ANTİJENLİK (TDK)


1 - Antijen özelliği taşıyan madde.
2 - Bir antijenin etki derecesi.

Antijenlik kelimesi baş harfi A son harfi K olan bir kelime. Başında A sonunda K olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi N , üçüncü harfi T , dördüncü harfi İ , beşinci harfi J , altıncı harfi E , yedinci harfi N , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi K . Başı A sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANTİJEN Nedir?

İçerisine girdiği organizma aracılığıyla antikor oluşumunu sağlayan bakteri, virüs, parazit vb. protein yapısında madde.

DERE Nedir?


1 . Genellikle yazın kuruyan küçük akarsu: "Bu ensiz tahta köprü altında ince dere."- E. B. Koryürek.
2 . coğrafya Bu akarsuyun yatağı.
3 . coğrafya İki dağ arasındaki uzun çukur.
4 . Damlarda yağmur sularını toplayarak oluğa veren çinko veya kiremit yol.

DERECE Nedir?


1 . Bir süreç içindeki durumlardan her biri, basamak, aşama, rütbe, mertebe: "Hukuk tahsilini Paris'te bitirmiş, birinci derece diploma almıştı."- Ö. Seyfettin.
2 . edat Denli, kadar: "Beyoğlu'nda bu derece itibar görmemişti."- E. E. Talu.
3 . fizik Ölçü aletlerinin ölçeğinde belirtilmiş bulunan başlıca bölümlerden her biri: "Sıcakölçerin dereceleri."- .
4 . fizik Sıcaklıkölçer.
5 . kimya Bir çözeltinin yoğunluğunu ölçmede kullanılan birim.
6 . matematik Bir çemberin üç yüz altmışta birine eşit olan açı birimi: "Dik açılar doksan derecedir."- .
7 . spor Başarı gösterme.

ETKİ Nedir?


1 . Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir: "Bu etki, genç kuşak konservatuvar mezunlarında yerini daha doğal bir Türkçeye bırakıyor."- H. Taner.
2 . Bir etken veya bir sebebin sonucu: "Tokadın etkisi kötü oldu."- .
3 . mecaz Bir kimse üzerinde bırakılan izlenim: "Sustu, istediği etkiyi tam olarak yapmak için olmalıydı bu."- T. Buğra.

MADDE Nedir?


1 . Duyularla algılanabilen nesne.
2 . Bir cismi oluşturan öge, öz: "Cam yapmak için silisli maddeler kullanılır."- .
3 . Yasa, sözleşme, antlaşma vb. metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm: "Kanun tatbikatında merhamet bilmez. Suçları maddeleriyle ölçer. Hükmünü verir, çarpar."- H. R. Gürpınar.
4 . Sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konulardan her biri: "Bir uzmanla buluşacağı zaman ansiklopediyi açar, o konuyla ilgili maddeyi okur."- S. Birsel.
5 . Para, mal vb. ile ilgili şey: "Maddeye önem vermek."- .
6 . Kendi içinde bütünlüğü olan anlatım.
7 . fizik Boşlukta yer kaplayan, bir kütlesi olan her türlü varlık, özdek.
8 . kimya Molekül.

ÖZEL Nedir?


1 . Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan.
2 . Benzerlerinden ayrılmasını sağlayan bir özelliği olan, spesiyal.
3 . Bir kişiyi ilgilendiren, hususi, zatî: "Özel bir diyeceği varmış gibi koluma girdi sokakta."- N. Cumalı.
4 . Devlete değil, kişiye ait olan, hususi, resmî karşıtı.
5 . Dikkate değer: "Özel bir ilgi gösterdi."- .
6 . Ayırt edici bir niteliği olan.
7 . Her zaman görülenden, olağandan farklı: "Özel durumları da göz önüne alalım."- .

A E J K L N N T İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Annelik, Antenli, Antijen, İntikal, Jelatin, Nikelaj, Ninelik, Nitelik, Taninli,

6 Harfli Kelimeler

Anilin, Ekinti, Etkili, İlanen, İletki, İlinek, İlkten, İnikat, İntani, İtalik, İtikal, Kalite, Kantin, Kental, Kentli, Lejant, Naklen, Naneli, Netlik, Taneli, Tekila, Telaki, Telkin, Tenkil,

5 Harfli Kelimeler

Ajite, Aklen, Aleni, Anjin, Anket, Anten, Antik, Ekili, Etkin, Etlik, Etnik, İleti, İlkin, İntak, İntan, İtila, İtina, İtlik, Jikle, Jilet, Katil, Ketal, Kilit, Kinin, Kinli, Kitin, Kitle, Lakin, Lanet, Latin, Liken, Likit, Linet, Linin, Nakil, Nakit, Nakli, Nanik, Nikel, Nitel,

4 Harfli Kelimeler

Aile, Akil, Akit, Akli, Akne, Alet, Anne, Atel, Atik, Ekin, Ekli, Ekti, Elan, Elik, Elit, Elti, Enik, Enli, Etik, Etil, Etki, Etli, İane, İken, İkna, İlan, İlik, İlke, İnak, İnal, İnan, İnat, İnek, İnik, İnti, İtki, Jale, Jant, Jile, Kail,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Ali, Alt, Ani, Ant, Ate, Ati, Ela, Elk, Eti, İka, İki, İla, İle, İlk, İni, İta, İti, Jak, Jel, Jen, Jet, Kal, Kan, Kat, Kel, Ket, Kil, Kin, Kit, Lak, Lan, Nal, Nan, Net, Tak, Tal, Tan, Tek, Tel,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, An, At, Ek, El, En, Et, İl, İn, İt, Je, Ke, Ki, La, Le, Ne, Ta, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.