ANTİPATİ (TDK)


1 . Sevimsizlik, soğukluk, iticilik.
2 . ruh bilimi Karşıt duygu: "Bunlar da çoğu insanda nedense aşağılık kompleksi ve antipati yaratır."- H. Taner.

Antipati kelimesi baş harfi A son harfi İ olan bir kelime. Başında A sonunda İ olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi N , üçüncü harfi T , dördüncü harfi İ , beşinci harfi P , altıncı harfi A , yedinci harfi T , sekizinci harfi İ . Başı A sonu İ olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANTİPATİ Nedir?


1 . Sevimsizlik, soğukluk, iticilik.
2 . ruh bilimi Karşıt duygu: "Bunlar da çoğu insanda nedense aşağılık kompleksi ve antipati yaratır."- H. Taner.

AŞAĞILIK Nedir?


1 . Aşağı olma durumu, adilik.
2 . sıfat Niteliği düşük, adi: "Bazen en aşağılık bir romanı tabii olarak okur."- H. E. Adıvar.

BİLİ Nedir?

Bilgi.

BİLİM Nedir?


1 . Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim: "Benim sizden istediğim Türkçe yardım, bazı eski yazılı bilim ve tarih gibi ciddi eserleri bana okumanızdır."- H. E. Adıvar.
2 . Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi.
3 . Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci.

ÇOĞU Nedir?


1 . Bir şeyin büyük bölümü: "Biz o zaman okuduğumuz mısraların çoğunu ezber bilirdik."- A. Ş. Hisar.
2 . Çok kimse: "Arkadaşlarımın çoğu gibi mektebe lalalarla, uşaklarla gitmedim."- A. H. Tanpınar.

DUYGU Nedir?


1 . Duyularla algılama, his: "Bitkilerde duygu var mı?"- .
2 . Belirli nesne, olay veya bireylerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim: "Bu laflarda gerçek payı ne kadar çoksa duygu payı da ondan az değildir."- B. Felek.
3 . Önsezi: "Yolunuzu değiştirmeniz lazım geldiğini de sezecek kadar bir duygum vardır."- A. Gündüz.
4 . Nesneleri veya olayları ahlaki ve estetik yönden değerlendirme yeteneği.
5 . Kendine özgü bir ruhsal hareket ve hareketlilik: "Bütün bu hatıraların yerini bir tek duygu, fena bir duygu, fenayım, fena oluyorum, çok fenayım duygusu kapladı."- P. Safa.

İNSAN Nedir?


1 . İki eli bulunan, iki ayak üzerinde dolaşan, sözle anlaşan, akıl ve düşünme yeteneği olan en gelişmiş canlı.
2 . Kişi, şahıs, âdemoğlu, âdem evladı: "O yaşta insan hiç düşünmeden sadece yaşamaya bakar."- H. Taner.
3 . sıfat, mecaz Huy ve ahlak yönünden üstün nitelikli (kimse).

İTİCİ Nedir?


1 . İtme işini yapan.
2 . mecaz Soğuk, benimsenilmeyen, sevimsiz, sevilmeyen, beğenilmeyen, antipatik: "Birbirlerinin itici özellikleriyle de şimdiki kadar burun buruna gelmiyorlardı."- R. Erduran.

İTİCİLİK Nedir?

İtici olma durumu, antipati.

KARŞIT Nedir?

Nitelik ve durumları birbirine büsbütün aykırı olan, °zıt, °kontrast.

KOMPLE Nedir?


1 . Dolu.
2 . Eksiksiz, gerekli her şeyi tamam olan, tam.
3 . Bütünü aynı şeyden olup bir takım oluşturan: "Komple sofra takımı."- .
4 . mecaz Üstün nitelikleri kendinde toplayan, mükemmel: "Komple adam."- .

KOMPLEKS Nedir?


1 . Karmaşık: "Heveskârlar için hece ve aruz, bir kompleks, içinden çıkılmaz bir yoldu."- S. Birsel.
2 . Vitamin veya proteinlerin oluşturduğu bileşik.
3 . kimya Karmaşık.
4 . isim Karmaşıklık, karmaşa.
5 . isim Aynı ekonomik etkinliği gerçekleştiren sanayinin tesisler bütünü: "Çinko kompleksi."- .
6 . isim, ruh bilimi Karmaşa: "Megalomaninin kökeninde çoğu zaman aşağılık kompleksi yatar."- H. Taner.

