ARANAĞMESİ (TDK)


1 - Şarkı, türkü, köçekçe gibi küçük güfteli bestelerde, güftenin iki kıtası arasına, başına, sonuna da gelebilen sözsüz çalınan parça.
2 - Sık sık söylenen söz ya da açılan sorun.

Aranağmesi kelimesi baş harfi A son harfi İ olan bir kelime. Başında A sonunda İ olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi R , üçüncü harfi A , dördüncü harfi N , beşinci harfi A , altıncı harfi Ğ , yedinci harfi M , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi S , onuncu harfi İ . Başı A sonu İ olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BESTE Nedir?

Bir müzik eserini oluşturan ezgilerin bütünü: "Belki hâlâ o besteler çalınır / Gemiler geçmeyen bir ummanda."- Y. K. Beyatlı.

ÇALI Nedir?

Böğürtlen, ahududu gibi ağaççıktan küçük, dalları çok çatallı ve sapları odunsu bitki.

GELE Nedir?

Tavla oyununda elinde kırık taşı bulunan oyuncunun attığı, uygun olmayan zar: "Yine gele attın."- .

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

GÜFTE Nedir?

Müzik eserlerinin yazılı metni, söz: "Sanatçı dostum bestelerinin güftelerini de kendi yazardı."- Ç. Altan.

KITA Nedir?


1 . Yeryüzündeki altı büyük kara parçasından her biri, ana kara: "Avrupa kıtası."- .
2 . askerlik Askerlerin bir komutanın emrinde bir araya gelmesinden oluşan birlik: "Trakya'da, Anadolu'dan gelecek yeni kıtalara intizar edilmektedir."- F. R. Atay.
3 . edebiyat Dörtlük: "Abdülkadir Efendi'nin yazdığı tarih kıtasını aynen buraya geçirmekte bir fayda yok."- B. Felek.
4 . eskimiş Parça, tane: "İki kıta mektup."- .

KÖÇEKÇE Nedir?

Çoğu karcığar veya ağırlama makamında, kıvrak ve şen oyun havası: "Kahvenin rakı kokan havası bir köçekçenin kıvrak nağmeleriyle doluverdi."- H. Taner.

KÜÇÜK Nedir?


1 . Makam, rütbe, derece bakımından daha aşağı olan kimse.
2 . Küçük abdest.
3 . sıfat Boyutları, benzerlerininkinden daha ufak olan, mikro, büyük karşıtı: "Bir aralık başımın üstünde kartaldan küçük, atmacadan büyük yırtıcı kuşlardan birinin döndüğünü gördüm."- M. Ş. Esendal.
4 . sıfat Yaşı daha az olan: "Ortanca ve küçük ablalar ... beni, arabanın beklediği sokağa indirdiler."- R. N. Güntekin.
5 . sıfat Niceliği az olan: "Kimseden en küçük bir alaka görmüyordum."- S. F. Abasıyanık.
6 . sıfat Niteliği aşağı olan, bayağı: "Küçük adam."- .
7 . sıfat Geri aşamada: "Küçük bir memur."- .
8 . sıfat Değersiz, önemsiz: "Bu iyi temiz, sıhhatli, küçük insanların uykusu bambaşka bir şey."- S. F. Abasıyanık.
9 . sıfat Kısık, parlak olmayan (ses): "Küçük, tatlı bir sesle kovboy şarkıları söyledi."- R. H. Karay.

PARÇA Nedir?


1 . Bir bütünden ayrılan, ayrı sayılan veya artakalan şey: "Yolun bu parçası bozuk."- .
2 . Bir bütünden kopma, kırılma, yırtılma vb. yoluyla ayrılmış bölüm, lime: "Alınacakları bir gece önceden küçük bir karton parçasına yazmıştır."- H. Taner.
3 . Birkaçı bir araya geldiğinde bir bütünü oluşturan şeylerin her biri, modül: "On parçadan yapılmış bir oda takımı."- .
4 . Tane: "Üç parça elbiselik kumaş."- .
5 . Pasaj: "Hayatımın en acı ve tatlı saatleri bunun başında geçti, eserimin en güzel parçalarını onun kenarında yazdım."- R. N. Güntekin.
6 . Müzik eseri.
7 . Benzeri, bir örneği: "Ay parçası, elmas parçası."- .
8 . mecaz Küçümseme ve değersiz sayma bildiren bir söz: "Bir çoban parçasısın, olmasa bile koyun / Daima eğeceksin başkalarına boyun."- K. Kamu.
9 . argo Güzel, alımlı kız veya kadın.

