ARAKESME (TDK)

Maden ocaklarında mineralleşmiş iki bankı birbirinden ayıran kayaç katmanı.

Arakesme kelimesi baş harfi A son harfi E olan bir kelime. Başında A sonunda E olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi R , üçüncü harfi A , dördüncü harfi K , beşinci harfi E , altıncı harfi S , yedinci harfi M , sekizinci harfi E . Başı A sonu E olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AYIRAN Nedir?

Işığı yalın ögelerine ayırma özelliği olan.

BİRBİRİ Nedir?


1 - Karşılıklı olarak biri ötekini, öteki de onu.
2 - Biri diğerinin yanı sıra, ardından.

KATMA Nedir?


1 . Katmak işi, ilhak.
2 . sıfat Katılmış, eklenmiş, ulanmış, munzam.
3 . halk ağzında Kıldan veya yünden yapılmış ip, sicim.

KATMAN Nedir?


1 . Birbiri üzerinde bulunan yassıca maddelerin her biri, tabaka.
2 . jeoloji Altında veya üstünde olan kayaçlardan gözle veya fiziksel olarak az çok ayrılabilen, kalınlığı
1 cm'den az olmayan tortul kayaç birimi, tabaka.
3 . toplum bilimi Bir toplum içinde makam, şöhret, meslek vb. bakımdan ayrılan topluluklardan her biri, tabaka.

KAYAÇ Nedir?

Yer kabuğunun yapı gereci olan bir veya birkaç mineralden oluşan kütle, külte, porfir.

MADEN Nedir?


1 . Yer kabuğunun bazı bölgelerinde çeşitli iç ve dış doğal etkenlerle oluşan, ekonomik yönden değer taşıyan mineral.
2 . sıfat Bu mineralden yapılmış: "Maden kap."- .
3 . Maden ocağı veya maden işletmesi.
4 . mecaz Çok değerli şeyleri kapsayan kaynak: "Bu kütüphane bir madendir, değerini bilin."- .
5 . argo Uyuşturucu, esrar, eroin: "İstersen sana biraz maden vereyim de çek!"- O. C. Kaygılı.
6 . teklifsiz konuşmada Kolay ve iyi kazanç sağlayan iş veya parası elinden kolaylıkla alınan kimse.
7 . kimya Metal.

MİNE Nedir?


1 . Metal eşya üzerine vurulan renkli cam katmanı.
2 . Saat kadranı.
3 . Dişlerin taç kısmını kaplayan beyaz ve sert doku.
4 . mecaz İnce ve parlak nakış.

MİNERAL Nedir?


1 - Normal sıcaklıkta doğada katı durumda birtakım maddelerle karışık ya da bileşik olarak bulunan ya da kimyasal yollarla elde edilen inorganik madde.
2 - İçinde inorganik maddeler bulunan.

OCAK Nedir?


1 . Ateş yakmaya yarayan, pişirme, ısıtma, ısınma vb. amaçlarla kullanılan yer: "Üç balıkçı güneş batarken kumların üzerine iki taştan bir ocak yaptılar ve ateş yaktılar."- Halikarnas Balıkçısı.
2 . Şömine: "Ocağın önünde oturup acayip bir dikkatle odunların yanışına bakar."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . Isı vererek üzerine veya içine konulan maddeleri ısıtan, pişiren, kaynatan, eriten araç veya alet: "Anlaşılan çamaşırcı giderken ocağı tam söndürmemiş olacak."- H. Taner.
4 . Kahvelerde, kuruluşlarda çay, kahve vb.nin yapıldığı yer: "Konuşmalar iyice kızışmaya başladığı vakit kahve ocağının önünde görünür."- S. Birsel.
5 . Yer üstünde veya yer altında cevher çıkarılan yer: "Mermer ocağı. Kömür ocağı."- .
6 . Bahçelerde ve bostanlarda her tür meyve ve sebze ekimine ayrılmış, çevresinden biraz yükseltilmiş toprak parçası: "Mustafa, arkasına güçlü kuvvetli bir kadın takmış, üç evleğine çizgiler, ocaklar açıyordu."- S. F. Abasıyanık.
7 . Aynı amaç ve düşünceyi paylaşanların kurdukları kuruluş veya toplandıkları, görev yaptıkları yer: "Başlangıçtan beri burası bir vatansever ocağı idi."- F. R. Atay.
8 . Yılın birinci ayı, kânunusani: "Ocak ayını sevmem, oldum olası."- B. Felek.
9 . tarih Yeniçeri teşkilatını oluşturan odalardan her biri.
10 . mecaz Ev, aile, soy: "Henüz temelleri atılmayan kendi ocağım kurulmadan yıkılmıştı."- A. Gündüz. 1
1 . halk ağzında Halk hekimliğinde bir önceki kuşaktan el verme suretiyle aktarılan bilgileri kullanarak belirli bir şikâyeti veya hastalığı iyileştirdiğine inanılan aile.

A A E E K M R S Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Kamera, Kermes, Sarkma, Sarmak, Sermek,

5 Harfli Kelimeler

Aksam, Asker, Asmak, Ekser, Emare, Ermek, Esame, Esmek, Esmer, Kamer, Karma, Kasem, Kasma, Kemer, Kemre, Kerem, Keres, Keser, Kesme, Kesre, Krema, Makas, Marka, Marke, Maske, Merak, Merek, Meres, Rakam, Ramak, Sakar, Sarak, Sarma, Sekme, Semer, Serak, Serme,

4 Harfli Kelimeler

Akar, Akma, Akse, Arak, Arka, Arma, Arsa, Asar, Asma, Ekme, Emek, Erek, Erke, Erme, Eser, Esma, Esme, Esre, Kama, Kame, Kara, Kare, Kars, Kasa, Kase, Keme, Kere, Kese, Krem, Mark, Mars, Masa, Mask, Meke, Mera, Raks, Saka, Sake, Sara, Sema,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Aks, Ama, Ara, Ark, Asa, Ask, Eke, Erk, Kam, Kar, Kas, Kem, Ker, Kes, Mas, Ram, Sak, Sam, Sek, Sem, Ser,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Am, Ar, As, Ek, Em, Er, Es, Ke, Me, Ra, Re, Se,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.