NEDENSE Nedir?

Bilinmeyen, belli olmayan bir sebep dolayısıyla: "Eline sarılmak istedi, o da nedense elini vermekten çekiniyor."- M. Ş. Esendal.

SEVİ Nedir?

Aşk: "Ben gelmedim dava için / Benim işim sevi için."- Yunus Emre.

SEVİM Nedir?


1 . Sevme işi, sevgi.
2 . Bir kimsede, bir şeyde bulunan ve o kimse veya şeyi başkalarına sevdiren özellik.

SEVİMSİZ Nedir?


1 . Hoşa gitmeyen, antipatik: "Sevimsiz bir yüz."- .
2 . Hoşnutsuzluk, memnuniyetsizlik yaratan: "Bunu sormak sevimsiz gelmişti bana."- Y. Z. Ortaç.

SEVİMSİZLİK Nedir?

Sevimsiz olma durumu, antipati, antipatiklik.

SOĞUK Nedir?


1 . Isının üşütecek kadar az veya düşük olması durumu: "Karın soğuğu başka bir tür soğuktur."- S. F. Abasıyanık.
2 . sıfat Isısı düşük olan, sıcak karşıtı: "Bu el soğuktu ve titriyordu."- P. Safa.
3 . sıfat Üşütecek derecede ısısı olan: "Güneşli, soğuk bir gündü."- S. F. Abasıyanık.
4 . sıfat, mecaz Duygudan, sevgiden yoksun olan, yakın ve içten olmayan, ilgisiz: "Soğuk tavırla birbirlerini selamlayıp uzaklaştılar."- R. H. Karay.
5 . sıfat, mecaz Sevimsiz veya yersiz, antipatik: "Bu soğuk, yavan sözler zevkimi rencide ediyordu."- H. C. Yalçın.
6 . sıfat, mecaz Cinsel istek duymayan: "Soğuk bir kadın."- .
7 . zarf İlgisiz, sevimsiz bir biçimde veya memnuniyetsizliğini belli ederek.

SOĞUKLUK Nedir?


1 . Soğuk olma durumu, soğuk bir etki yapan şeyin özelliği, bürudet: "Yatağımın içinde bu takır takır tahtaların soğukluğunu, sertliğini duyar gibi olurdum."- A. Ş. Hisar.
2 . Yemeğin sonunda yenen meyve, hoşaf, komposto vb. şeyler.
3 . Hamamlarda yıkanılan yerle giyinilen yer arasındaki az ısıtılan yer: "Öğle namazını hamamın soğukluğunda kıldı."- H. R. Gürpınar.
4 . mecaz Soğuk, sevimsiz ve ilgisiz davranış, ilgisizlik: "Delikanlı, soğukluğu iliklere işleyen soğuk bir sesle evet efendim, dedi."- M. Ş. Esendal.
5 . Sevimsiz olma durumu, antipati.
6 . mecaz Kırgınlığa, dargınlığa yol açabilen sevgi azalması.
7 . mecaz Cinsel istek duymama durumu.

TANE Nedir?


1 . Herhangi bir sayıda olan, adet.
2 . Bazı bitkilerin tohumu: "Bu küllerin içinde, kavrulmuş buğday taneleri ... görüyorum."- M. Ş. Esendal.
3 . bitki bilimi Çekirdekli küçük meyve: "Üzüm tanesi. Nar tanesi."- .

YARA Nedir?


1 . Keskin bir şeyle veya bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik: "Mendilimi bir çatkı şekline sokarak başıma, yaramın üzerine sardım."- R. H. Karay.
2 . Bir şeyin iç veya dış yüzünde herhangi bir etki ile oluşan ve tehlikeli olabilen oyuk, gedik, yarık: "Geminin omurgasındaki yara."- .
3 . mecaz Dert, üzüntü, acı: "Bu yarayı deşmeyin."- .

YARATI Nedir?

Yaratım.

A A N P T T İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Antipati,

6 Harfli Kelimeler

Apatit, Pianta,

5 Harfli Kelimeler

İtaat, İtina, Pinti, Tapan, Titan,

4 Harfli Kelimeler

İnat, İnti, İtap, Naat, Naip, Pata, Pati, Taat, Tapa, Tapi, Tipi,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Ana, Ani, Ant, Ata, Ati, İni, İta, İti, Pat, Tan, Tat, Tin, Tip,

2 Harfli Kelimeler

An, At, İn, İp, İt, Ta, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.