ANTREPO (TDK)

Gümrüklere gelen ticari eşyanın konulduğu, korunduğu yer, depo: "Avrupalılar, Boğaziçi'nin böyle depo ve antrepolarla örülmesinden şikâyet ediyorlar."- Y. K. Beyatlı.

Antrepo kelimesi baş harfi A son harfi O olan bir kelime. Başında A sonunda O olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi N , üçüncü harfi T , dördüncü harfi R , beşinci harfi E , altıncı harfi P , yedinci harfi O . Başı A sonu O olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANTRE Nedir?


1 . Giriş: "Antrede duran portmantonun aynasına göz attı."- R. H. Karay.
2 . Başlangıç yemeği.

ANTREPO Nedir?

Gümrüklere gelen ticari eşyanın konulduğu, korunduğu yer, depo: "Avrupalılar, Boğaziçi'nin böyle depo ve antrepolarla örülmesinden şikâyet ediyorlar."- Y. K. Beyatlı.

BOĞA Nedir?

Damızlık erkek sığır.

BOĞAZ Nedir?


1 . Boynun ön bölümü ve bu bölümü oluşturan organlar, imik, kursak: "Ses, ciğerlerde biriken havanın boğaza çarpması demektir."- Ö. Seyfettin.
2 . Şişe, güğüm vb. kaplarda ağza yakın dar bölüm: "Şişenin boğazı. Testinin boğazı."- .
3 . İki dağ arasında dar geçit, derbent: "Yol üzerindeki derbentleri ve boğazları işgal ederek ordunun başında bunları takip ediyordu."- F. F. Tülbentçi.
4 . Yedirip içirme yükümü, iaşe: "İşçilerin boğazı bizden olacak."- .
5 . mecaz Yiyeceği içeceği sağlanan kimse: "Hayat zor anne, kaç boğazız evde, ağabeyim hangi birimize yetişsin."- A. Kulin.
6 . mecaz Yeme içme: "Boğazına düşkün."- .
7 . coğrafya İki kara arasındaki dar deniz.

BÖYLE Nedir?


1 . Bunun gibi, buna benzer: "Ah Şaban'ın böyle bir çocuğu, böyle bir karısı olsaydı!"- H. E. Adıvar.
2 . zarf Bu yolda, bu biçimde, hakeza: "Böyle acıklı şeyleri ne diye yazıyorum bilmem ki?"- A. Gündüz.
3 . zarf Bu derece: "Böyle bir sevmek görülmemiştir."- A. İlhan.
4 . zarf İçinde "ne, nasıl" vb. sorular bulunan cümlelerin sonuna geldiğinde o cümlede anlatılan şeyin hoş karşılanmadığını veya ona şaşıldığını anlatan bir söz: "Maşallah, dedi, nereden teşrif böyle?"- P. Safa.

DEPO Nedir?


1 . Korunmak, saklanmak veya gerektiğinde kullanılmak için bir şeyin konulduğu yer, ardiye: "Eşya deposu. Su deposu."- .
2 . Bir malın toptan satıldığı ve çokça bulunduğu yer: "Ben depoya güzel bir portatif eczane ısmarlayacağım."- M. Yesari.
3 . askerlik Ordu mallarının saklandığı, bakımlarının yapıldığı yer, debboy.

EŞYA Nedir?

Türlü amaçlarla kullanılan, insan yapısı, taşınabilir cansız nesnelerin bütünü: "Güçlük, ev bulmak ve eşyayı taşımak derdiyle başlar."- B. Felek.

GELEN Nedir?


1 . Gelme işini yapan (kimse veya nesne).
2 . fizik Bir ışık kaynağından çıkıp bir aynanın yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine düşen (ışın).

GÜMRÜK Nedir?


1 . Bir ülkeye giren veya bir ülkeden çıkan mal ve eşya üzerinden alınan vergi.
2 . Bir verginin alınması işlemiyle uğraşan devlet kuruluşu.
3 . Bir ülkenin giriş ve çıkışında gümrük denetim ve gözetiminin yapıldığı yer: "Sayfaları girip çıktığı gümrüklerin dalgalarıyla dolu pasaportlar eskitti."- N. Cumalı.

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

KORU Nedir?

Bakımlı küçük orman: "Arkamda çam korularının parça parça neftîleştirdiği yeşil bir dağ."- R. H. Karay.

KORUN Nedir?

Üst derinin en dış tabakası: "Korun tabakası deriyi koruyan bir oluşumdur."- .

ÖRÜLME Nedir?

Örülmek işi.

TİCARİ Nedir?

Ticaretle ilgili, ticarete ilişkin.

A E N O P R T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Antrepo,

6 Harfli Kelimeler

Panter, Patron, Rapten,

5 Harfli Kelimeler

Antre, Aport, Apotr, Noter, Opera, Paten, Peron, Porte, Tapon, Tenor, Toner, Torna,

4 Harfli Kelimeler

Anot, Aort, Apre, Erat, Etap, Nato, Nota, Onar, Onat, Oran, Orta, Pano, Pare, Pena, Pert, Pota, Rant, Rate, Repo, Rota, Tane, Trap, Tren,

3 Harfli Kelimeler

Ant, Arp, Art, Ate, Nar, Net, Not, Ona, Ora, Pat, Pot, Rap, Ret, Rop, Rot, Tan, Tar, Ten, Ter, Ton, Top, Tor,

2 Harfli Kelimeler

An, Ar, At, En, Er, Et, Ne, On, Ot, Pe, Ra, Re, Ta, Te,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.