ARAKIYE (TDK)


1 - Dervişlerin giydikleri, tiftikten yapılmış ince külah.
2 - Bir tür küçük zurna.

Arakıye kelimesi baş harfi A son harfi E olan bir kelime. Başında A sonunda E olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi R , üçüncü harfi A , dördüncü harfi K , beşinci harfi I , altıncı harfi Y , yedinci harfi E . Başı A sonu E olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DERVİŞ Nedir?


1 . Bir tarikata girmiş, onun yasa ve törelerine bağlı kimse, alperen.
2 . mecaz Yoksulluğu, çilekeşliği benimsemiş kimse.
3 . mecaz Alçak gönüllü ve her şeyi hoş gören kimse.
4 . hayvan bilimi Kırlangıç balığının pek küçüğü.

İNCE Nedir?


1 . Kendi cinsinden olanlara göre, dar ve kalınlığı az olan, kalın karşıtı: "İnce minare. İnce değnek. İnce kitap."- .
2 . Zayıf: "Sarışın, kuru, ince bir kadındı."- Y. K. Beyatlı.
3 . Taneleri ufak, iri karşıtı: "İnce un. İnce kum."- .
4 . Aşırı özen gerektiren, kaba karşıtı: "İnce nakış."- .
5 . Ayrıntılı: "Bugün temizlikçi geliyor. Şöyle ince bir temizliğe..."- T. Uyar.
6 . Akışkanlığı çok olan, yoğun ve koyu olmayan (sıvılar).
7 . Tiz (ses), pes karşıtı: "İnce bir çocuk sesinin hırçınlaştığı, ağladığı işitildi."- R. N. Güntekin.
8 . Hafif, gücü az: "Hiçbir hareket bu gülüş kadar belirsiz ve ince değildir."- S. F. Abasıyanık.
9 . mecaz İyiden iyiye, enikonu, ayrıntılı: "Benim hasta olduğum günlerde her şey uzun uzun düşünülmüş, ince hesaplarla hazırlanmıştı."- R. N. Güntekin.
10 . mecaz Düşünce, duygu veya davranış bakımından insanın sevgi ve saygısını kazanan, zarif, kaba karşıtı: "Dostum şair, yazar Sabahattin Teoman, yazdığı ince bir mektupla durumu düzeltiyor."- .

KÜÇÜK Nedir?


1 . Makam, rütbe, derece bakımından daha aşağı olan kimse.
2 . Küçük abdest.
3 . sıfat Boyutları, benzerlerininkinden daha ufak olan, mikro, büyük karşıtı: "Bir aralık başımın üstünde kartaldan küçük, atmacadan büyük yırtıcı kuşlardan birinin döndüğünü gördüm."- M. Ş. Esendal.
4 . sıfat Yaşı daha az olan: "Ortanca ve küçük ablalar ... beni, arabanın beklediği sokağa indirdiler."- R. N. Güntekin.
5 . sıfat Niceliği az olan: "Kimseden en küçük bir alaka görmüyordum."- S. F. Abasıyanık.
6 . sıfat Niteliği aşağı olan, bayağı: "Küçük adam."- .
7 . sıfat Geri aşamada: "Küçük bir memur."- .
8 . sıfat Değersiz, önemsiz: "Bu iyi temiz, sıhhatli, küçük insanların uykusu bambaşka bir şey."- S. F. Abasıyanık.
9 . sıfat Kısık, parlak olmayan (ses): "Küçük, tatlı bir sesle kovboy şarkıları söyledi."- R. H. Karay.

KÜLAH Nedir?


1 . İçine bazı şeyler koymak için huni biçiminde bükülmüş kâğıt kap.
2 . sıfat Bu kabın alabileceği miktarda olan: "Meydanda bekleyen mektep çocuklarına birer külah şeker dağıtıldı."- Y. K. Beyatlı.
3 . mecaz Oyun, hile.
4 . esk. Erkeklerin giydiği genellikle keçeden, ucu sivri veya yüksek başlık: "Bunun sırtında öbürleri gibi bir uzun cübbe, başında bir uzun külah vardı."- Y. K. Karaosmanoğlu.

TİFTİK Nedir?


1 . Tiftik keçisinin ince, yumuşak, parlak yünü, moher: "Otuz senedir tiftik ticaretiyle iştigal ederim."- H. Taner.
2 . sıfat Bu yünden yapılan.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

ZURNA Nedir?

Keskin bir ses çıkaran ve çoğu zaman davulla veya dümbelekle birlikte çalınan nefesli çalgı: "Bir zurna gibi duyulan çatlak sesiyle âlemi çekiştirir."- A. Ş. Hisar.

A A E I K R Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Yakarı,

5 Harfli Kelimeler

Ayrık, Karye, Kayar, Kayır, Kayra, Kıray, Reaya, Yarak, Yarık, Yarka,

4 Harfli Kelimeler

Akar, Arak, Arık, Arka, Arya, Ayak, Ayar, Ayık, Ayrı, Irak, Kara, Kare, Karı, Kaya, Kayı, Kıya, Rakı, Yaka, Yakı, Yara, Yarı,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Akı, Ara, Arı, Ark, Aya, Ayı, Erk, Ira, Irk, Kar, Kay, Ker, Kır, Ray, Rey, Yak, Yar, Yek, Yer, Yır,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Ar, Ay, Ek, Er, Ey, Ke, Ra, Re, Ya, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.