ARIDİLCİLİK (TDK)

Dilin arı, duru kullanılmasını benimseyenlerin tutumu.

Arıdilcilik kelimesi baş harfi A son harfi K olan bir kelime. Başında A sonunda K olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi R , üçüncü harfi I , dördüncü harfi D , beşinci harfi İ , altıncı harfi L , yedinci harfi C , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi İ , onbirinci harfi K . Başı A sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

KULLANILMA Nedir?

Kullanılmak işi.

TUTU Nedir?

Bir borcun ödeneceğine teminat olarak ödenince geri alınmak şartıyla borçlunun alacaklıya verdiği değerli şey, rehin, ipotek.

TUTUM Nedir?


1 . Tutulan yol, davranış: "Anlayışsızlıklarınız ve yanlış tutumlarınız yüzünden beni inatçı sanıyorsunuz."- T. Buğra.
2 . Para veya herhangi bir şeyi dikkatli kullanma, idare, idareli tüketme, iktisat, tasarruf, ekonomi.

A C D I K L L R İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Dilcilik,

7 Harfli Kelimeler

Adillik, Dirilik, İkircil, Kadirli, Liralık, Rallici,

6 Harfli Kelimeler

Adilik, Cırlak, Cilalı, Dalcık, Darlık, Dikici, Dikili, Dilcik, Dirlik, İlikli, İllaki, İrilik, Kadiri, Kadril, Kılcal, Kiracı, Kiralı, Kralcı,

5 Harfli Kelimeler

Alkil, Allık, Ardıl, Carlı, Cıdak, Cidal, Cidar, Dallı, Dılak, Dilci, Dilli, Diril, İdari, İdrak, İkici, İkili, İradi, Kadir, Kalcı, Karlı, Kırca, Killi, Kiril, Kirli, Ladik, Lirik, Ralli, Rical,

4 Harfli Kelimeler

Acil, Adcı, Adıl, Adil, Adlı, Adli, Akıl, Akil, Aklı, Akli, Aldı, Alık, Alil, Allı, Arık, Arlı, Cadı, Cali, Cari, Cıda, Cılk, Cila, Dair, Darı, Diri, Irak, Irki, İcar, İcra, İdil, İlca, İlik, İlla, İllı, İrca, Kadı, Kail, Karı, Kari, Kira,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Adi, Akı, Ali, Arı, Ari, Ark, Car, Cık, Dal, Dar, Dik, Dil, Ira, Irk, İka, İki, İla, İlk, İri, Kal, Kar, Kıl, Kır, Kil, Kir, Lak, Lal, Lir,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Al, Ar, İl, Ki, La, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.