ANTİLOP (TDK)


1 . Antiloplardan, sıcak ülkelerde yaşayan, çok hızlı koşan, boynuzlu bir hayvan (Anthilopus).
2 . sıfat Bu hayvanın derisinden yapılmış.

Antilop kelimesi baş harfi A son harfi P olan bir kelime. Başında A sonunda P olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi N , üçüncü harfi T , dördüncü harfi İ , beşinci harfi L , altıncı harfi O , yedinci harfi P . Başı A sonu P olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANTİLOP Nedir?


1 . Antiloplardan, sıcak ülkelerde yaşayan, çok hızlı koşan, boynuzlu bir hayvan (Anthilopus).
2 . sıfat Bu hayvanın derisinden yapılmış.

ANTİLOPLAR Nedir?

Geviş getiren memeli hayvanların bir familyası.

BOYNUZLU Nedir?


1 . Boynuzu olan (hayvan).
2 . mecaz Karısının veya kadın yakınlarından birinin iffetsizliğine göz yuman (erkek): "Böyle kocalara her dilde boynuzlu derler."- H. R. Gürpınar.
3 . isim, argo Troleybüs.

DERİ Nedir?


1 . İnsan ve hayvan vücudunu kaplayan tüy, kıl veya pulla kaplı tabaka, cilt, ten: "Bütün kemikleri, ince bir deri altında birer birer sayılıyordu."- P. Safa.
2 . sıfat Bu tabakadan yapılmış: "Üstünde yine o siyah deri pardösüsü, kolunda siyah deri çantası."- N. Cumalı.
3 . İşlenerek kullanılır duruma getirilmiş hayvan postu.
4 . Soyulmadan yenen yemişlerin ince kabuğu veya soyulan yemişlerde kabuk altındaki zar.

HAYVAN Nedir?


1 . Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık: "İnce ruhlu insanlar gibi Atatürk de hayvanları severdi."- F. R. Atay.
2 . sıfat, mecaz Akılsız, duygusuz, kaba, hoyrat (kimse).
3 . hakaret yollu Kızılan bir kimseye söylenen bir söz.
4 . halk ağzında At, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık: "Zavallı hayvan bir saattir yüz okkadan fazla bir yükü sürüklüyordu."- Ö. Seyfettin.

HIZLI Nedir?


1 . Çabuk, seri, süratli: "Hızlı yürüyorlar ve birbirine hiçbir lakırtı söylemiyorlardı."- M. Ş. Esendal.
2 . zarf Güç kullanarak, şiddetle: "Hızlı vurmak."- .
3 . zarf Çabuk çabuk: "Hızlı konuşmak."- .
4 . mecaz Uçarı, çapkın, hovarda: "Doludizgin, bir bekârlığın tam tadını çıkaran, renkli, değişken, hızlı bir yaşam sürüyordum."- H. Taner.

KOŞA Nedir?


1 - Çift, eş, ikiz.
2 - Hep birlikte.

SICAK Nedir?


1 . Havadaki yüksek ısı: "Bu sıcakta arada bir şeyler içip yemeden çalışılmıyor."- N. Cumalı.
2 . Sıcak yer: "Burası bir makine dairesi kadar sıcaktı."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . Hamam.
4 . sıfat Yakmayacak derecede ısısı olan, yakmayacak kadar ısı veren, soğuk karşıtı: "Yorganın altında sıcak gözyaşları dökerek gecelerce beklemişti."- O. Kemal.
5 . sıfat Isısı yüksek olan, çok ısınmış: "Kız kardeşim ikindiüzeri bana sıcak, limonlu bir çorba içirdi."- A. Gündüz.
6 . sıfat, mecaz Dostça olan, sevgi dolu: "Sıcak bir karşılama. Sıcak bir yuva."- .

SIFAT Nedir?


1 - Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal ya da hukuksal bakımdan yeri ve özelliği.
2 - Yüz, kılık ve dış görünüş.
3 - Bir adı, nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımından niteleyen, belirten sözcük, önad.

ÜLKE Nedir?


1 . Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü, diyar, memleket: "Artık vatan toprağı, Rumeli'deki hudutlarından Anadolu'daki hudutlarına kadar yekpare bir ülke olmuştur."- Y. K. Beyatlı.
2 . Devlet: "Vicdan hürriyetine riayet eden tek ülke Osmanlı İmparatorluğu idi."- F. R. Atay.
3 . Herhangi bir özelliği yönünden düşünülen bölge: "Dünyanın gelişmiş, gelişmemiş ülkelerini tek tek geziyorum."- H. Taner.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

YAŞA Nedir?

Hoşnutluk, sevinç gibi duyguları anlatmak ya da alkışlamak için söylenir.

A L N O P T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Antilop,

6 Harfli Kelimeler

Opalin, Platin,

5 Harfli Kelimeler

İptal, Lapon, Latin, Palto, Pilot, Piton, Plati, Plato, Polat, Potin, Talip, Tapon, Tonla, Topal, Topla,

4 Harfli Kelimeler

Alto, Anot, Atol, İlan, İnal, İnat, İtap, Lain, Lota, Nail, Naip, Nato, Nota, Olta, Onat, Opal, Pano, Pati, Plan, Pota, Tali, Tapi, Tipo,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Ali, Alo, Alp, Alt, Ani, Ant, Ati, İla, İta, Lan, Lap, Lop, Lot, Nal, Not, Ona, Pal, Pat, Pil, Pot, Tal, Tan, Tin, Tip, Tol, Ton, Top,

2 Harfli Kelimeler

Al, An, At, İl, İn, İp, İt, La, Ol, On, Ot, Ta, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.