ANTİKÇAĞ (TDK)


1 - Eski Yunan ve Roma uygarlıklarının gelişip yayıldığı çağ.
2 - Bu çağa özgü olan.

Antikçağ kelimesi baş harfi A son harfi Ğ olan bir kelime. Başında A sonunda Ğ olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi N , üçüncü harfi T , dördüncü harfi İ , beşinci harfi K , altıncı harfi Ç , yedinci harfi A , sekizinci harfi Ğ . Başı A sonu Ğ olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇAĞA Nedir?

Çocuk, bebek.

ESKİ Nedir?


1 . Çoktan beri var olan, üzerinden çok zaman geçmiş bulunan, yeni karşıtı: "Ey benim eski duygularım, eski düşüncelerim. Neden böyle uzaksınız benden?"- N. Ataç.
2 . Önceki, sabık: "Anlatışına bakılırsa eski kâtibe, şimdi fevkalade şık giyiniyormuş."- H. Taner.
3 . Geçerli olmayan: "Bugün mekteplerimiz artık o eski mektepler değildir."- R. N. Güntekin.
4 . Herhangi bir meslekte uzun süreden beri çalışmış olan.
5 . Mesleğinde uzmanlaşmış, deneyimi olan: "Eski öğretmen."- .
6 . isim Çok kullanmaktan yıpranmış, harap olmuş şey: "Ben babamın eskilerinden uydurma şeylerle giyiniyordum."- H. Z. Uşaklıgil.
7 . isim, alay yollu Herhangi bir görevden düştüğü veya durumunu yitirdiği için bir kimsenin eski saygınlığının kalmadığı durumlarda kullanılan bir söz: "Mebus eskisi. Müdür eskisi."- .

GELİŞ Nedir?

Gelme işi: "Keklik gibi taştan taşa sekerek / Gerdan açıp gelişini sevdiğim."- Ruhsati.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

ÖZGÜ Nedir?

Birine, bir şeye ait olan, belli bir kimsede, şeyde veya türde bulunan, aynı cinsten başka hiçbir türde veya bireyde rastlanılmayan, öze, has, mahsus: "Hepsi de halis sporculara özgü sevimli bir çocukluk ve candanlık içinde kocamışlardı."- H. Taner.

UYGAR Nedir?


1 . Fikir, sanat ve endüstri alanlarında çok büyük bir gelişme göstermiş olan, medeni.
2 . Kültürlü, eğitimli, görgü kurallarına uyan, medeni (kimse): "Ona layık, uygar bir eş olmak için bütün aklını seferber ettiği ortadadır."- H. Taner.

UYGARLIK Nedir?


1 . Uygar olma durumu, medeniyet, medenilik.
2 . Bir ülkenin, bir toplumun, maddi ve manevi varlıklarının, fikir, sanat çalışmalarıyla ilgili niteliklerinin tümü, medeniyet: "Gerçekten, uygarlık nimetlerinin gençlere bir faydası oldu ama daha çok bundan büyükler istifade ediyor."- H. E. Adıvar.

YUNAN Nedir?

Yunanistan'da yaşayan veya Yunanistan halkından olan kimse, Yunanistanlı.

A A K N T Ç Ğ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Antika, Çağnak, Kainat,

5 Harfli Kelimeler

Akait, Antik, Çanak, Çanta, Çatak, İntaç, İntak, Kaçta, Kağan, Kanat, Nakit,

4 Harfli Kelimeler

Açan, Ağaç, Akaç, Akça, Akit, Anaç, Anka, Atak, Atik, Çağa, Çita, İkna, İnak, İnat, Kaça, Kain, Kana, Kani, Kant, Kati, Naat, Taka, Tank,

3 Harfli Kelimeler

Ağa, Ait, Aka, Ana, Ani, Ant, Ata, Ati, Çağ, Çak, Çan, Çat, Çiğ, Çit, İka, İnç, İta, Kaç, Kan, Kat, Kin, Kit, Taç, Tak, Tan, Tiğ, Tik, Tin,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ağ, Ak, An, At, İç, İğ, İn, İt, Ki, Ta, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.