ARŞINLAMAK (TDK)


1 . Arşınla ölçmek.
2 . mecaz Amaçsız, geniş adımlarla dolaşmak: "Şöyle bir arşınladı iskeleyi, sonra cebinden bir düdük çıkarıp öttürdü."- Ç. Altan.

Arşınlamak kelimesi baş harfi A son harfi K olan bir kelime. Başında A sonunda K olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi R , üçüncü harfi Ş , dördüncü harfi I , beşinci harfi N , altıncı harfi L , yedinci harfi A , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi K . Başı A sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ADIM Nedir?


1 . Yürümek için yapılan ayak atışlarının her biri.
2 . Bir ayak atışıyla alınan ve uzunluğu yaklaşık 7
5 cm olan mesafe.
3 . Girişim, hamle.
4 . matematik Bir gösterge ucunun eş olarak ayrılmış yaylardan biri boyunca aldığı yol.
5 . spor Bir yarışın belirli uzaklığı kapsayan bölümlerinden her biri, etap.
6 . spor Ayakta, esas duruşta, bir ayağın türlü yönlerde iki ayak boyu kadar yer değiştirmesi.
7 . teknik İki diş arasındaki aralık: "Bir vida adımı."- .

AMAÇ Nedir?


1 . Ulaşmak istenilen sonuç, maksat: "Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz."- Anayasa.
2 . Gaye: "Kuruluş amaç ve şartlarını kaybeden yahut kanunun öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmeyen dernekler, kendiliğinden dağılmış sayılır."- Anayasa.
3 . Hedef: "Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı maliye politikasının sosyal amacıdır."- Anayasa.
4 . Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon.

AMAÇSIZ Nedir?

Amacı olmayan, gayesiz: "Amaçsız, kararsız oraya buraya süzülürler."- H. Taner.

ARŞIN Nedir?

Yaklaşık olarak 6
8 santimetreye eşit olan uzunluk ölçüsü.

CEBİN Nedir?


1 . Alın, yüz.
2 . sıfat Korkak: "Sonra dört yüz bu kadar milyon adam, hepsi cebin."- M. A. Ersoy.

ÇIKAR Nedir?

Dolaylı bir biçimde elde edilen kazanç, menfaat, yarar: "Kimse siyasi ve kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz."- Anayasa.

DOLAŞ Nedir?

sarma? dola?

DOLAŞMAK Nedir?


1 . Gezmek, gezinmek: "Belki otuz defa belki kırk defa, otelin merdivenlerini inip çıkıyor, her yeri dolaşıyor."- M. Ş. Esendal.
2 . Doğru gitmeyip yolu uzatmak: "Bu yoldan giderseniz çok dolaşırsınız."- .
3 . Dönüp başka bir yönden gelmek: "Dolaş da arka kapıdan gel."- .
4 . Kan, damarlarda yer değiştirmek: "Damarlarında aynı kan dolaşıyor."- .
5 . Saç, iplik vb. şeyler birbirine karışarak güç çözülür duruma gelmek: "Saçları taranmamaktan dolaşmış."- .
6 . (-i) Bir yeri belli bir amaçla gezmek: "Müzeleri dolaşmak."- .
7 . Denetlemek amacıyla bir yeri gezmek.
8 . Nefes, el bir şey üzerinde hafifçe hareket etmek.
9 . müzik Gezinmek.
10 . mecaz Çok kimse tarafından söylenmek. 1
1 . mecaz Belirmek: "Başında dolaşan bir tehlikeden bahsediyorum."- Y. K. Karaosmanoğlu.

DÜDÜK Nedir?


1 . İçinden hava veya buhar geçirildiğinde keskin ses çıkaran ve işaret vermek için kullanılan araç: "Ben düdük sesi işitir gibi oldum, posta geçmiş olmasın..."- M. Ş. Esendal.
2 . Taşıtlarda karşı tarafı uyaran korna.
3 . sıfat, argo Akılsız, boş kafalı.

GENİŞ Nedir?


1 . Eni çok olan, enli, vâsi: "Geniş, bomboş bir taşlığın serin, rutubetli küf kokusu duyuldu."- P. Safa.
2 . Alanı büyük olan, makro, dar karşıtı: "Bu ağaç, bir geniş bostan duvarının dış tarafında idi."- O. C. Kaygılı.
3 . Bol (elbise).
4 . Kapsamı büyük, dar sınırlar içinde kalmayan, yaygın, makro: "Geniş anlamlı."- .
5 . mecaz Kolay kolay tasalanmayan, hoşgörülü, rahat: "Besbelli geniş, olabildiğince umursamaz görünmek istiyordu."- A. İlhan.
6 . mecaz Çok: "Geniş iş alanları sağlandı."- .

İSKELE Nedir?


