ANTİSEPSİ (TDK)

El, yüz, vücuttaki hastalık yapan mikroorganizmaları kimyasal maddelerle etkisiz hâle getirme veya yok etme işlemi.

Antisepsi kelimesi baş harfi A son harfi İ olan bir kelime. Başında A sonunda İ olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi N , üçüncü harfi T , dördüncü harfi İ , beşinci harfi S , altıncı harfi E , yedinci harfi P , sekizinci harfi S , dokuzuncu harfi İ . Başı A sonu İ olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ETKİSİZ Nedir?

Etkisi olmayan, tesirsiz, nötr.

ETME Nedir?

Etmek işi.

HASTALIK Nedir?


1 . Organizmada birtakım değişikliklerin ortaya çıkmasıyla sağlığın bozulması durumu, rahatsızlık, çor, dert, sayrılık, illet, maraz, maraza, esenlik karşıtı: "Hastalıktan, doktordan oldum bittim korkarım."- H. Taner.
2 . Ruh sağlığının bozulması durumu.
3 . Bitkilerin yapılarında görülen bozukluk: "Filoksera, bağ hastalıklarının en korkuncudur."- .
4 . mecaz Aşırı düşkünlük, tutku: "Temizlik hastalığı."- .

İŞLEM Nedir?


1 . Bir işi sonuçlandırmak için yapılan iş veya uygulamaların hepsi, muamele, muamelat.
2 . Bir amaca ulaşmak için tutulan yol ve yöntem, prosedür.
3 . ekonomi Nakit veya menkul değerleri kullanarak alım satım, takas, borçlanma vb. piyasa hareketi.
4 . kimya Madde üzerinde her türlü değişim yapma işi, muamele.
5 . kimya Ham veya ara malları ve maddeleri fiziksel, kimyasal değişikliklerle daha uygun, kullanılır duruma getirme, muamele.
6 . matematik Sayıları karşı karşıya getirip belirli birtakım kurallara uygun olarak birbiri üzerine etkilendirme yöntemi: "Her işlem yeni bir sayı bulmaya varır."- .

KİMYASAL Nedir?

Kimyaya ait, kimya ile ilgili, kimyevi: "Kimyasal birleşim."- .

MADDE Nedir?


1 . Duyularla algılanabilen nesne.
2 . Bir cismi oluşturan öge, öz: "Cam yapmak için silisli maddeler kullanılır."- .
3 . Yasa, sözleşme, antlaşma vb. metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm: "Kanun tatbikatında merhamet bilmez. Suçları maddeleriyle ölçer. Hükmünü verir, çarpar."- H. R. Gürpınar.
4 . Sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konulardan her biri: "Bir uzmanla buluşacağı zaman ansiklopediyi açar, o konuyla ilgili maddeyi okur."- S. Birsel.
5 . Para, mal vb. ile ilgili şey: "Maddeye önem vermek."- .
6 . Kendi içinde bütünlüğü olan anlatım.
7 . fizik Boşlukta yer kaplayan, bir kütlesi olan her türlü varlık, özdek.
8 . kimya Molekül.

MİKROORGANİZMA Nedir?

Mikroskopla görülebilen organizma.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

VÜCUT Nedir?


1 . İnsan veya hayvan gövdesi, beden: "Koltukta vücudunu bir yandan bir yana çevirirken âdeta inliyor."- R. N. Güntekin.
2 . eskimiş Var olma, varlık.

A E N P S S T İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Antisepsi,

7 Harfli Kelimeler

İntisap, İstiane, İstinas, İstisna,

6 Harfli Kelimeler

Apsent, Asepsi, Esinti, İspati, İstiap, Nispet, Pastis, Tensip,

5 Harfli Kelimeler

Apsis, Asist, Esans, Esasi, Espas, İsnat, İspat, İspit, İtina, Nasip, Nisai, Nisap, Nispi, Paten, Penis, Pines, Pinti, Pisin, Saten, Seans, Senit, Sinsi, Sipsi, Tasni, Tenis, Tepsi, Tesis,

4 Harfli Kelimeler

Apse, Ases, Asit, Esas, Esin, Esna, Etap, İane, İnat, İnti, İpsi, İtap, Naip, Nesi, Nisa, Nite, Pati, Pena, Peni, Pens, Pest, Pisi, Pist, Sena, Sent, Sepi, Sine, Sini, Site, Sten, Step, Tane, Tapi, Tein, Tepi, Tipi,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Ani, Ant, Asi, Ast, Ate, Ati, Eti, İni, İsa, İta, İti, Nas, Net, Pas, Pat, Pes, Pis, San, Sap, Sen, Ses, Set, Sin, Sis, Sit, Tan, Tas, Ten, Tin, Tip,

2 Harfli Kelimeler

An, As, At, En, Es, Et, İn, İp, İs, İt, Ne, Pe, Se, Si, Ta, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.