ANTİSEPTİK (TDK)


1 . Antisepsi yapmak için kullanılan (madde).
2 . Antisepsi özelliği olan (madde).

Antiseptik kelimesi baş harfi A son harfi K olan bir kelime. Başında A sonunda K olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi N , üçüncü harfi T , dördüncü harfi İ , beşinci harfi S , altıncı harfi E , yedinci harfi P , sekizinci harfi T , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi K . Başı A sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANTİSEPSİ Nedir?

El, yüz, vücuttaki hastalık yapan mikroorganizmaları kimyasal maddelerle etkisiz hâle getirme veya yok etme işlemi.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

ÖZEL Nedir?


1 . Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan.
2 . Benzerlerinden ayrılmasını sağlayan bir özelliği olan, spesiyal.
3 . Bir kişiyi ilgilendiren, hususi, zatî: "Özel bir diyeceği varmış gibi koluma girdi sokakta."- N. Cumalı.
4 . Devlete değil, kişiye ait olan, hususi, resmî karşıtı.
5 . Dikkate değer: "Özel bir ilgi gösterdi."- .
6 . Ayırt edici bir niteliği olan.
7 . Her zaman görülenden, olağandan farklı: "Özel durumları da göz önüne alalım."- .

YAPMAK Nedir?


1 . Ortaya koymak, gerçekleştirmek, oluşturmak, meydana getirmek: "Her görevi ayrım gözetmeden aynı titizlikle yapmak başarının sırrıdır."- Ç. Altan.
2 . (nsz) Olmasına yol açmak: "Durgun sular sıtma yapar."- .
3 . (nsz) Yol almak.
4 . Onarmak, tamir etmek: "Bozulan saatimi saatçi yaptı."- .
5 . (nsz) Bir şeyi başka bir şey durumuna getirmek: "Ayrıca terbiye edeceğim, onu yaman bir polis köpeği yapacağım."- R. H. Karay.
6 . Bir dileği, bir isteği yerine getirmek, uygulamak, ifa etmek: "Şu işi yapıver, diye yalvarmıştı da enişte engel olmuştu."- S. M. Alus.
7 . (nsz) Bir düşünceyi, bir davranışı, bir isteği işe dönüştürmek, gerçekleştirmek: "Elimi ağzına götürerek sus işareti yaptım."- R. H. Karay.
8 . Düzenli bir duruma getirmek: "Yatak yapmak. Yolu yaptılar."- .
9 . (nsz) Üretmek: "Ayakkabı yapmak."- .
10 . (nsz) Bir harekete, işe başlamak veya bir hareketle, işle uğraşmak: "Koşu yapmak. Sarsıntı yapmak."- . 1
1 . Zarara yol açmak. 1
2 . Etkili olmak. 1
3 . (nsz) Salgılamak, çıkarmak: "Tükürük bezleri tükürük yapar."- . 1
4 . (-e) Dışkı çıkarmak: "Çocuk, altına yapmış."- . 1
5 . Gerçekleştirmek: "İlk ve ortaöğrenimini Anadolu'da yapmıştır."- Y. Z. Ortaç. 1
6 . Tehdit yoluyla birini herhangi bir duruma düşürmek: "Ben adamı ne yaparım biliyor musun?"- . 1
7 . (-i, -e) Evlendirmek: "Bu kızı sana yapacağız."- . 1
8 . (yardımcı fiil) Bir durum yaratmak: "Fırının harlı ateşi yanaklarını pembe pembe yapmıştı."- N. Araz. 1
9 . (yardımcı fiil) Edinmek, sahip olmak: "Servet yapmak. Altın yapmak."- .
20 . (yardımcı fiil) Bir kimseye bir meslek kazandırmak, yetiştirmek: "Onu da Üsküdar'daki ambar memuru yapmak suretiyle daireden uzaklaştırdı."- H. Taner. 2
1 . (nsz) Davranmak, hareket etmek: "İyi yapmıyorsunuz, çocuğu çok azarlıyorsunuz. Uyumuş gibi yapmak."- . 2
2 . (nsz) Olmak: "Bu kış çok soğuk yaptı."- .

A E K N P S T T İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Antiseptik,

8 Harfli Kelimeler

Antikite, İstintak, Kapnisit, Panteist, Tenkisat, Tensikat,

7 Harfli Kelimeler

Aktinit, Aseptik, İktisap, İktisat, İntisap, İstiane, İstinat, Kantite, Kesinti, Patetik,

6 Harfli Kelimeler

Aksine, Apsent, Asetik, Ateist, Ekinti, Esinti, İnikas, İnikat, İspati, İsteka, İstiap, İstika, İtikat, Kasten, Kispet, Nekais, Nispet, Patent, Pektin, Sekant, Septik, Statik, Taksit, Tenkis, Tenkit, Tensik, Tensip, Tepkin, Teskin, Tespit,

5 Harfli Kelimeler

Anket, Antet, Antik, Astik, Eksin, Etkin, Etnik, İntak, İpeka, İskan, İsnat, İspat, İspit, İstek, İtina, Kaset, Kasti, Katip, Kesat, Kesin, Kesit, Kitap, Kitin, Nakip, Nakit, Nasip, Nikap, Nisai, Nisap, Nispi, Paket, Panik, Paten, Patik, Penis, Piket, Pines, Pinti, Pisik, Pisin,

4 Harfli Kelimeler

Akis, Akit, Akne, Akse, Aksi, Apse, Asit, Atik, Ekin, Ekip, Eksi, Ekti, Enik, Epik, Esik, Esin, Eski, Esna, Etap, Etik, Etki, İane, İken, İkna, İnak, İnat, İnek, İnik, İnti, İpek, İpka, İpsi, İtap, İtki, Kain, Kani, Kant, Kase, Kast, Kati,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Aks, Ani, Ant, Asi, Ask, Ast, Ate, Ati, Eti, İka, İki, İni, İsa, İta, İti, Kan, Kap, Kas, Kat, Kep, Kes, Ket, Kin, Kip, Kit, Nas, Net, Pak, Pas, Pat, Pek, Pes, Pik, Pis, Sak, San, Sap, Sek, Sen,

2 Harfli Kelimeler

Ak, An, As, At, Ek, En, Es, Et, İn, İp, İs, İt, Ke, Ki, Ne, Pe, Se, Si, Ta, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.