1 . Deniz taşıtlarının yanaştığı, çoğu tahta ve betondan yapılmış, denize doğru uzanan yer: "Vapurdan indi, iskeleye çıkar çıkmaz etrafına bakındı."- S. F. Abasıyanık.
2 . Kıyıya yanaşan deniz aracına doğru uzatılan eğreti küçük köprü veya gemiye çıkmayı sağlayan merdiven: "Oturduğu yerden kalkıyor, iskele zincirine uzanan eli, iskele tabanına basan ayağı, kendini çekiyor yukarı."- Z. Selimoğlu.
3 . Vapur uğrağı olan şehir veya kasaba.
4 . İçerilerde bulunan bir yerin kendine en yakın olan deniz taşıtı uğrağı veya demir yolu durağı: "Mudanya, Bursa'nın iskelesidir."- .
5 . Yapıların dışında sıvama, boyama veya onarım için keresteden kat kat kurulan, çalışma sırasında üstüne çıkılan çatkı.
6 . Geminin sol yanı.
7 . sinema, TV (***) Işıkların yerleştirilmesi, ışıkçıların dolaşabilmesi için stüdyolarda tavana yakın yerde duvarı çepeçevre saran çıkıntı.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

ÖLÇME Nedir?

Ölçmek işi.

ÖLÇMEK Nedir?


1 - En, boy, oylum, süre gibi nicelikleri kendi cinslerinden seçilmiş bir birimle karşılaştırıp kaç birim geldiklerini belirtmek.
2 - Aşırı olmamasına dikkat etmek.

SONRA Nedir?


1 . Daha ileri bir zamanda, müteakiben, önce karşıtı: "Hadi sen git yağmur bastırmadan ben sonra gelirim."- A. İlhan.
2 . Daha uzak ve ileri bir yerde: "Bahçeden sonra geriye dönerek biraz da sokaklarda dolaştık."- R. N. Güntekin.
3 . Makam, sıra, değer ve önemde arkada oluşu bildiren bir söz: "Evvela arabada, sonra sundurmada uyuyup dinlendiğime fena etmiştim."- R. N. Güntekin.
4 . Yoksa, aksi hâlde: "Tembellik etmesin, sonra sınıfta kalır."- .
5 . isim Arkadan gelen bölüm veya zaman: "Bunun sonrası yok. Bu işi sonraya bırakmamalı."- .

A A A I K L M N R Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Arşınlamak, Karşılanma,

9 Harfli Kelimeler

Akşamları, Anıklaşma, Anılaşmak, Aranılmak, Arıklaşma, Arılanmak, Arılaşmak, Arşınlama, Aşılanmak, Iraklaşma, Karamanlı, Karılaşma, Karınlama, Karışlama, Karşılama, Nakışlama,

8 Harfli Kelimeler

Anıklama, Anılaşma, Ankaralı, Anlaşmak, Aranılma, Arıklama, Arılamak, Arılanma, Arılaşma, Arlanmak, Aşılamak, Aşılanma, Iralamak, Kanamalı, Karlanma, Kınalama, Kırlaşma, Makaralı, Malkıran, Şamanlık, Şarlamak, Şırlamak,

7 Harfli Kelimeler

Aklanma, Aklaşma, Alarmak, Alınmak, Alışkan, Alışmak, Alkarna, Almanak, Almaşık, Anılmak, Anırmak, Anlamak, Anlaşık, Anlaşma, Anmalık, Aranmak, Arılama, Arınmak, Arlanma, Arşıala, Aşamalı, Aşılama, Aşılmak, Aşınmak, Aşırmak, Iralama, Kalamar, Kalınma, Kanırma, Kanlama, Karaman, Karaşın, Karılma, Karınma, Karışma, Karlama, Karmaşa, Kaşanma, Kaşarlı, Kaşınma,

6 Harfli Kelimeler

Akışma, Aklama, Alarma, Alaşım, Alınma, Alışma, Amalık, Analık, Anamal, Anılma, Anırma, Ankara, Anlama, Araklı, Aralık, Aramak, Aranma, Arınma, Arkalı, Armalı, Aşılma, Aşınma, Aşırma, Iklama, Iramak, Kamalı, Kamara, Kanama, Kanara, Karalı, Karama, Karıma, Karşın, Kaşıma, Kınama, Maaşlı, Makara, Malkar, Manalı, Maşala,

5 Harfli Kelimeler

Akala, Aklan, Akman, Akran, Akşam, Akşın, Alaka, Alarm, Alkan, Alkım, Alkış, Almak, Alman, Almaş, Analı, Anlak, Anlam, Anlık, Anmak, Araka, Arama, Arşın, Aşama, Aşkın, Aşlık, Aşmak, Irama, Irmak, Kalan, Kalım, Kalın, Kalış, Kalma, Kaman, Kamış, Kanal, Kanış, Kanlı, Kanma, Karın,

4 Harfli Kelimeler

Akar, Akıl, Akım, Akın, Akış, Aklı, Akma, Alan, Alık, Alım, Alın, Alış, Alma, Amal, Aman, Anal, Anam, Anık, Anka, Anma, Arak, Arık, Arış, Arka, Arlı, Arma, Aşar, Aşık, Aşım, Aşma, Irak, Kala, Kama, Kana, Kanı, Kara, Karı, Kına, Klan, Kral,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Akı, Ala, Ama, Ana, Anı, Ara, Arı, Ark, Arş, Aşı, Aşk, Ira, Irk, Kal, Kam, Kan, Kar, Kaş, Kıl, Kın, Kır, Kış, Lak, Lam, Lan, Mal, Maş, Nal, Nam, Nar, Ram, Şak, Şal, Şan, Şık,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, An, Ar, Aş, La, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.