ARABAŞLIK (TDK)

Bir makalenin bir bölümünü ya da bir paragrafını belirten başlık.

Arabaşlık kelimesi baş harfi A son harfi K olan bir kelime. Başında A sonunda K olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi R , üçüncü harfi A , dördüncü harfi B , beşinci harfi A , altıncı harfi Ş , yedinci harfi L , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi K . Başı A sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAŞLI Nedir?

Başı olan: "O zaman kırmızı başlı kibritler vardı ya."- P. Safa.

BAŞLIK Nedir?


1 . Genellikle başı korumak için giyilen şapka, serpuş: "İyi ki güneş açmış, sıcak basmış da başlığını sıyırınca yüzünü görmüş tanımışlardı."- N. Cumalı.
2 . Üst giysilerinin yakalarına takılı başlık, kapüşon.
3 . Hayvan koşumunun başa geçirilen bölümü.
4 . Bir sütunun, bir direğin tepeliği: "Önünden yüzlerce defa geçmiş olduğumuz bin yıllık çeşme, bir sütun başlığı birden gözümüzde şahsiyet ve değer kazanırdı."- S. Ayverdi.
5 . Kâğıt veya zarf üstüne basılmış ad ve adres, antet.
6 . Bir yazının, bir kitabın bölümlerinin başına konulan ve konuyu kısaca tanıtan ibare, serlevha.
7 . Bazı bölgelerde, evlenirken, damadın kaynatasına ödemesi görenek olan para.
8 . Tablaların veya iş parçalarının düzgün kalmasını sağlamak amacı ile baş taraflarına takılan parça.
9 . Tekerlek parmaklarının çakılı olduğu kısım, top.

BELİRTEN Nedir?

Tamlayan.

BÖLÜ Nedir?


1 - Bölme işlemini gösteren ÷ iminin okunuşu, °taksim; a ÷ b anlatımı, "a bölü b" diye okunur.
2 - Bir bayağı kesrin gösterilişinde pay ile payda arasına konulan yatay çizginin okunuşu; a / b kesri "a bölü b" diye okunur.

BÖLÜM Nedir?


1 . Bir bütünü oluşturan parçaların her biri, kısım: "Asıl yalıya bitişik bir binada belki de eski selamlık bölümünde idiler."- R. H. Karay.
2 . Bir kuruluşun yönetim birimlerinden her biri, departman, seksiyon.
3 . mecaz Çağ, devir: "O gün edebiyat tarihinde hecenin beş şairi diye bir bölüm açanların üçü orada tanıştılar."- Y. Z. Ortaç.
4 . biyoloji Canlıların bölümlenmesinde filumların bir araya gelmesiyle oluşan birlik.
5 . eğitim bilimi Bir okul veya üniversitenin herhangi bir bilim ve uzmanlık dalında eğitim sağlayan birimlerinden her biri, departman.
6 . matematik Bölme işlemi sonunda elde edilen sayı.

MAKALE Nedir?

Bilim, fen konularıyla siyasal, ekonomik ve toplumsal konuları açıklayıcı veya yorumlayıcı niteliği olan gazete veya dergi yazısı.

PARA Nedir?


1 . Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit.
2 . Kazanç: "Balıkçılıkta para vardır ama dalgıçlık kadar genç işidir."- S. F. Abasıyanık.
3 . eskimiş Kuruşun kırkta biri.

PARAGRAF Nedir?


1 . Düz yazıların kendi içinde satır başlarıyla ayrıldıkları bölümler.
2 . Kanun maddelerinin kendi içlerinde satır başlarıyla ayrıldıkları ufak bölümlerden her biri.
3 . Çengel işareti (§).

A A A B I K L R Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Arabalık, Kabaralı,

7 Harfli Kelimeler

Arabalı, Arabaşı, Arşıala, Başaklı, Kabarış, Karabaş, Kaşarlı,

6 Harfli Kelimeler

Akraba, Alabaş, Araklı, Aralık, Arkalı, Bakara, Balkar, Balkır, Baraka, Başarı, Başlık, Kabala, Kabara, Kalaba, Karalı, Şarklı,

5 Harfli Kelimeler

Abalı, Ablak, Abraş, Akala, Akbaş, Alaka, Alkış, Araba, Araka, Aşlık, Bakır, Bakış, Bakla, Balar, Balık, Balkı, Barak, Barış, Barka, Başak, Başka, Başlı, Kalbı, Kalış, Karış, Karlı, Karşı, Kaşar, Kaşlı, Kırba, Kışla, Şalak, Şarkı, Şırak,

4 Harfli Kelimeler

Abla, Abra, Akar, Akıl, Akış, Aklı, Alık, Alış, Arak, Arık, Arış, Arka, Arlı, Aşar, Aşık, Bakı, Bala, Bara, Barı, Bark, Irak, Kaba, Kala, Kara, Karı, Kral, Laka, Rakı, Şaka, Şark, Şıra,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Aka, Akı, Ala, Ara, Arı, Ark, Arş, Aşı, Aşk, Bak, Bal, Bar, Baş, Ira, Irk, Kal, Kar, Kaş, Kıl, Kır, Kış, Lak, Rab, Şak, Şal, Şık,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ak, Al, Ar, Aş, La, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.