ANTROPOLOJİ (TDK)

İnsanın kökenini, evrimini, biyolojik özelliklerini, toplumsal ve kültürel yönlerini inceleyen bilim, insan bilimi.

Antropoloji kelimesi baş harfi A son harfi İ olan bir kelime. Başında A sonunda İ olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi N , üçüncü harfi T , dördüncü harfi R , beşinci harfi O , altıncı harfi P , yedinci harfi O , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi O , onuncu harfi J , onbirinci harfi İ . Başı A sonu İ olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİLİ Nedir?

Bilgi.

BİLİM Nedir?


1 . Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim: "Benim sizden istediğim Türkçe yardım, bazı eski yazılı bilim ve tarih gibi ciddi eserleri bana okumanızdır."- H. E. Adıvar.
2 . Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi.
3 . Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci.

BİYOLOJİK Nedir?

Biyoloji ile ilgili, dirim bilimsel.

EVRİM Nedir?


1 . Zaman içinde birdenbire olmayan, kesintisiz, niteliksel ve niceliksel gelişme süreci.
2 . biyoloji Bir canlıyı ötekilerden ayırt eden biçimsel ve yapısal karakterlerin gelişmesi yolunda geçirilen bir dizi değişme olayı, tekâmül.

İNCE Nedir?


1 . Kendi cinsinden olanlara göre, dar ve kalınlığı az olan, kalın karşıtı: "İnce minare. İnce değnek. İnce kitap."- .
2 . Zayıf: "Sarışın, kuru, ince bir kadındı."- Y. K. Beyatlı.
3 . Taneleri ufak, iri karşıtı: "İnce un. İnce kum."- .
4 . Aşırı özen gerektiren, kaba karşıtı: "İnce nakış."- .
5 . Ayrıntılı: "Bugün temizlikçi geliyor. Şöyle ince bir temizliğe..."- T. Uyar.
6 . Akışkanlığı çok olan, yoğun ve koyu olmayan (sıvılar).
7 . Tiz (ses), pes karşıtı: "İnce bir çocuk sesinin hırçınlaştığı, ağladığı işitildi."- R. N. Güntekin.
8 . Hafif, gücü az: "Hiçbir hareket bu gülüş kadar belirsiz ve ince değildir."- S. F. Abasıyanık.
9 . mecaz İyiden iyiye, enikonu, ayrıntılı: "Benim hasta olduğum günlerde her şey uzun uzun düşünülmüş, ince hesaplarla hazırlanmıştı."- R. N. Güntekin.
10 . mecaz Düşünce, duygu veya davranış bakımından insanın sevgi ve saygısını kazanan, zarif, kaba karşıtı: "Dostum şair, yazar Sabahattin Teoman, yazdığı ince bir mektupla durumu düzeltiyor."- .

İNSAN Nedir?


1 . İki eli bulunan, iki ayak üzerinde dolaşan, sözle anlaşan, akıl ve düşünme yeteneği olan en gelişmiş canlı.
2 . Kişi, şahıs, âdemoğlu, âdem evladı: "O yaşta insan hiç düşünmeden sadece yaşamaya bakar."- H. Taner.
3 . sıfat, mecaz Huy ve ahlak yönünden üstün nitelikli (kimse).

KÖKEN Nedir?


1 . Bir şeyin çıktığı, dayandığı temel, biçim, neden veya yer, menşe: "Yazının kökeni resimdir."- .
2 . Soy, asıl.
3 . ticaret Bir malın üretildiği veya yapıldığı, alındığı, getirildiği yer, menşe, orijin.
4 . halk ağzında Kavun, karpuz, kabak vb. bitkilerin toprak üstünde yayılan dalları.
5 . eskimiş Tulumbacı hortumlarının uç kısmındaki sarı maden sap.

KÜLTÜREL Nedir?

Kültüre ilişkin, kültürle ilgili.

ÖZEL Nedir?


1 . Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan.
2 . Benzerlerinden ayrılmasını sağlayan bir özelliği olan, spesiyal.
3 . Bir kişiyi ilgilendiren, hususi, zatî: "Özel bir diyeceği varmış gibi koluma girdi sokakta."- N. Cumalı.
4 . Devlete değil, kişiye ait olan, hususi, resmî karşıtı.
5 . Dikkate değer: "Özel bir ilgi gösterdi."- .
6 . Ayırt edici bir niteliği olan.
7 . Her zaman görülenden, olağandan farklı: "Özel durumları da göz önüne alalım."- .

ÖZELLİK Nedir?

Bir şeyin benzerlerinden veya başka şeylerden ayrılmasını sağlayan nitelik, hususiyet, spesiyalite: "Her kadının kendine göre bir özelliği oluyor."- H. Taner.

ÖZELLİKLE Nedir?

Özel olarak, her şeyden önce, başta, hele, bilhassa, hususuyla, bahusus, mahsus: "Eşiğinde bulunduğu delilik üzerine konuşmaktan özellikle zevk alırmış."- H. Taner.

TOPLUMSAL Nedir?


1 . Toplumu ilgilendiren.
2 . Toplumla ilgili, topluma ilişkin, içtimai, maşeri, sosyal: "Nihayet toplumsal çöküşün birey üzerinde yarattığı düşünsel, duyumsal karmaşaya geçilir."- S. İleri.

A J L N O O O P R T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Antropoloji,

8 Harfli Kelimeler

Alotropi, Antoloji, Ontoloji, Patoloji, Polaroit, Protojin, Topoloji,

7 Harfli Kelimeler

Antilop, Atropin, Pilotaj,

6 Harfli Kelimeler

Opalin, Patron, Platin, Portal, Proton, Torpil,

5 Harfli Kelimeler

Aport, Apotr, April, İptal, Japon, Lapon, Latin, Lorta, Onlar, Orion, Orlon, Palto, Parti, Pilot, Piton, Plati, Plato, Polar, Polat, Porno, Porto, Potin, Print, Rotil, Talip, Tapir, Tapon, Tiraj, Tiran, Tonaj, Tonla, Topal, Topla, Torna,

4 Harfli Kelimeler

Alto, Anot, Aort, Atol, İlan, İnal, İnat, İrap, İrat, İtap, Janr, Jant, Lain, Larp, Lira, Lort, Lota, Nail, Naip, Nato, Nota, Ojit, Olta, Onar, Onat, Opal, Oral, Oran, Orta, Pano, Pati, Plaj, Plan, Polo, Pota, Rant, Rina, Rint, Rota, Tali,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Ali, Alo, Alp, Alt, Ani, Ant, Ari, Arp, Art, Ati, İla, İta, Lan, Lap, Lir, Lop, Lor, Lot, Nal, Nar, Not, Ona, Ora, Pal, Pat, Pil, Pir, Pot, Rap, Rol, Rop, Rot, Tal, Tan, Tar, Tin, Tip, Tol, Ton,

2 Harfli Kelimeler

Al, An, Ar, At, İl, İn, İp, İt, La, Ol, On, Ot, Ra, Ta, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.