ARIKOVANI (TDK)

Yengeç takımyıldızı yöresinde bir yıldız kümesi.

Arıkovanı kelimesi baş harfi A son harfi I olan bir kelime. Başında A sonunda I olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi R , üçüncü harfi I , dördüncü harfi K , beşinci harfi O , altıncı harfi V , yedinci harfi A , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi I . Başı A sonu I olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

KÜME Nedir?


1 . Tümsek biçimindeki yığın.
2 . Birbirine benzer veya aynı cinsten olan şeylerin oluşturduğu bütün, takım, öbek, grup: "Tarla kuşları Mustafa'nın sabanı altından yeni kurtulmuş olan kaba çığır üzerine kümeyle konarak buldukları tohumlara gaga çalmakta idiler."- N. Nâzım.
3 . Tomar.
4 . eğitim bilimi Bir sınıfta öğrencilerin, belli bir eğitim ve öğretim amacıyla bir süre için oluşturdukları takım veya öbek.
5 . spor Takımların durum ve nitelikleri göz önünde bulundurularak belli sayıdaki takımdan oluşturulan topluluk, lig.
6 . spor Koşularda, kendiliğinden oluşan yarışçı gruplarının her biri.

KÜMES Nedir?


1 . Tavuk, hindi vb. evcil hayvanların barınmasına yarayan kapalı yer: "Ne kümeste tavuk bırakırmış ne ahırda hayvan ne de ağılda koyun..."- H. R. Gürpınar.
2 . mecaz Ufak ev: "Biriktirdiğimiz para ile bir kümes edindik."- .

TAKI Nedir?


1 . Çoğunlukla evlenen veya nişanlanan birine armağan olarak verilen küpe, bilezik, yüzük, zincir gibi şeylerin tümü.
2 . Kadınların ziynet eşyası: "Abuk sabukluktan bir çizgi yaratan giysileri, ilginç takılarıyla çağdaş bir efsaneydi."- M. Mungan.
3 . dil bilgisi Adın başka bir kelime ile ilgi kurmak üzere aldığı durum eki: "Türkçede -i, -e, -de, -den, -in ekleri birer takıdır."- .
4 . dil bilgisi Cümleler ile kelimeler arasında ilişki kurmaya yarayan kelimeler: "Türkçede ile, göre birer takıdır."- .

TAKIMYILDIZ Nedir?

Gök küresinin ayrıldığı seksen sekiz parselden her biri.

YENGEÇ Nedir?

Eklem bacaklılardan, kabuklu, birinci ayak çifti iki kıskaç olarak gelişmiş, eti için avlanan, suda yaşayan bir böcek.

YILDIZ Nedir?


1 . Güneş ve ay dışında gökyüzünde görülen ışıklı gök cisimlerinden her biri: "Baktık geceden fecre kadar ellerde / Yıldızlara yükselen kadehler gördük."- Y. K. Beyatlı.
2 . Sinema, tiyatro veya müzikhol sanatçısı, star: "Bir keresinde de bir yerli opera yıldızımız gelmişti."- H. Taner.
3 . Bir noktadan çevreye beş veya daha fazla çıkıntısı olan çok köşeli şekil: "Türk bayrağındaki yıldız beş ışınlıdır."- .
4 . sıfat Bu biçimde olan.
5 . mecaz Bir toplulukta, bir meslekte, üstün başarı gösteren kimse: "Cebirde, geometride, fizikte sınıfımızın yıldızı idim."- Y. Z. Ortaç.
6 . mecaz Baht, şans, talih.
7 . denizcilik Kuzey yönü, kuzey.

YÖRE Nedir?

Bir bölgenin belli bir yer ve çevresini kapsayan sınırlı bölümü, havali, mahal, civar.

A A I I K N O R V Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Arıkovanı,

6 Harfli Kelimeler

Anorak, Kırnav,

5 Harfli Kelimeler

Akran, Karın, Kıran, Korna, Kovan, Nokra, Vakar, Vakıa, Varak, Varan,

4 Harfli Kelimeler

Akar, Akın, Akor, Akva, Anık, Anka, Arak, Arık, Arka, Avar, Avro, Irak, Kana, Kanı, Kano, Kara, Karı, Karo, Kına, Kora, Kova, Kron, Nara, Nova, Okar, Onar, Orak, Oran, Rakı, Roka, Vaka, Vana,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Akı, Ana, Anı, Ara, Arı, Ark, Ira, Irk, Kan, Kar, Kav, Kın, Kır, Kor, Kov, Nar, Ona, Ora, Ova, Van, Var, Vın,

2 Harfli Kelimeler

Ak, An, Ar, Av, Ok, On, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.