ARABOZANLIK (TDK)

Arabozanın işi, fesatlık, fesatçılık, nifakçılık, münafıklık, müzevirlik, ordubozanlık: "Onun yaptığı arabozanlıktan başka bir şey değil."- .

Arabozanlık kelimesi baş harfi A son harfi K olan bir kelime. Başında A sonunda K olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi R , üçüncü harfi A , dördüncü harfi B , beşinci harfi O , altıncı harfi Z , yedinci harfi A , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi I , onbirinci harfi K . Başı A sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ARABOZAN Nedir?

İki kişinin arasındaki dostluğu veya geçimi bozan (kimse), ara bozucu, fesatçı, fitçi, nifakçı, münafık, müfsit, müzevir, ordubozan.

ARABOZANLIK Nedir?

Arabozanın işi, fesatlık, fesatçılık, nifakçılık, münafıklık, müzevirlik, ordubozanlık: "Onun yaptığı arabozanlıktan başka bir şey değil."- .

BAŞKA Nedir?


1 . Bilinenden ayrı, değişik, farklı, özge: "Yıllar sonra olaya başka bir açıdan bakabildim."- H. Taner.
2 . Nitelik yönünden alışılmışın dışında bir üstünlüğü olan: "Bütün bunlar beni herkesten başka bir insan yapmıyor."- H. E. Adıvar.
3 . edat "Ayrıca, üstelik, bir yana" anlamlarında -dan / -den başka biçiminde kullanılan bir söz.

DEĞİL Nedir?

Cümle içinde art arda kullanılan iki veya daha çok özneyi, tümleci, yüklemi, aralarından bazılarına olumsuzluk kavramı vererek birbirine bağlayan veya yüklemin olumsuz çekimini sağlayan kelime: "Bu direniş çetin değil, haşin değil, yürek burkucuydu."- T. Buğra.

FESAT Nedir?


1 . Bozukluk: "Mide fesadı. Ahlak fesadı."- .
2 . Karışıklık, kargaşalık, ara bozuculuk: "Birçokları kahveleri fesat yatağı saymayı sürdürürler."- S. Birsel.
3 . Hile.
4 . sıfat Herhangi bir konuda iyimser olmayan, kötü yorumlayan (kimse): "Sen de ne fesat adamsın!"- .
5 . sıfat Karıştırıcı, ara bozucu (kimse).

FESATÇI Nedir?

Arabozan: "Fesatçı ve fırsatçı olduğu kadar korkak bir adamdı."- F. R. Atay.

FESATÇILIK Nedir?

Arabozanlık.

FESATLIK Nedir?

Arabozanlık.

MÜNAFIK Nedir?


1 . Arabozan.
2 . Dinî kurallara inanmadığı hâlde inanmış gibi görünen.

MÜNAFIKLIK Nedir?

Arabozanlık.

MÜZE Nedir?

Sanat ve bilim eserlerinin veya sanat ve bilime yarayan nesnelerin saklandığı, halka gösterilmek için sergilendiği yer veya yapı: "O devirlere ait yatağanlar, baltalar paslanmamış çelikleriyle müzelerimizdedir."- O. S. Orhon.

MÜZEVİR Nedir?

Arabozan.

MÜZEVİRLİK Nedir?

Arabozanlık.

NİFAK Nedir?

Geçimsizlik, anlaşmazlık.

NİFAKÇI Nedir?

Arabozan.

ORDU Nedir?


1 . Bir devletin silahlı kuvvetlerinin tümü: "Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi / Senin uğrunda ölen ordu budur ya Rabbi."- Y. K. Beyatlı.
2 . Bu topluluğun başlıca bölümlerinden her biri: "Dördüncü Ordu Karargâhına gidiş, artık bir mabede çıkılıyor gibi baş döndürür."- F. R. Atay.
3 . Amaç, nitelik vb. yönlerden benzeyen insanların bütünü.
4 . Çok sayıda insan, kalabalık.

ORDUBOZAN Nedir?


1 . Oyunbozan.
2 . Arabozan.
3 . isim, halk ağzında Varis.

ORDUBOZANLIK Nedir?


1 . Ordubozan olma durumu, mızıkçılık.
2 . Arabozanlık.

A A A B I K L N O R Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Arabozanlık,

9 Harfli Kelimeler

Abazanlık,

8 Harfli Kelimeler

Ankaralı, Arabalık, Arabozan, Kabaralı, Nazarlık, Zorbalık,

7 Harfli Kelimeler

Alabora, Alkarna, Arabalı, Barınak, Borazan, Bozalık, Bozarık, Ozanlık,

6 Harfli Kelimeler

Abanoz, Abazan, Akraba, Analık, Ankara, Anorak, Araban, Araklı, Aralık, Arkalı, Azonal, Bakara, Baklan, Balkan, Balkar, Balkır, Balkon, Baraka, Bazalı, Boalar, Boralı, Bozkır, Bozlak, Bozrak, Kabala, Kabana, Kabara, Kalaba, Kanara, Karalı, Karbon, Kazalı, Kazara, Kılbaz, Kozalı, Narkoz, Olanak, Oranla, Oranlı, Razakı,

5 Harfli Kelimeler

Abalı, Abana, Abaza, Ablak, Akala, Aklan, Akran, Alaka, Alaza, Alkan, Analı, Anlak, Anlık, Anzak, Araba, Araka, Arıza, Arkoz, Azlık, Bakan, Bakır, Bakla, Balar, Balık, Balkı, Balon, Baloz, Banak, Banal, Banaz, Banka, Banko, Barak, Baran, Barka, Barok, Baron, Bazal, Borak, Boran,

4 Harfli Kelimeler

Abla, Abra, Akar, Akıl, Akın, Aklı, Akor, Alan, Alaz, Alık, Alın, Anal, Anık, Anız, Anka, Arak, Araz, Arık, Arız, Arka, Arlı, Azar, Azık, Azol, Bakı, Bala, Balo, Bana, Bank, Bara, Barı, Bark, Baro, Baza, Bazı, Blok, Bora, Boza, Irak, Kaba,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Aka, Akı, Ala, Alo, Ana, Anı, Ara, Arı, Ark, Arz, Aza, Azı, Bak, Bal, Ban, Bar, Baz, Boa, Bok, Bol, Bor, Boz, Ira, Irk, Irz, Kal, Kan, Kar, Kaz, Kıl, Kın, Kır, Kız, Kol, Kor, Koz, Lak, Lan, Laz,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ak, Al, An, Ar, Az, La, Ok, Ol, On, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.