ANTOLOJİ (TDK)

Seçki: "Satın aldığı, ciltlettiği kitaplarla kanmıyor, doymuyordu."- A. Ş. Hisar.

Antoloji kelimesi baş harfi A son harfi İ olan bir kelime. Başında A sonunda İ olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi N , üçüncü harfi T , dördüncü harfi O , beşinci harfi L , altıncı harfi O , yedinci harfi J , sekizinci harfi İ . Başı A sonu İ olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALDI Nedir?

"söylemeye başladı" anlamında kullanılan bir söz: "Aldı Kerem. Aldı Köroğlu."- .

CİLT Nedir?


1 . Ten.
2 . Formaları, yaprakları birbirine dikerek veya yapıştırarak kitap, defter, dergi vb.ne geçirilen deri, bez veya kâğıtla kaplı kapak: "Nakışlara, ciltlere, minyatürlere hayran kaldı."- Ö. Seyfettin.
3 . Bir eserin ayrı ayrı basılan bölümlerinden her biri: "İstanbul Ansiklopedisi'nin ilk dokuz cildinde bunların altmış yedi tanesi yer alır."- S. Birsel.

HİSAR Nedir?

Bir şehrin veya önemli bir yerin korunması için taştan yapılmış, yüksek duvarlı ve kuleli, çevresinde hendekler bulunan küçük kale, kermen, germen. hisar (II) isim, eskimiş, müzik Arapça §i¹¥r
1 . Klasik Türk müziğinde bir birleşik makam.
2 . Klasik Türk müziğinde re diyez notası.

KİTAP Nedir?


1 . Ciltli ve ciltsiz olarak bir araya getirilmiş, basılı veya yazılı kâğıt yaprakların bütünü: "Ona son olarak rüya için kitaptaki tabiri aramanın abes olduğunu söylediğimi hatırlıyorum."- A. Ş. Hisar.
2 . Herhangi bir konuda yazılmış eser: "Acaba bir edebiyat kitabında hazır bir tarif bulamaz mıyız?"- F. R. Atay.
3 . Kutsal kitap.

SEÇKİ Nedir?

Şairlerin, yazarların, bestecilerin eserlerinden alınmış, seçme parçalardan oluşan eser, güldeste, antoloji.

A J L N O O T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Antoloji,

5 Harfli Kelimeler

Latin, Tonaj, Tonla,

4 Harfli Kelimeler

Alto, Anot, Atol, İlan, İnal, İnat, Jant, Lain, Lota, Nail, Nato, Nota, Ojit, Olta, Onat, Tali,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Ali, Alo, Alt, Ani, Ant, Ati, İla, İta, Lan, Lot, Nal, Not, Ona, Tal, Tan, Tin, Tol, Ton,

2 Harfli Kelimeler

Al, An, At, İl, İn, İt, La, Ol, On, Ot, Ta, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.