ANTRENMAN (TDK)


1 . Alıştırma.
2 . mecaz Herhangi bir konuda yapılan hazırlık.

Antrenman kelimesi baş harfi A son harfi N olan bir kelime. Başında A sonunda N olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi N , üçüncü harfi T , dördüncü harfi R , beşinci harfi E , altıncı harfi N , yedinci harfi M , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi N . Başı A sonu N olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALIŞ Nedir?

Alma işi.

ALIŞTIRMA Nedir?


1 . Alıştırmak işi.
2 . Bir beceriyi, bilgiyi kazanmak için yapılan tekrar, temrin, talim, egzersiz.
3 . Bir motorun yavaş yavaş çalıştırılarak tam verimli olarak çalışmasını sağlama, rodaj.
4 . spor Bir spor dalında yapılan hazırlık çalışması, idman, egzersiz, antrenman.

HAZIR Nedir?


1 . Bir iş yapmak için gereken her şeyi tamamlamış olan, anık, amade, müheyya: "Ben hazırım, isterseniz gidelim."- .
2 . Belli bir işe yarayacak, kullanılacak bir duruma getirilmiş: "Yemek hazır, buyurun."- .
3 . Belirli bir biçimde yapılmış olarak satılan, alıcı bekleyen, ısmarlama karşıtı: "Hazır elbise. Hazır ayakkabı."- .
4 . zarf Bu fırsattan yararlanarak: "Hazır çıkmışken yağ ile pirinç alayım."- R. N. Güntekin.

HAZIRLIK Nedir?

Hazırlanmak için gereken şey veya durumların bütünü.

HERHANGİ Nedir?

Belli olmayan, özellikleri iyice bilinmeyen, rastgele.

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

A A E M N N N R T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Antrenman,

6 Harfli Kelimeler

Amenna, Mantar, Namert, Narman, Tannan,

5 Harfli Kelimeler

Anane, Anten, Antre, Arena, Artma, Manat, Manen, Metan, Tanen,

4 Harfli Kelimeler

Aman, Anam, Anma, Anne, Arma, Atma, Eman, Enam, Erat, Mana, Marn, Mart, Mera, Mert, Meta, Naat, Name, Nane, Nara, Nema, Rant, Rate, Taam, Tane, Tema, Tren,

3 Harfli Kelimeler

Ama, Ana, Ant, Ara, Art, Ata, Ate, Mat, Men, Met, Nam, Nan, Nar, Nem, Net, Ram, Ret, Tam, Tan, Tar, Tem, Ten, Ter,

2 Harfli Kelimeler

Am, An, Ar, At, Em, En, Er, Et, Me, Ne, Ra, Re, Ta, Te,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.