SORU Nedir?


1 . Bir şey öğrenmek için birine yöneltilen ve karşılık gerektiren söz veya yazı, sual: "Minicik ellerini uzatarak bu taş nedir, diyen sorusu hâlâ hatırımızda!"- O. S. Orhon.
2 . Bir öğrenciye sınavda yöneltilen söz veya yazı, sual.

SORUN Nedir?


1 . Araştırılıp öğrenilmesi, düşünülüp çözümlenmesi, bir sonuca bağlanması gereken durum, mesele, problem.
2 . mecaz Sıkıntı veren durum, dert.

SÖZSÜZ Nedir?


1 . Konuşmadan yapılan.
2 . müzik Sözleri olmaksızın çalınan müzik, çalgısal, enstrümantal.

ŞARK Nedir?

Doğu.

ŞARKI Nedir?


1 - Tonlama değişiklikleriyle çeşitli duygular uyandıran uyumlu, ezgili insan sesleri dizisi.
2 - Türk müziğinde aşk üzerine söylenen, nakaratı ve aranağmesi olan parça,.
3 - Ezgi, müzik parçası, °melodi.
4 - Divan Edebiyatı'nda bestelenmek için, dörtlükler biçiminde ve uyaklı olarak yazılmış olan koşuk biçimi.

TÜRK Nedir?


1 . Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan halk ve bu halktan olan kimse: "Ne mutlu Türk'üm diyene!"- Atatürk.
2 . Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan, Türkçenin değişik lehçelerini konuşan soy ve bu soydan olan kimse: "Ben bir Türk'üm, dinim, cinsim uludur."- M. E. Yurdakul.

TÜRKÜ Nedir?

Hece ölçüsüyle yazılmış ve halk ezgileriyle bestelenmiş manzume: "Kulak ver ki havasında bahçemizin / Gök maviliğinden, dal yeşilliğinden / Bir türkü söylenmede kendiliğinden."- C. S. Tarancı.

A A A E M N R S Ğ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Sinerama,

7 Harfli Kelimeler

Amirane, Armağan,

6 Harfli Kelimeler

Ağarma, Ağnama, Amasra, Aranma, Mağara, Manisa, Marina, Masara, Mersin, Minare, Rağmen, Samani, Sarman, Serian, Sinara, Sinema,

5 Harfli Kelimeler

Ağnam, Anemi, Anime, Arama, Arami, Arena, Arsin, Eğrim, Ensar, Ermin, İmren, İrsen, İsmen, Manas, Mania, Mersi, Mesai, Miras, Nağme, Nasir, Nesim, Nesir, Resim, Resmi, Sağma, Saman, Sanem, Sanma, Sarma, Semai, Seman, Senir, Serim, Serin, Sinme, Siren,

4 Harfli Kelimeler

Ağma, Aman, Amin, Amir, Anam, Anma, Arma, Arsa, Asar, Asma, Asri, Eğim, Eğin, Eğir, Eğri, Eğsi, Eman, Emin, Emir, Enam, Enir, Erim, Erin, Esim, Esin, Esir, Esma, Esna, İane, İare, İğne, İman, İmar, İnam, İnme, Main, Mana, Mani, Marn, Mars,

3 Harfli Kelimeler

Ağa, Ama, Ana, Ani, Ara, Ari, Asa, Asi, İma, İrs, İsa, Mai, Mas, Men, Mir, Mis, Nam, Nar, Nas, Nem, Nim, Ram, Sağ, Sam, San, Sem, Sen, Ser, Sim, Sin,

2 Harfli Kelimeler

Ağ, Am, An, Ar, As, Em, En, Er, Es, İğ, İm, İn, İs, Me, Mi, Ne, Ra, Re, Se, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.