ARABOZAN (TDK)

İki kişinin arasındaki dostluğu veya geçimi bozan (kimse), ara bozucu, fesatçı, fitçi, nifakçı, münafık, müfsit, müzevir, ordubozan.

Arabozan kelimesi baş harfi A son harfi N olan bir kelime. Başında A sonunda N olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi R , üçüncü harfi A , dördüncü harfi B , beşinci harfi O , altıncı harfi Z , yedinci harfi A , sekizinci harfi N . Başı A sonu N olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BOZA Nedir?

Arpa, darı, mısır, buğday vb. tahılların hamurunun ekşitilmesiyle yapılan koyuca, tatlı veya mayhoş içecek.

BOZUCU Nedir?

Bozma özelliği olan (kimse veya şey).

DOST Nedir?


1 - Sevilen, güvenilen, yakın arkadaş, iyi görüşülen (kimse), gönüldeş, "düşman" karşıtı.
2 - Kimi hayvanların sahibine gösterdiği sevgi için kullanılır.
3 - Yakınlık belirten seslenme sözü.
4 - Bir şeye düşkün olan, aşırı ilgi duyan kimse.
5 - Erkek ya da kadının evlilikdışı ilişki kurduğu kimse.
6 - İyi geçinen, aralarında iyi ilişki bulunan.

FESAT Nedir?


1 . Bozukluk: "Mide fesadı. Ahlak fesadı."- .
2 . Karışıklık, kargaşalık, ara bozuculuk: "Birçokları kahveleri fesat yatağı saymayı sürdürürler."- S. Birsel.
3 . Hile.
4 . sıfat Herhangi bir konuda iyimser olmayan, kötü yorumlayan (kimse): "Sen de ne fesat adamsın!"- .
5 . sıfat Karıştırıcı, ara bozucu (kimse).

FESATÇI Nedir?

Arabozan: "Fesatçı ve fırsatçı olduğu kadar korkak bir adamdı."- F. R. Atay.

FİTÇİ Nedir?

Arabozan.

GEÇİM Nedir?


1 . Geçinme işi, geçinme araçları, geçinme, maişet.
2 . Anlaşma, uyum: "Aralarında geçim yok."- .

KİŞİ Nedir?


1 . İnsan, şahıs, zat, nefer: "Dilenciler de sayıda olduğu hâlde, yirmi otuz kişi kadardık."- M. Ş. Esendal.
2 . dil bilgisi Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs: "Ben (tekil kişi), sen (tekil kişi), o (tekil kişi); biz (çoğul kişi.) siz (çoğul kişi), onlar (çoğul kişi)."- .
3 . edebiyat Oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan kimse.
4 . halk ağzında Eş, koca.
5 . eskimiş Erkek.

MÜFSİT Nedir?

Arabozan.

MÜNAFIK Nedir?


1 . Arabozan.
2 . Dinî kurallara inanmadığı hâlde inanmış gibi görünen.

MÜZE Nedir?

Sanat ve bilim eserlerinin veya sanat ve bilime yarayan nesnelerin saklandığı, halka gösterilmek için sergilendiği yer veya yapı: "O devirlere ait yatağanlar, baltalar paslanmamış çelikleriyle müzelerimizdedir."- O. S. Orhon.

MÜZEVİR Nedir?

Arabozan.

NİFAK Nedir?

Geçimsizlik, anlaşmazlık.

NİFAKÇI Nedir?

Arabozan.

ORDU Nedir?


1 . Bir devletin silahlı kuvvetlerinin tümü: "Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi / Senin uğrunda ölen ordu budur ya Rabbi."- Y. K. Beyatlı.
2 . Bu topluluğun başlıca bölümlerinden her biri: "Dördüncü Ordu Karargâhına gidiş, artık bir mabede çıkılıyor gibi baş döndürür."- F. R. Atay.
3 . Amaç, nitelik vb. yönlerden benzeyen insanların bütünü.
4 . Çok sayıda insan, kalabalık.

ORDUBOZAN Nedir?


1 . Oyunbozan.
2 . Arabozan.
3 . isim, halk ağzında Varis.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

A A A B N O R Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Arabozan,

7 Harfli Kelimeler

Borazan,

6 Harfli Kelimeler

Abanoz, Abazan, Araban,

5 Harfli Kelimeler

Abana, Abaza, Araba, Banaz, Baran, Baron, Boran, Bronz, Nazar, Ranza, Zorba,

4 Harfli Kelimeler

Abra, Araz, Azar, Bana, Bara, Baro, Baza, Bora, Boza, Nara, Onar, Oran, Ozan, Roba, Roza, Zara, Zona,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Ana, Ara, Arz, Aza, Ban, Bar, Baz, Boa, Bor, Boz, Nar, Naz, Oba, Ona, Ora, Rab, Zan, Zar, Zor,

2 Harfli Kelimeler

Ab, An, Ar, Az, On, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.