ARABESKÇİ (TDK)


1 . Arabesk müzik sanatçısı.
2 . Arabesk müzikten hoşlanan kimse.

Arabeskçi kelimesi baş harfi A son harfi İ olan bir kelime. Başında A sonunda İ olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi R , üçüncü harfi A , dördüncü harfi B , beşinci harfi E , altıncı harfi S , yedinci harfi K , sekizinci harfi Ç , dokuzuncu harfi İ . Başı A sonu İ olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ARABESK Nedir?


1 . Arap müziğini andıran, genellikle karamsarlığı konu edinen bir müzik türü.
2 . mimarlık Girişik bezeme: "Kelimelerden birtakım arabeskler yapıyor. Bizim bütün Divan edebiyatımız işte hep bu arabeskler, bu minyatürlerdir."- Y. K. Karaosmanoğlu.

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

MÜZİK Nedir?


1 . Birtakım duygu ve düşünceleri belli kurallar çerçevesinde uyumlu seslerle anlatma sanatı, musiki: "Müzik eğitimi."- .
2 . Bu biçimde düzenlenmiş seslerden oluşan eserlerin okunması veya çalınması: "Bu akşam güzel bir müzik dinledik."- .

SANA Nedir?

Sen zamirinin yönelme durumu.

SANAT Nedir?


1 - Bir duygunun, tasarının ya da güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin tümü ya da bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık.
2 - Belli bir uygarlığın anlayış ve beğeni ölçülerine uygun olarak yaratılmış anlatım.
3 - Bir şey yapmada gösterilen ustalık.
4 - Bir meslekte uyulması gereken kuralların tümü.
5 - Zanaat.

SANATÇI Nedir?


1 . Güzel sanatların herhangi bir dalında yaratıcılığı olan, eser veren kimse, sanat adamı, sanat eri, sanatkâr.
2 . Sinema, tiyatro, müzik vb. sanat eserlerini oynayan, yorumlayan, uygulayan kimse: "Türk tiyatrosunun en önde gelen kadın sanatçıları arasında yerini alıverdi."- H. Taner.

A A B E K R S Ç İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Arabeskçi,

7 Harfli Kelimeler

Arabesk,

6 Harfli Kelimeler

Askeri, Bakire, Bakraç, Barçak, Basari, Baskça, Biçare, Birkaç, Ekabir, Kabare, Rakibe, Sarkaç,

5 Harfli Kelimeler

Akabe, Arabi, Arkaç, Asabi, Asker, Bakaç, Bakir, Barak, Barça, Barka, Basak, Basar, Bekar, Bekas, Bekçi, Bekri, Bikes, Çakar, Çaker, Çakra, Çarka, Çasar, Erbaa, Erika, Esbak, Esrik, İbare, İçrek, Kabir, Kaçar, Kebir, Kesir, Kibar, Kireç, Kraça, Saçak, Saika, Sakar, Saraç, Sarak,

4 Harfli Kelimeler

Abes, Abis, Abra, Açar, Akaç, Akar, Akça, Akçe, Akis, Akse, Aksi, Araç, Arak, Arka, Arsa, Asar, Asri, Baki, Baks, Bara, Bari, Bark, Beis, Beka, Beri, Berk, Besi, Bira, Briç, Brik, Çaba, Çare, Çark, Çeki, Çeri, Çise, Eksi, Erik, Esik, Esir,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Abe, Abi, Aka, Aks, Ara, Ari, Ark, Asa, Asi, Ask, Baç, Bak, Bar, Bas, Bek, Bir, Bre, Çak, Çar, Çek, Çir, Çis, Erk, İka, İrs, İsa, Kaç, Kar, Kas, Ker, Kes, Kir, Rab, Saç, Sak, Sek, Ser, Sik, Ski,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Aç, Ak, Ar, As, Be, Çe, Ek, Er, Es, İç, İs, Ke, Ki, Ra, Re, Se, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.