APTALLAŞTIRMAK (TDK)

Aptallaşmasına sebep olmak, aptal duruma getirmek, ahmaklaştırmak.

Aptallaştırmak kelimesi baş harfi A son harfi K olan bir kelime. Başında A sonunda K olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi P , üçüncü harfi T , dördüncü harfi A , beşinci harfi L , altıncı harfi L , yedinci harfi A , sekizinci harfi Ş , dokuzuncu harfi T , onuncu harfi I , onbirinci harfi R , onikinci harfi M , onüçüncü harfi A , ondördüncü harfi K . Başı A sonu K olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AHMAK Nedir?

Aklını gereği gibi kullanamayan, bön, budala, aptal.

AHMAKLAŞTIRMAK Nedir?

Ahmaklaşmasına sebep olmak, aptallaştırmak.

APTAL Nedir?


1 . Zekâsı pek gelişmemiş, zekâ yoksunu, alık, ahmak: "Aptal bir gülüşle yüzüne bakıyorum."- Y. Z. Ortaç.
2 . ünlem, teklifsiz konuşmada Küçümseme ve azarlama bildiren bir seslenme sözü: "Aptal! Senin yerini açıkça söyledim ben."- T. Buğra.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GETİRMEK Nedir?


1 . Gelmesini sağlamak: "Dün bir deri bir kemik hâlinde eve getirip bırakmışlar."- R. N. Güntekin.
2 . (-de) Bir şeyi yanında veya üstünde bulundurmak.
3 . (-i) Erişmek veya eriştiğini sanmak: "Baharı getirdik."- .
4 . (nsz) İleri sürmek: "Örnek getirmek."- .
5 . (nsz) Sebep olmak, ortaya çıkarmak: "Bu rüzgâr kar getirir."- .
6 . (-i) İletmek, bildirmek: "Bir zabit nefes nefese şu haberi getirdi."- O. S. Orhon.
7 . (nsz) Sağlamak: "Haftada bir cuma günleri işleyen küçük bir kahve ayda ne kadar gelir getirirse."- Ö. Seyfettin.
8 . Bir makama atamak veya seçmek.
9 . (yardımcı fiil) Bazı kelimelerle birleşik fiil yapar: "Ateh getirmek. Nedamet getirmek."- .

SEBEP Nedir?

Bir şeyin olmasına veya belli bir hâlde bulunmasına yol açan şey: "Aynayı kırmamın hiçbir sebebi yoktur."- S. F. Abasıyanık.

A A A A I K L L M P R T T Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

Aptallaştırmak,

13 Harfli Kelimeler

Aptallaştırma,

11 Harfli Kelimeler

Aptallaşmak, Parlaklaşma, Tatarlaşmak, Tatlılaşmak,

10 Harfli Kelimeler

Aklaştırma, Alkışlatma, Altıparmak, Altıpatlar, Aptallaşma, Araplaşmak, Atlatılmak, Kalıplaşma, Kalıplatma, Kapattırma, Karşıtlama, Katırlaşma, Paralatmak, Talaşlamak, Tapışlamak, Taraşlamak, Tartaklama, Tatarlaşma, Tatlılaşma, Tıraşlamak,

9 Harfli Kelimeler

Akşamları, Aktarılma, Aktarmalı, Alıklaşma, Alkışlama, Aralatmak, Araplaşma, Aratılmak, Arıklaşma, Arıklatma, Arılaşmak, Artakalma, Artıklama, Aşılatmak, Atlatılma, Iraklaşma, Kalıplama, Kalplaşma, Kapatılma, Kaplamalı, Karalatma, Karılaşma, Karışlama, Karşılama, Kartlaşma, Katarlama, Katılaşma, Paralamak, Paralatma, Parlatmak, Pataklama, Patlamalı, Patlatmak, Pırtlamak, Şaplatmak, Şartlamak, Talaşlama, Tapalamak, Tapıklama, Tapışlama,

8 Harfli Kelimeler

Aktartma, Alalamak, Allaşmak, Altlamak, Altmışar, Apartmak, Aptallık, Araklama, Aralamak, Aralatma, Aralıkta, Aratılma, Arıklama, Arılamak, Arılaşma, Arkalama, Arpalama, Aşılamak, Aşılatma, Aşırtmak, Aştırmak, Atkılama, Atlatmak, Attırmak, Iralamak, Kalamata, Kaplamlı, Kaplatış, Kaplatma, Kaptırma, Karalama, Kartallı, Kartalma, Katıltma, Katlatma, Kırlaşma, Kırtlama, Kışlatma, Kıtlaşma, Lalapaşa,

7 Harfli Kelimeler

Aklaşma, Aktarım, Aktarış, Aktarma, Alakalı, Alakart, Alalama, Alarmak, Alışmak, Allamak, Allaşma, Almaşık, Almaşlı, Altışar, Altlama, Aparkat, Aparmak, Apartma, Apaşlık, Apışmak, Aralama, Araplık, Aratmak, Arılama, Arıtmak, Arpalık, Arşıala, Aşamalı, Aşılama, Aşılmak, Aşırmak, Aşırtma, Aştırma, Atılmak, Atışmak, Atlamak, Atlatış, Atlatma, Attırma, Iralama,

6 Harfli Kelimeler

Akışma, Akıtma, Aklama, Alaplı, Alarma, Alaşım, Alışma, Allama, Alpaka, Alplık, Altlık, Altmış, Amalık, Apalak, Aparat, Aparma, Apışak, Apışma, Araklı, Aralık, Aramak, Aratış, Aratma, Arıtma, Arkalı, Armalı, Artmak, Aşılma, Aşırma, Atalık, Atamak, Atılma, Atışma, Atlama, Iklama, Iramak, Irktaş, Kamalı, Kamara, Kapalı,

5 Harfli Kelimeler

Karat, Akala, Akşam, Aktar, Aktaş, Alaka, Alarm, Alkım, Alkış, Allık, Almak, Almaş, Altık, Altlı, Aptal, Araka, Arama, Arkıt, Artık, Artım, Artış, Artma, Aşama, Aşlık, Aşmak, Atama, Atmak, Atmık, Iltar, Irama, Irmak, Itlak, Kalım, Kalıp, Kalış, Kalıt, Kalma, Kamış, Kapış, Kaplı,

4 Harfli Kelimeler

Akar, Akıl, Akım, Akış, Aklı, Akma, Alık, Alım, Alış, Allı, Alma, Altı, Amal, Apak, Apaş, Apış, Arak, Arap, Arık, Arış, Arka, Arlı, Arma, Arpa, Artı, Aşar, Aşık, Aşım, Aşıt, Aşma, Atak, Ataş, Atık, Atıl, Atım, Atış, Atkı, Atlı, Atma, Irak,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Akı, Ala, Alp, Alt, Ama, Ara, Arı, Ark, Arp, Arş, Art, Aşı, Aşk, Ata, Ira, Irk, Kal, Kam, Kap, Kar, Kaş, Kat, Kıl, Kır, Kış, Kıt, Lak, Lal, Lam, Lap, Mal, Maş, Mat, Pak, Pal, Pat, Pır, Pıt, Ram,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, Ar, Aş, At, La, Ra, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.