ANTİKACI (TDK)

Antika eşya, eser satan veya toplayan kimse: "Açık artırmalardan, antikacılardan her çeşit saat toplamaya başladım."- H. Taner.

Antikacı kelimesi baş harfi A son harfi I olan bir kelime. Başında A sonunda I olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi N , üçüncü harfi T , dördüncü harfi İ , beşinci harfi K , altıncı harfi A , yedinci harfi C , sekizinci harfi I . Başı A sonu I olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANTİK Nedir?

İlk Çağdaki uygarlıklarla, özellikle eski Yunan ve Roma uygarlıkları ile ilgili olan, antika.

ANTİKA Nedir?


1 . Tarihsel değeri olan eski eşya: "Sofadaki antika yerli saat, ihtiyar göğsü hırlaya hırlaya ağır ölçülü vuruşlarla gece yarısını çaldı."- H. R. Gürpınar.
2 . Eski çağlardan kalma eser.
3 . Mendil, örtü, yatak çarşafı vb. bezlerin kenarlarına paralel ipliklerden bir bölümü çekilip dikey olanların ikisi, üçü bir arada tire ile sarılarak yapılan diş diş süs, sıçan dişi, ajur.
4 . sıfat, tarih Antik.
5 . sıfat, mecaz Genele, olağana, geleneğe aykırı, acayip, tuhaf: "Hasılı antika bir herif."- Ö. Seyfettin.

ANTİKACI Nedir?

Antika eşya, eser satan veya toplayan kimse: "Açık artırmalardan, antikacılardan her çeşit saat toplamaya başladım."- H. Taner.

ARTI Nedir?


1 . Toplama işleminde + işaretinin adı, zait.
2 . sıfat, matematik Sıfırdan büyük, önünde artı işareti bulunan (sayı), eksi karşıtı, pozitif.
3 . mecaz Fazlalık: "Alışkanlıklarımız artılarıyla eksileriyle nelerdir, aktarılmıyor çocuklarımıza."- N. Meriç.

ARTIRMA Nedir?


1 . Artırmak işi: "Para artırmaya önem veriyor."- .
2 . Açık artırma.

ÇEŞİT Nedir?


1 . Aynı türden olan şeylerin bazı özelliklerle ayrılan öbeklerinden her biri, tür, nev: "Her çeşit insanı kavrayacak bir sunuş tarzı vardı."- H. Taner.
2 . Canlıların bölümlenmesinde, bireylerden oluşan, türden daha küçük birlik.
3 . sıfat Türlü: "Bu camilerin her biri başka planda başka çeşittir."- Y. K. Beyatlı.

ESER Nedir?


1 . Emek sonucu ortaya konan ürün, yapıt: "Boğaziçi doğrudan doğruya Türklerin eseridir."- Y. K. Beyatlı.
2 . Yayın, kitap, yapıt: "Bütün özlediğim eserlerle bir kütüphane yapabilsem artık yapılacak bir iş kalmayacak."- H. Z. Uşaklıgil.
3 . İz, işaret, im: "Buralarda sudan eser yok."- .
4 . Soyut kavramlarda belirti: "Sarı sakalları uzamış, bu yanık yüzde, en küçük bir pişmanlık eseri yoktu."- H. Taner.

EŞYA Nedir?

Türlü amaçlarla kullanılan, insan yapısı, taşınabilir cansız nesnelerin bütünü: "Güçlük, ev bulmak ve eşyayı taşımak derdiyle başlar."- B. Felek.

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

SAAT Nedir?


1 - Bir günlük sürenin yirmi dörtte birine eşit zaman parçası.
2 - Vakit, zaman.
3 - Bir işin yapıldığı belirli zaman.
4 - Bayağı yürüyüşle bir saatte alınan yol.
5 - Günün hangi saati olduğunu gösteren aygıt.
6 - Sayaç.

TANE Nedir?


1 . Herhangi bir sayıda olan, adet.
2 . Bazı bitkilerin tohumu: "Bu küllerin içinde, kavrulmuş buğday taneleri ... görüyorum."- M. Ş. Esendal.
3 . bitki bilimi Çekirdekli küçük meyve: "Üzüm tanesi. Nar tanesi."- .

TOPLA Nedir?

Üç parmaklı dirgen.

TOPLAM Nedir?

Toplama işleminin sonucu, mecmu, yekûn.

TOPLAMA Nedir?


1 . Toplamak işi: "Yarışırcasına para toplamaya başladılar."- H. E. Adıvar.
2 . matematik Sayıları veya nicelikleri birbirine ekleyip toplamını bulma işlemi, cem.
3 . sıfat Değişik parçaların bir araya getirilmesiyle oluşmuş: "Toplama bilgisayar."- .
4 . Kalın bazlamaya benzer bir çeşit tandır ekmeği.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

A A C I K N T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Antikacı,

6 Harfli Kelimeler

Anacık, Antika, İnkıta, Kainat, Natıka, Takacı,

5 Harfli Kelimeler

Akait, Ancak, Antik, İntak, Kanat, Kanca, Kanıt, Nacak, Nakit, Tacik, Tanık,

4 Harfli Kelimeler

Akın, Akit, Anca, Anık, Anıt, Anka, Atak, Atık, Atik, Atkı, Caka, Cana, Cani, İcat, İkna, İnak, İnat, Kain, Kana, Kanı, Kani, Kant, Katı, Kati, Kına, Kıta, Naat, Taka, Takı, Tanı, Tank,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Ait, Aka, Akı, Ana, Anı, Ani, Ant, Ata, Ati, Can, Cık, Cin, İka, İta, Kan, Kat, Kın, Kıt, Kin, Kit, Tak, Tan, Tık, Tın, Tik, Tin,

2 Harfli Kelimeler

Ak, An, At, İn, İt, Ki, Ta, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.