ANTİSİKLON (TDK)

Yüksek basınçlı atmosfer kütlesi.

Antisiklon kelimesi baş harfi A son harfi N olan bir kelime. Başında A sonunda N olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi N , üçüncü harfi T , dördüncü harfi İ , beşinci harfi S , altıncı harfi İ , yedinci harfi K , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi O , onuncu harfi N . Başı A sonu N olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ATMOSFER Nedir?


1 . Yeri veya herhangi bir gök cismini saran gaz tabakası, gaz yuvarı.
2 . gök bilimi Hava yuvarı.
3 . mecaz İçinde yaşanılan ve etkisinde kalınan ortam, hava: "Ben akşama kadar ruhunu sarmış olan facia atmosferinden kurtulmak isterim."- B. Felek.
4 . fizik Basınç birimi olarak kullanılan, 1
5 °C'de deniz yüzeyinde, 7
6 cm uzunluğunda ve tabanı
1 cm² olan cıva sütununun ağırlığı (
1 kg 3
3 g).

BASI Nedir?

Resim klişesi, dökme harf, taş kalıp kullanarak makine yardımı ile kâğıt, bez vb.ne yazı, resim, çıkarma işi, tab, edisyon.

BASIN Nedir?


1 . Gazete, dergi gibi belirli zamanlarda çıkan yazılı yayınların bütünü, matbuat: "Bütün bildiklerimizden öteye İstanbul basını bize ne öğretebilirdi?"- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Bu tür iş yerlerinde görevli kimselerin tümü.

BASINÇ Nedir?

Bir yüzey üzerine etkide bulunan gücün yüz ölçümü birimine düşen miktarı, tazyik: "Gazların içinde kapalı oldukları kabın her yönüne doğru basınçları vardır."- .

KÜTLE Nedir?


1 . Katı maddelerin büyük parçası, küme, yığın.
2 . Bir yerde toplanmış, bir araya gelmiş insan topluluğu, kitle.
3 . Belirli işleviyle özellik gösteren büyük insan kalabalığı: "Seçmen kütlesi."- .
4 . fizik Bir nesneye uygulanan kuvvetle, oluşan ivme arasındaki orantıyı veren kat sayı veya nesne niceliği.

YÜKSEK Nedir?


1 . Yukarıda, üst tarafta olan yer: "Yüksekten avluya açılmış iki pencereden aydınlık alıyordu."- M. Ş. Esendal.
2 . sıfat Altı ile üstü arasındaki uzaklık çok olan, alçak karşıtı: "... mekik dokuduğu yüksek bez tezgâhından kalktı."- Ö. Seyfettin.
3 . sıfat Belirli bir yere göre daha yukarıda bulunan: "İri kanatları ile bir kaşıkçı kuşu çok yükseklerde tur atıyor."- H. Taner.
4 . sıfat Güçlü, etkili, şiddetli: "Yüksek basınç. Yüksek gerilim."- .
5 . sıfat Derece veya makamı bakımından üstün: "Yüksek kurul."- .
6 . sıfat Normal değerlerin üstünde olan, çok: "Türk milletinin karakteri yüksektir."- Atatürk.
7 . sıfat, mecaz Erdemli, faziletli: "Yüksek duygu."- .
8 . sıfat, mecaz Toplum içinde para, ün vb. bakımından üstünlüğü olan: "Yüksek sosyete."- .
9 . zarf Büyük para ile: "Yüksek oynamak."- .

A K L N N O S T İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Antisiklon,

8 Harfli Kelimeler

Akonitin, Kaolinit,

7 Harfli Kelimeler

İltisak, İntikal, Kalinis, Kalinos, Nikotin, Oksilit, Silikat, Silikon, Taninli,

6 Harfli Kelimeler

Anilin, Asilik, İnikas, İnikat, İnsani, İntani, İskota, İstika, İstila, İtalik, İtikal, Kalsit, Kantin, Kanton, Kaolin, Lastik, Lisani, Noksan, Siklon, Sinlik, Toksin,

5 Harfli Kelimeler

Akont, Akson, Anons, Antik, Astik, İlkin, İnsan, İntak, İntan, İskan, İsnat, İtila, İtina, İtlik, Kanon, Kanto, Kasti, Katil, Kilis, Kilit, Kilsi, Kinin, Kinli, Kitin, Kolan, Kolit, Konsa, Kotan, Lakin, Laski, Latin, Likit, Linin, Lisan, Nakil, Nakit, Nakli, Nanik, Nisai, Nisan,

4 Harfli Kelimeler

Akil, Akis, Akit, Akli, Aksi, Alto, Anot, Asil, Asit, Asli, Atik, Atol, İkna, İkon, İlan, İlik, İnak, İnal, İnan, İnat, İnik, İnti, İsal, İsli, İsot, İtki, Kail, Kain, Kani, Kano, Kant, Kaos, Kast, Kati, Kilo, Kils, Kist, Klan, Klas, Klon,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Aks, Ali, Alo, Alt, Ani, Ant, Asi, Ask, Ast, Ati, İka, İki, İla, İlk, İni, İsa, İta, İti, Kal, Kan, Kas, Kat, Kil, Kin, Kit, Kol, Kot, Lak, Lan, Lok, Lot, Nal, Nan, Nas, Not, Ona, Ons, Sak, Sal,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, An, As, At, İl, İn, İs, İt, Ki, La, Ok, Ol, On, Ot, Si, Ta, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.