ARABALIK (TDK)


1 . Araba konulan yer, garaj: "Odasının tam altına tesadüf eden bu arabalığa girince."- E. E. Talu.
2 . sıfat Araba dolduracak miktarda olan: "Bir arabalık odun."- .

Arabalık kelimesi baş harfi A son harfi K olan bir kelime. Başında A sonunda K olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi R , üçüncü harfi A , dördüncü harfi B , beşinci harfi A , altıncı harfi L , yedinci harfi I , sekizinci harfi K . Başı A sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALTI Nedir?


1 . Beşten sonra gelen sayının adı.
2 . Bu sayıyı gösteren 6, VI rakamlarının adı.
3 . sıfat Beşten bir artık.

ALTIN Nedir?


1 . Atom sayısı 79, atom ağırlığı 196,
9 olan, 106
4 °C'de eriyen, kolay işlenen, yüksek değerli, paslanmaz element, zer (simgesi Au): "Altın çok eski zamanlardan beri para basımında kullanılmaktadır."- .
2 . sıfat Bu elementten yapılmış: "Müsteşar, pantolonunun arka cebinden altın tabakasını çıkarıp sigara veriyor."- M. Ş. Esendal.
3 . Altından yapılmış sikke: "Çocuğa bir altın taktı."- .
4 . sıfat, mecaz Üstün nitelikli, değerli: "Altın ses."- .

ARABA Nedir?


1 . Tekerlekli, motorlu veya motorsuz her türlü kara taşıtı: "Ve arabayı dörtnala ileri sürdü."- H. Taner.
2 . sıfat Bu taşıtın aldığı miktarda olan: "İki araba saman. Bir araba kömür."- .

ARABALI Nedir?


1 . Arabası olan.
2 . isim Arabalı vapur.

ARABALIK Nedir?


1 . Araba konulan yer, garaj: "Odasının tam altına tesadüf eden bu arabalığa girince."- E. E. Talu.
2 . sıfat Araba dolduracak miktarda olan: "Bir arabalık odun."- .

GARAJ Nedir?


1 . Otomobil vb. taşıtların konulduğu üstü örtülü yer, arabalık: "Ben arabayı garaja bırakıp şimdi döneceğim."- C. Uçuk.
2 . Otomobillerin bakım ve onarımının yapıldığı yer: "Önce arabayı servis garajına çektik."- Ç. Altan.
3 . Toplu taşıma ve nakliye araçlarına hareket ve varış noktası olarak belediyelerce ayrılan yer.

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

MİKTAR Nedir?


1 . Bir şeyin ölçülebilen, sayılabilen veya azalıp çoğalabilen durumu, nicelik.
2 . Ölçü: "Yapılan yardımın miktarı artırıldı."- .

ODUN Nedir?


1 - Yakılmak için kesilmiş, parçalanmış ağaç.
2 - Anlayışsız ve kaba (kimse).

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

SIFAT Nedir?


1 - Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal ya da hukuksal bakımdan yeri ve özelliği.
2 - Yüz, kılık ve dış görünüş.
3 - Bir adı, nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımından niteleyen, belirten sözcük, önad.

A A A B I K L R Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Arabalık, Kabaralı,

7 Harfli Kelimeler

Arabalı,

6 Harfli Kelimeler

Akraba, Araklı, Aralık, Arkalı, Bakara, Balkar, Balkır, Baraka, Kabala, Kabara, Kalaba, Karalı,

5 Harfli Kelimeler

Abalı, Ablak, Akala, Alaka, Araba, Araka, Bakır, Bakla, Balar, Balık, Balkı, Barak, Barka, Kalbı, Karlı, Kırba,

4 Harfli Kelimeler

Abla, Abra, Akar, Akıl, Aklı, Alık, Arak, Arık, Arka, Arlı, Bakı, Bala, Bara, Barı, Bark, Irak, Kaba, Kala, Kara, Karı, Kral, Laka, Rakı,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Aka, Akı, Ala, Ara, Arı, Ark, Bak, Bal, Bar, Ira, Irk, Kal, Kar, Kıl, Kır, Lak, Rab,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ak, Al, Ar, La, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.