APAZLAMAK (TDK)


1 . Avuçlamak.
2 . (nsz) Gemi apazlama rüzgârla gitmek.
3 . (nsz), denizcilik Yelken rüzgârla dolup şişmek.

Apazlamak kelimesi baş harfi A son harfi K olan bir kelime. Başında A sonunda K olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi P , üçüncü harfi A , dördüncü harfi Z , beşinci harfi L , altıncı harfi A , yedinci harfi M , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi K . Başı A sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

APAZLAMA Nedir?


1 . Apazlamak işi.
2 . sıfat, denizcilik Pupa ile orsa arasında geminin omurgasına 4
5 derece açı ile esen (rüzgâr).
3 . zarf, denizcilik Böyle esen bir rüzgârla: "Apazlama gidiyoruz."- .

AVUÇ Nedir?


1 - Elin iç tarafı.
2 - Elin yarı yumulmuş durumu.

AVUÇ Nedir?

bir kimseyi baskı ve etki altına almak.

AVUÇLAMAK Nedir?

Avuçla kavramak, avuçla almak: "Kapının sarı tokmağını avuçlayıp çeviriyor, kolaycacık açılıyor kapı."- Z. Selimoğlu.

DENİZCİLİK Nedir?


1 . Denizlerde sefer yapma işi.
2 . Denizle, gemi işletmesiyle ilgili meslek: "Uzun dualardan sonra bana denizcilik hayatını anlatmaya başladı."- R. N. Güntekin.
3 . Deniz sporculuğu.

DOLU Nedir?

Havada su buğusunun birden yoğunlaşıp katılaşmasından oluşan, türlü irilikte, yuvarlak veya düzensiz biçimli saydam buz parçaları durumunda yere hızla düşen bir yağış türü: "Dolu ekinlerini vurmuşsa bir yıl aç demekti."- T. Buğra.

GEMİ Nedir?

Su üstünde yüzen, insan ve yük taşımaya yarayan büyük taşıt, sefine: "Yük gemisi. Savaş gemisi."- .

GİTME Nedir?

Gitmek işi.

GİTMEK Nedir?


1 - Bir yere ulaşmak üzere yönelmek, varmak.
2 - Bir yerden ya da bir işten ayrılmak.
3 - Çıkmak, ulaşmak.
4 - Belli bir amaçla bir yere devam etmek ya da bir işle uğraşmak.
5 - Bir duruma, bir sonuca ulaşmak, varmak.
6 - Yakışmak, yaraşmak.
7 - Tüketilmek, harcanmak.
8 - Götürülmek, gönderilmek.
9 - Yeter olmak, yetmek, yetişmek.
10 - Yürümek, yol almak. 1
1 - Dayanmak. 1
2 - Geçmek. 1
3 - Herhangi bir durumda olmak. 1
4 - Yok olmak, elden çıkmak. 1
5 - Ölmek. 1
6 - Başvurmak, yapmak. 1
7 - Bir şey zarar görmüş olmak. 1
8 - (Makine için) İşlemek, çalışmak. 1
9 - (Bir durum) Sürmek.
20 - Satılmak. 2
1 - Bir yere, etkinliğe devam etmek. 2
2 - Yönelme durumundaki adla kalıplaşarak kullanılır. 2
3 - Sürerlik eylemleri kurar.

ŞİŞME Nedir?

Şişmek işi.

ŞİŞMEK Nedir?


1 . İçi hava veya gazlarla dolarak gerilmek: "Balon şişti."- .
2 . Bir şey emerek hacmi büyümek, genişlemek: "Tahta, su emerek şişer."- .
3 . Vücudun bir yeri içine yabancı bir maddenin girmesiyle veya başka bir etkiyle gerilmek, kabarmak: "İhtiyar kadın sabahın bu saatinde, ağlamaktan şişmiş gözlerim, sararmış yüzümle beni görünce şaşırdı."- R. N. Güntekin.
4 . Çok yemek yiyerek rahatsız olacak kadar doymak.
5 . mecaz Gururlanmak, büyüklenmek.
6 . argo Utanmak, mahcup olmak: "Ben demedim mi sana, bu herifin karşısında aşık atılmaz diye, şiştin mi şimdi?"- .
7 . spor Yorularak koşuyu veya müsabakayı sürdüremez olmak.

YELKEN Nedir?


1 . Rüzgâr gücünden yararlanarak geniş bir yüzey oluşturacak biçimde yan yana dikilen ve teknenin direğine uygun bir biçimde takılarak onu hareket ettiren kumaş veya şeritlerin tümü: "Rıhtıma kurumak üzere yelkenler serilmişti."- S. F. Abasıyanık.
2 . Yelkenli: "Yelken yarışları."- .

A A A A K L M P Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Apazlamak,

8 Harfli Kelimeler

Apazlama,

7 Harfli Kelimeler

Azalmak, Kaplama, Paklama,

6 Harfli Kelimeler

Aklama, Alpaka, Apalak, Azalma, Kapama, Kaplam, Plazma,

5 Harfli Kelimeler

Akala, Akmaz, Alaka, Alaza, Almak, Azmak, Kalma, Kapma, Kazma, Klapa, Lakap, Malak, Malaz, Mazak, Palaz, Plaka, Plaza,

4 Harfli Kelimeler

Akma, Alaz, Alma, Amal, Apak, Apaz, Azap, Azma, Kala, Kalp, Kama, Kamp, Kaza, Laka, Lama, Lapa, Laza, Mala, Mapa, Pala, Plak, Zamk,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Ala, Alp, Ama, Aza, Kal, Kam, Kap, Kaz, Lak, Lam, Lap, Laz, Mal, Pak, Pal, Zam,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, Az, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.