ANTİKALIK (TDK)


1 . Antika olma durumu.
2 . mecaz Tuhaflık: "Kim bilir bu herifin geçmişinde neler neler, ne antikalıklar, ne acayiplikler, ne madrabazlıklar vardı."- O. C. Kaygılı.

Antikalık kelimesi baş harfi A son harfi K olan bir kelime. Başında A sonunda K olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi N , üçüncü harfi T , dördüncü harfi İ , beşinci harfi K , altıncı harfi A , yedinci harfi L , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi K . Başı A sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ACAYİP Nedir?


1 . Sağduyuya, göreneğe, olağana aykırı, garip, tuhaf, yadırganan, yabansı: "Dişlerinin arasından ıslık gibi acayip sesler çıkarmaya başladılar."- R. N. Güntekin.
2 . ünlem Şaşma anlatan bir söz: "Öyle dedi ha?"- . "Acayip!"- .

ACAYİPLİK Nedir?

Acayip olma durumu, yabansılık, gariplik, tuhaflık: "Burada bir acayiplik hissediyorum."- R. H. Karay.

ANTİK Nedir?

İlk Çağdaki uygarlıklarla, özellikle eski Yunan ve Roma uygarlıkları ile ilgili olan, antika.

ANTİKA Nedir?


1 . Tarihsel değeri olan eski eşya: "Sofadaki antika yerli saat, ihtiyar göğsü hırlaya hırlaya ağır ölçülü vuruşlarla gece yarısını çaldı."- H. R. Gürpınar.
2 . Eski çağlardan kalma eser.
3 . Mendil, örtü, yatak çarşafı vb. bezlerin kenarlarına paralel ipliklerden bir bölümü çekilip dikey olanların ikisi, üçü bir arada tire ile sarılarak yapılan diş diş süs, sıçan dişi, ajur.
4 . sıfat, tarih Antik.
5 . sıfat, mecaz Genele, olağana, geleneğe aykırı, acayip, tuhaf: "Hasılı antika bir herif."- Ö. Seyfettin.

ANTİKALIK Nedir?


1 . Antika olma durumu.
2 . mecaz Tuhaflık: "Kim bilir bu herifin geçmişinde neler neler, ne antikalıklar, ne acayiplikler, ne madrabazlıklar vardı."- O. C. Kaygılı.

BİLİR Nedir?

"Anlar, sayar, yapar" anlamları ile adlarla birleşerek birleşik sıfat kuran bir söz: "İyilikbilir."- .

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GEÇMİŞ Nedir?


1 . Geçme işini yapmış.
2 . Zaman bakımından geride kalmış: "Bu eski sesler içinde geçmiş zamanlar uyuyor, uyanıyor, geriniyor, yaşıyor gibidir."- A. Ş. Hisar.
3 . Çürümeye yüz tutmuş.
4 . isim Bugüne göre geride kalmış olan zaman, mazi: "Onlar bu davranışlarıyla geçmişte sadece huzursuzluk yarattı."- N. Cumalı.
5 . isim Arkada kalan hayat, mazi: "Perde perde örtülü olan eski bir geçmişten kulaklarına garip bir fısıltı gelmişti."- O. C. Kaygılı.
6 . isim Birinin ölmüş ana, baba ve yakınları: "Senin de yedi göbek geçmişine rahmet okusun ha?"- M. Ş. Esendal.

HERİF Nedir?


1 . Güven vermeyen, aşağı görülen, bayağı kimse: "İki herif zavallıya abanıyorlar."- A. Rasim.
2 . teklifsiz konuşmada Adam: "Adamlar yüz kiloluk bir yükü tüy gibi kaldırırken hafif sıklet herifi kaldıramıyorlardı."- B. Felek.

KAYGI Nedir?

Üzüntü, endişe duyulan düşünce, tasa: "Korku ve kaygıyla vücudunu dinledi."- A. İlhan.

KAYGILI Nedir?

Kaygısı olan, üzüntülü: "Kadın kaygılı bir sesle bağırdı."- H. E. Adıvar.

MADRABAZ Nedir?


1 . Hayvan, balık, sebze, meyve vb. yiyecekleri yerinden getirerek toptan satan kimse.
2 . sıfat, mecaz Hile yapan, hileci: "... bunlar kusurlu, adi camlardır, köy evi camları! Madrabazlar böylelerini köylere satarlar."- R. H. Karay.

MADRABAZLIK Nedir?


1 . Madrabaz olma durumu.
2 . Madrabaza yakışır davranış: "Öyle ya, hırsızlık et, katillik et, madrabazlığın envasını yap, sonra Allah'a avuç açarak af dile... Böyle şey olmaz!"- P. Safa.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

NELER Nedir?

çok ve çeşitli şeyler: "Bugün neler gördük."- .

TUHAF Nedir?


1 . Acayip: "Nahit'in onda hiç görmediği bir tuhaf hâli vardı."- T. Buğra.
2 . Şaşılacak, garip.
3 . Güldürücü: "Kibirli, alıngan olmayan, tuhaf ve nükteli bir adammış."- A. Ş. Hisar.
4 . Gülünç: "Bu kıyafetle tuhaf oluyorsun."- .
5 . Anlaşılmaz: "Tuhaf çocuk, günü gününe uymuyor."- .
6 . ünlem Şaşılan bir şey karşısında söylenen söz: "Tuhaf! Her yerde olduğunun aksine, burada şehirden uzaklaştıkça binaların güzelliği artıyor."- A. Haşim.

TUHAFLIK Nedir?


1 . Tuhaf olma durumu, yabansılık, garabet.
2 . Tuhaf davranış: "Zaten ayrılması sırasında elimi sıkışı, yüzüme bakışı, acelesi ve tuhaflığı bir vedaya benziyordu."- R. H. Karay.

A A I K K L N T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Antikalık,

7 Harfli Kelimeler

Ataklık, Kanatlı, Takınak,

6 Harfli Kelimeler

Analık, Anlatı, Antika, Atalık, İnkıta, Kainat, Kalkan, Kaltak, Natıka, Talika, Talkın,

5 Harfli Kelimeler

Akait, Aklan, Aklık, Alkan, Altık, Altın, Analı, Anlak, Anlık, Antik, Antlı, Itlak, İntak, Kalak, Kalan, Kalık, Kalın, Kalıt, Kanal, Kanat, Kanık, Kanıt, Kanka, Kanlı, Katık, Katil, Katkı, Katlı, Kıtal, Kikla, Lakin, Latin, Nakil, Nakit, Nakli, Takla, Talak, Talan, Talik, Tanık,

4 Harfli Kelimeler

Akak, Akıl, Akın, Akik, Akil, Akit, Aklı, Akli, Alan, Alık, Alın, Altı, Anal, Anık, Anıt, Anka, Atak, Atık, Atıl, Atik, Atkı, Atlı, İkna, İlan, İnak, İnal, İnat, Kail, Kain, Kaka, Kala, Kana, Kanı, Kani, Kant, Katı, Kati, Kına, Kıta, Klan,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Aka, Akı, Ala, Ali, Alt, Ana, Anı, Ani, Ant, Ata, Ati, İka, İla, İlk, İta, Kak, Kal, Kan, Kat, Kıl, Kın, Kıt, Kik, Kil, Kin, Kit, Lak, Lan, Nal, Tak, Tal, Tan, Tık, Tın, Tik, Tin,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, An, At, İl, İn, İt, Ki, La, Ta, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.