ANTROPOMORFİZM (TDK)

İnsan biçimcilik.

Antropomorfizm kelimesi baş harfi A son harfi M olan bir kelime. Başında A sonunda M olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi N , üçüncü harfi T , dördüncü harfi R , beşinci harfi O , altıncı harfi P , yedinci harfi O , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi O , onuncu harfi R , onbirinci harfi F , onikinci harfi İ , onüçüncü harfi Z , ondördüncü harfi M . Başı A sonu M olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

BİÇİMCİ Nedir?


1 . Biçimcilik yanlısı olan.
2 . Alışılmış kural, tutum, davranış veya belli biçimin dışına çıkmayan, şekilci, şekilperest, formaliteci, formalist.

BİÇİMCİLİK Nedir?


1 . Biçime sıkı sıkıya bağlılık, formalizm.
2 . felsefe Özü, içeriği yeterince önemsemeden yalnız biçim üzerinde duran, biçime ağırlık veren görüş, formalizm.

İNSAN Nedir?


1 . İki eli bulunan, iki ayak üzerinde dolaşan, sözle anlaşan, akıl ve düşünme yeteneği olan en gelişmiş canlı.
2 . Kişi, şahıs, âdemoğlu, âdem evladı: "O yaşta insan hiç düşünmeden sadece yaşamaya bakar."- H. Taner.
3 . sıfat, mecaz Huy ve ahlak yönünden üstün nitelikli (kimse).

A F M M N O O O P R R T Z İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

Antropomorfizm,

9 Harfli Kelimeler

Fotoroman, Mizantrop, Romantizm,

8 Harfli Kelimeler

Normatif, Pozitron,

7 Harfli Kelimeler

Aforizm, Atropin, İzomorf, Monotip, Motorin, Omfazit, Otonomi, Tropizm,

6 Harfli Kelimeler

Aforoz, Amitoz, Amorti, Armoni, Artroz, Fantom, Forint, Format, İzotop, Martin, Martir, Mimoza, Monizm, Morfin, Morina, Otoman, Otonom, Patron, Porfir, Primat, Prizma, Proton, Tampon, Tanzim, Tanzir, Taoizm, Tazmin,

5 Harfli Kelimeler

Afoni, Amorf, Ampir, Aport, Apotr, Aznif, Fanti, Firar, Firma, Forma, Foroz, İfrat, İfraz, İftar, İmroz, İnfaz, İrfan, İtmam, Manti, Manto, Mariz, Maron, Matiz, Mazot, Mimar, Mirat, Mirza, Mitoz, Mizan, Monat, Morto, Motif, Motor, Nafiz, Nazir, Nizam, Notam, Orfoz, Orion, Orman,

4 Harfli Kelimeler

Amfi, Amin, Amip, Amir, Amit, Amor, Anif, Anot, Aort, Arif, Atom, Azim, Azit, Azot, Faiz, Fani, Farz, Fino, Font, Fora, Form, Fota, Foto, Friz, İfna, İfta, İmam, İman, İmar, İmza, İnam, İnat, İrap, İrat, İtap, İtfa, İzam, İzan, Main, Mani,

3 Harfli Kelimeler

Afi, Aft, Ait, Ani, Ant, Ari, Arp, Art, Arz, Ati, Fan, Far, Faz, Fin, Fit, Fon, İfa, İma, İta, Mai, Mat, Mim, Mir, Mit, Mor, Nam, Nar, Naz, Nim, Nom, Not, Oma, Ona, Ora, Pat, Pim, Pir, Pof, Pot, Poz,

2 Harfli Kelimeler

Af, Am, An, Ar, At, Az, Fa, İm, İn, İp, İt, İz, Mi, Of, Om, On, Ot, Ra, Ta, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.