ARAKONAKÇI (TDK)

Asalağın, gelişme evreleri sırasında beslenip barındığı konakçılardan her biri.

Arakonakçı kelimesi baş harfi A son harfi I olan bir kelime. Başında A sonunda I olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi R , üçüncü harfi A , dördüncü harfi K , beşinci harfi O , altıncı harfi N , yedinci harfi A , sekizinci harfi K , dokuzuncu harfi Ç , onuncu harfi I . Başı A sonu I olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ASAL Nedir?

Esasla ilgili, asıl ve temel olanla ilgili, esasi.

BARI Nedir?

Bahçe, açık ağıl etrafındaki çit.

BİRİ Nedir?

ya da.

BİRİ Nedir?


1 - Bir tanesi.
2 - Bilinmeyen bir kimse.
3 - Olumsuz nitelik gösteren bir tamlayanla, kendisinden küçümsemeyle söz eden kimse.

EVRE Nedir?

Bir olayda birbiri ardınca görülen, bir işte birbiri ardınca beliren, gelişen değişik durumların her biri, aşama, safha, merhale.

GELİŞME Nedir?


1 . Gelişmek işi, inkişaf, neşvünema, tekâmül, evolüsyon: "Şiir, uygarlıkların doğuşunda, gelişmesinde ilk işaret oluyor."- N. Cumalı.
2 . Olan biten şey.
3 . edebiyat Yazılarda giriş bölümlerinden sonra konunun türlü yönlerden açılıp genişlediği, zenginleştiği, olgunlaştığı bölüm.

KONAK Nedir?

İzmir iline bağlı ilçelerden biri. konak (I) -ğı isim
1 . Büyük ve gösterişli ev: "İstirahat için İstanbul'a gelmiş, bu konağı alıp yerleşmişti."- Ö. Seyfettin.
2 . Vali, kaymakam gibi yüksek dereceli devlet görevlilerinin resmî konutu.
3 . hayvan bilimi Konakçı.
4 . eskimiş Araba veya hayvanla bir günde alınan yol: "Buradan orası beş konaktır."- .
5 . eskimiş Yolculukta geceyi geçirmek için inilen, konaklanılan yer.

KONAKÇI Nedir?


1 . Toplu olarak yapılan yolculukta konak yeri sağlamakla görevli kimse.
2 . tarih Sefere çıkan askerlerin önünden gidip konak yeri sağlamakla görevli subay.
3 . hayvan bilimi Asalağın erginini veya gelişim evrelerinden herhangi birini taşıyan canlı, konak.

SIRASINDA Nedir?

Gerekince, yerinde ve zamanında.

A A A I K K N O R Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Karakoçan,

7 Harfli Kelimeler

Konakçı,

6 Harfli Kelimeler

Ankara, Anorak, Arakçı, Irakça, Kaçkın, Kakınç, Kanara, Kırnak, Koçkar, Orakçı,

5 Harfli Kelimeler

Akkor, Akran, Araka, Arkaç, Çakar, Çakın, Çakır, Çakra, Çanak, Çarık, Çarka, Çıkak, Çıkan, Çıkar, Çıkra, Çınar, Çırak, Çorak, Kaçak, Kaçar, Kaçık, Kakaç, Kakao, Kakıç, Kanık, Kanka, Karık, Karın, Kıraç, Kıran, Koçak, Koçan, Konak, Korna, Kraça, Krank, Naçar, Nokra,

4 Harfli Kelimeler

Açan, Açar, Açık, Açkı, Akaç, Akak, Akar, Akça, Akın, Akor, Anaç, Anık, Anka, Araç, Arak, Arık, Arka, Çakı, Çark, Çıra, Irak, Kaça, Kaçı, Kaka, Kana, Kanı, Kano, Kara, Karı, Karo, Kına, Kırç, Kırk, Koka, Konç, Kora, Kron, Nara, Okar, Okka,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Aka, Akı, Ana, Anı, Ara, Arı, Ark, Çak, Çan, Çar, Çın, Çok, Çor, Ira, Irk, Kaç, Kak, Kan, Kar, Kıç, Kın, Kır, Koç, Kok, Kor, Nar, Ona, Ora,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ak, An, Ar, Ok, On, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.