat.
4 - Soy, °nesep.
5 - Gerçek.
6 - Bir şeyin temelini oluşturan, ana.
7 - Aranan nitelikleri en çok kendinde toplamış olan.
8 - Başlıca, başta gelen, gerçek olarak.

ASILMAK Nedir?


1 - Asmak eylemi yapılmak ya da asmak eylemine konu olmak.
2 - Bir yere tutunup sarkmak.
3 - Tutup çekmek.
4 - Bir şey isterken karşısındakini tedirgin edecek derecede ileri gitmek; üstelemek, ısrar etmek.
5 - Hızla eline almak.
6 - Boynuna ip geçirip sallandırılarak öldürülmek, idam edilmek.

BİRİ Nedir?

ya da.

BİRİ Nedir?


1 - Bir tanesi.
2 - Bilinmeyen bir kimse.
3 - Olumsuz nitelik gösteren bir tamlayanla, kendisinden küçümsemeyle söz eden kimse.

BİRİSİ Nedir?

Herhangi bir kimse: "Birisi sezecek olsa kim bilir ne dedikodular çıkarılırdı."- E. Bener.

ÇATMA Nedir?


1 . Çatmak işi.
2 . Provada geçici olarak bir giysiye iliştirilmiş olan parça.
3 . Duvarları ağaç gövdesinden birbirine takılarak ve çivisiz olarak yapılan yayla evi, Yörük çadırı.
4 . Bir çeşit döşemelik kumaş: "Sonra o çatma örtülü minderin üstüne oturmuş, albayın İstanbul hakkındaki suallerine kısa kısa cevap vermişti."- H. E. Adıvar.
5 . Ahşap yapılarda ağaç iskeletin temel parçaları.
6 . Semerin ağaç kısmı.
7 . Heykel yapımında çamuru ayakta tutan tel iskelet.

ÇATMAK Nedir?


1 - Değnek, kılıç, tüfek gibi uzun şeylerden birkaç tanesini, tepelerinden birbirine çaprazlama dayayarak durdurmak.
2 - (Kereste vb. gereci) Birbirine tutturmak.
3 - Bir şeyi yapmak için gerekli parçaları bir araya getirmek.
4 - (Yükü hayvana) İki yanlı yüklemek.
5 - (Yemeni, çatkı, yazma gibi şeyleri başa) Bağlamak.
6 - (Kaş, yüz için) Sertlik, öfke bildiren bir duruma sokmak.
7 - Üzücü olaylarla karşılaşmak.
8 - Birine sert sözler söylemek ya da yazılar yazmak.
9 - Rastlamak, tesadüf etmek.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

MUSALLAT Nedir?

Bir kimse ya da şeyin üzerine bıktıracak kadar düşen.

SATAŞMA Nedir?

Sataşmak işi: "Bunu yalnız vaktini gözetleyip bacak kadar kıza sataşmaya geldi sanacak."- H. E. Adıvar.

SATAŞMAK Nedir?


1 . Bir kimseyi rahatsız edecek davranışta bulunmak, musallat olmak: "Edepsiz bir sarhoş, eskiden tanıdığı bir kadına sataşıyor."- N. Cumalı.
2 . Sarkıntılık etmek: "Ne münasebet gider de komşunun hizmetçi kızına sataşırsın?"- M. Ş. Esendal.

TAKI Nedir?


1 . Çoğunlukla evlenen veya nişanlanan birine armağan olarak verilen küpe, bilezik, yüzük, zincir gibi şeylerin tümü.
2 . Kadınların ziynet eşyası: "Abuk sabukluktan bir çizgi yaratan giysileri, ilginç takılarıyla çağdaş bir efsaneydi."- M. Mungan.
3 . dil bilgisi Adın başka bir kelime ile ilgi kurmak üzere aldığı durum eki: "Türkçede -i, -e, -de, -den, -in ekleri birer takıdır."- .
4 . dil bilgisi Cümleler ile kelimeler arasında ilişki kurmaya yarayan kelimeler: "Türkçede ile, göre birer takıdır."- .

TAKILMA Nedir?

Takılmak işi: "Kuru gevezeliği aşmayan türden takılmalar ile uzayıp giden komediler..."- N. Cumalı.

TAKILMAK Nedir?


1 . Takma işi yapılmak: "Kendisine bu ad takılmış, takıldığı gibi de kalmıştır."- M. Ş. Esendal.
2 . (-e) Denge bozulacak bir biçimde bir yere dokunup aksaklık ortaya çıkmak: "Önünü çok iyi göremeyen hayvanın ayağı bir taşa takıldı."- O. C. Kaygılı.
3 . (-e) Bir yerde bir süre kalmak: "İğne bir müddetten beri plağın bozuk yerine takılmış, ha babam ha, bir melodiyi tekrar edip duruyordu."- H. Taner.
4 . (-e), mecaz Olumsuz veya aksayan, eksik bir yanını görerek üstünde durmak: "Son günlerde bir de usta sözüne takılır oldum."- N. Meriç.
5 . mecaz Kızdırmak, üzmek, şaşırtmak amacıyla şaka yollu konuşmak: "İstasyon memuru onun şehre seyrek indiğini bildiğinden her seferinde takılır."- H. Taner.
6 . argo Karşı cins ile ilişki kurmayı veya arkadaş olmayı istemek.

A A D I K L M R Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Aldırmak, Ardılmak, Darılmak, Kaldırma,

7 Harfli Kelimeler

Adamlık, Aklımda, Aldırma, Ardılma, Damaklı, Damarlı, Darılma, Karılma, Markalı, Rakamlı,

6 Harfli Kelimeler

Adaklı, Akdarı, Amalık, Araklı, Aralık, Arkalı, Armalı, Dalmak, Damalı, Darlık, Iklama, Iramak, Kamalı, Karalı, Karıma, Malkar,

5 Harfli Kelimeler

Adalı, Adamı, Alarm, Alkım, Almak, Ardak, Ardıl, Dalak, Dalma, Damak, Damal, Damar, Damla, Damlı, Dılak, Drama, Irama, Irmak, Kadar, Kalım, Kalma, Karlı, Karma, Kılma, Kırma, Malak, Maral, Marda, Marka, Rakam, Rakım, Ramak,

4 Harfli Kelimeler

Adak, Adam, Adıl, Adım, Adlı, Akar, Akıl, Akım, Aklı, Akma, Aldı, Alık, Alım, Alma, Amal, Arak, Arda, Arık, Arka, Arlı, Arma, Dama, Dara, Darı, Dram, Irak, Kadı, Kala, Kama, Kara, Karı, Kral, Laka, Lama, Mala, Mark, Rakı,

3 Harfli Kelimeler

Ada, Aka, Akı, Ala, Ama, Ara, Arı, Ark, Dal, Dam, Dar, Ira, Irk, Kal, Kam, Kar, Kıl, Kır, Lak, Lam, Mal, Ram,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Al, Am, Ar, La, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.