ANTROPOZOİK (TDK)

İnsanın belirmesi ve yayılmasını niteleyen "antropozoik devir" teriminde geçer.

Antropozoik kelimesi baş harfi A son harfi K olan bir kelime. Başında A sonunda K olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi N , üçüncü harfi T , dördüncü harfi R , beşinci harfi O , altıncı harfi P , yedinci harfi O , sekizinci harfi Z , dokuzuncu harfi O , onuncu harfi İ , onbirinci harfi K . Başı A sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BELİ Nedir?

Evet.

BELİRME Nedir?

Belirmek işi, tebellür etme.

DEVİR Nedir?


1 - Dönme, dönüş, dönü.
2 - Dolaşma, °tur.
3 - Aktarılma.
4 - Bir malın iyeliğini ya da bir mal üzerindeki hakkı bir başkasına geçirme.
5 - Bir görevin, bir kimseden bir başkasına geçmesi.
6 - Sürekli ve düzenli değişme, çevrim.
7 - Bir devinim, birbirinin aynı olan ve eşit zamanlarda yapılan başka devinimlerden oluştuğunda devinimlerin her biri ya da bunların yapılması için geçen her zaman aralığı, °periyot.

GEÇE Nedir?

(Herhangi bir saat başını) Geçerek, geçerken.

GEÇER Nedir?


1 . Yürürlükte bulunan, geçerliği olan, kullanılan: "Geçer para."- .
2 . Beğenilen, makbul, mergup.
3 . Geçme özelliği olan.
4 . isim Geçer not: "Türkçe dersinden geçer almışım."- .

İNSAN Nedir?


1 . İki eli bulunan, iki ayak üzerinde dolaşan, sözle anlaşan, akıl ve düşünme yeteneği olan en gelişmiş canlı.
2 . Kişi, şahıs, âdemoğlu, âdem evladı: "O yaşta insan hiç düşünmeden sadece yaşamaya bakar."- H. Taner.
3 . sıfat, mecaz Huy ve ahlak yönünden üstün nitelikli (kimse).

NİTE Nedir?

Nasıl, niçin.

NİTEL Nedir?

Nitelik bakımından, nitelikle ilgili, kalitatif.

TERİM Nedir?


1 . Bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan kelime, ıstılah: "Bazıları ise terimlerimizi milletlerarası esaslara bağlamak davasındadırlar."- F. R. Atay.
2 . mantık Geleneksel mantıkta özne veya yüklem.
3 . matematik Cebirsel bir anlatımda + veya - işaretleri arasında bulunan parçalardan her biri.
4 . matematik Bir denklemde = işaretinin iki yanındaki anlatımlardan her biri.
5 . matematik Bir kesrin pay ve paydasından her biri, had.

YAYILMA Nedir?


1 . Yayılmak işi, intişar.
2 . fizik Işığın, bir kaynaktan çıkarak doğru çizgiler durumunda türlü yönlere dağılması.
3 . tıp (***) Organizmanın herhangi bir noktasında bulunan bir hastalığın organizmanın başka bir yerine sıçraması, metastaz.

A K N O O O P R T Z İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Kortizon, Pozitron,

7 Harfli Kelimeler

Antikor, Atropin, Kripton, Otopark, Tropika,

6 Harfli Kelimeler

Antrok, İzotop, Karpit, Karton, Kontra, Korona, Kripto, Narkoz, Otokar, Patrik, Patron, Pratik, Proton, Takrip, Takriz, Tanzir, Toprak, Tropik, Zirkon, Zoraki,

5 Harfli Kelimeler

Akont, Akort, Antik, Apiko, Aport, Apotr, Arkoz, Azoik, İkraz, İnkar, İntak, Kanto, Karni, Katip, Kiraz, Kitap, Korna, Korno, Korza, Kotan, Koton, Kotra, Kozan, Nakip, Nakit, Nazik, Nazir, Nikap, Nokra, Nokta, Okapi, Oktan, Optik, Orion, Orkit, Ortak, Ortoz, Panik, Parti, Patik,

4 Harfli Kelimeler

Akit, Akor, Anot, Aort, Atik, Azit, Azot, İkaz, İkna, İkon, İnak, İnat, İpka, İrap, İrat, İtap, İzan, Kain, Kani, Kano, Kant, Kari, Karo, Kart, Kati, Kira, Koni, Kont, Kora, Koro, Kort, Kota, Koza, Kriz, Kron, Naip, Nato, Nazi, Niza, Nota,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Ani, Ant, Ari, Ark, Arp, Art, Arz, Ati, İka, İta, Kan, Kap, Kar, Kat, Kaz, Kin, Kip, Kir, Kit, Kor, Kot, Koz, Nar, Naz, Not, Ona, Ora, Pak, Pat, Pik, Pir, Pot, Poz, Rap, Rop, Rot, Tak, Tan, Tar,

2 Harfli Kelimeler

Ak, An, Ar, At, Az, İn, İp, İt, İz, Ki, Ok, On, Ot, Ra, Ta, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.