ANTİKİTE (TDK)


1 . Eskilik.
2 . tarih İlk Çağ.

Antikite kelimesi baş harfi A son harfi E olan bir kelime. Başında A sonunda E olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi N , üçüncü harfi T , dördüncü harfi İ , beşinci harfi K , altıncı harfi İ , yedinci harfi T , sekizinci harfi E . Başı A sonu E olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ESKİ Nedir?


1 . Çoktan beri var olan, üzerinden çok zaman geçmiş bulunan, yeni karşıtı: "Ey benim eski duygularım, eski düşüncelerim. Neden böyle uzaksınız benden?"- N. Ataç.
2 . Önceki, sabık: "Anlatışına bakılırsa eski kâtibe, şimdi fevkalade şık giyiniyormuş."- H. Taner.
3 . Geçerli olmayan: "Bugün mekteplerimiz artık o eski mektepler değildir."- R. N. Güntekin.
4 . Herhangi bir meslekte uzun süreden beri çalışmış olan.
5 . Mesleğinde uzmanlaşmış, deneyimi olan: "Eski öğretmen."- .
6 . isim Çok kullanmaktan yıpranmış, harap olmuş şey: "Ben babamın eskilerinden uydurma şeylerle giyiniyordum."- H. Z. Uşaklıgil.
7 . isim, alay yollu Herhangi bir görevden düştüğü veya durumunu yitirdiği için bir kimsenin eski saygınlığının kalmadığı durumlarda kullanılan bir söz: "Mebus eskisi. Müdür eskisi."- .

ESKİL Nedir?

Aksaray iline bağlı ilçelerden biri.

ESKİLİK Nedir?

Eski olma durumu, antikite: "Gömleğinin eskilikten akmış bileklerini içeri doğru kıvırdığına dikkat etmiştim."- R. N. Güntekin.

TARİH Nedir?


1 . Bir olayın gününü, ayını ve yılını bildiren söz veya gün: "1
9 Mayıs 1919, Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı tarihtir. O tarihte memleket karanlık günler yaşıyordu."- .
2 . Toplumları, milletleri, kuruluşları etkileyen hareketlerden doğan, olayları zaman ve yer göstererek anlatan, bu olaylar arasındaki ilişkileri, daha önceki ve sonraki olaylarla bağlantılarını, karşılıklı etkilenmeleri, her milletin kurduğu medeniyetleri, kendi iç sorunlarını inceleyen bilim.
3 . Bir konuyu geçmişi ve gelişimi içinde inceleyen anlatı: "Sen bana bir ata yadigârısın, geçmişin tarihini saklayan kutsal bir tomarsın!"- R. H. Karay.
4 . Tarih kitabı: "Cevdet Paşa'nın Osmanlı Tarihi."- .
5 . Tarih dersi: "Ertesi gün, tarih imtihanı vardı."- Y. Z. Ortaç.

A E K N T T İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Antikite,

7 Harfli Kelimeler

Aktinit, Kantite,

6 Harfli Kelimeler

Ekinti, İnikat, İtikat, Tenkit,

5 Harfli Kelimeler

Anket, Antet, Antik, Etkin, Etnik, İntak, İtina, Kitin, Nakit, Takti, Teati, Tekin, Tekit, Tetik, Titan,

4 Harfli Kelimeler

Akit, Akne, Atik, Ekin, Ekti, Enik, Etik, Etki, İane, İken, İkna, İnak, İnat, İnek, İnik, İnti, İtki, Kain, Kani, Kant, Kati, Kent, Nite, Takt, Tane, Tank, Tein, Tike,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Ani, Ant, Ate, Ati, Eti, İka, İki, İni, İta, İti, Kan, Kat, Ket, Kin, Kit, Net, Tak, Tan, Tat, Tek, Ten, Tik, Tin,

2 Harfli Kelimeler

Ak, An, At, Ek, En, Et, İn, İt, Ke, Ki, Ne, Ta, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.