ANTİBİYOGRAM (TDK)

Belli bir bakteri türünün gelişmesini engelleyecek antibiyotiğin bulunmasını amaçlayan laboratuvar incelemesi.

Antibiyogram kelimesi baş harfi A son harfi M olan bir kelime. Başında A sonunda M olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi N , üçüncü harfi T , dördüncü harfi İ , beşinci harfi B , altıncı harfi İ , yedinci harfi Y , sekizinci harfi O , dokuzuncu harfi G , onuncu harfi R , onbirinci harfi A , onikinci harfi M . Başı A sonu M olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AMAÇ Nedir?


1 . Ulaşmak istenilen sonuç, maksat: "Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz."- Anayasa.
2 . Gaye: "Kuruluş amaç ve şartlarını kaybeden yahut kanunun öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmeyen dernekler, kendiliğinden dağılmış sayılır."- Anayasa.
3 . Hedef: "Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı maliye politikasının sosyal amacıdır."- Anayasa.
4 . Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon.

BAKTERİ Nedir?

Toprakta, suda, canlılarda bulunan, çürüme, mayalanma veya hastalıklara yol açan, küresel, silindirimsi, kıvrık biçimde olan, bölünerek çoğalan, klorofilsiz, tek hücreli canlı.

BELLİ Nedir?

Beli olan: "Hani sen benim gibi ince belli sarışınları severdin?"- N. Araz. Birleşik Sözler karınca belli http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=karınca belli&EskiSoz=belli&GeriDon=2 belli (II) sıfat
1 . Bilinmedik bir yanı olmayan, malum: "Hâlimiz, vaktimiz sizce belli."- H. R. Gürpınar.
2 . Gizli olmayan, ortada olan, anlaşılan, bedihi, zahir, aşikâr: "Kıyafetinden söyleyeceği şeyin ciddiyeti belli."- Ö. Seyfettin.
3 . Belirli, muayyen: "Belli toplumsal evreler ve iktisadi çevrelerdeki şiir biçimi olan aruz ..."- S. Birsel.

ENGEL Nedir?


1 . Bir şeyin gerçekleşmesini önleyen sebep, mâni, mahzur, müşkül, pürüz, mânia, handikap: "Bürokratik engelleri ortadan kaldıracak bir formül aradık ve bulduk."- H. Taner.
2 . Hemzemin geçitlerde kara yolu güvenliğini sağlamak için kullanılan açılır kapanır düzenek, bariyer.
3 . Herhangi bir yolu kapamak için konulan nesne, bariyer.
4 . Kara yollarının kenarlarına yapılan korkuluk, bariyer.
5 . spor Engelli koşularda, her yarışçının üzerinden atlaması gereken tahta düzenek, bariyer.

GELİŞ Nedir?

Gelme işi: "Keklik gibi taştan taşa sekerek / Gerdan açıp gelişini sevdiğim."- Ruhsati.

GELİŞME Nedir?


1 . Gelişmek işi, inkişaf, neşvünema, tekâmül, evolüsyon: "Şiir, uygarlıkların doğuşunda, gelişmesinde ilk işaret oluyor."- N. Cumalı.
2 . Olan biten şey.
3 . edebiyat Yazılarda giriş bölümlerinden sonra konunun türlü yönlerden açılıp genişlediği, zenginleştiği, olgunlaştığı bölüm.

İNCE Nedir?


1 . Kendi cinsinden olanlara göre, dar ve kalınlığı az olan, kalın karşıtı: "İnce minare. İnce değnek. İnce kitap."- .
2 . Zayıf: "Sarışın, kuru, ince bir kadındı."- Y. K. Beyatlı.
3 . Taneleri ufak, iri karşıtı: "İnce un. İnce kum."- .
4 . Aşırı özen gerektiren, kaba karşıtı: "İnce nakış."- .
5 . Ayrıntılı: "Bugün temizlikçi geliyor. Şöyle ince bir temizliğe..."- T. Uyar.
6 . Akışkanlığı çok olan, yoğun ve koyu olmayan (sıvılar).
7 . Tiz (ses), pes karşıtı: "İnce bir çocuk sesinin hırçınlaştığı, ağladığı işitildi."- R. N. Güntekin.
8 . Hafif, gücü az: "Hiçbir hareket bu gülüş kadar belirsiz ve ince değildir."- S. F. Abasıyanık.
9 . mecaz İyiden iyiye, enikonu, ayrıntılı: "Benim hasta olduğum günlerde her şey uzun uzun düşünülmüş, ince hesaplarla hazırlanmıştı."- R. N. Güntekin.
10 . mecaz Düşünce, duygu veya davranış bakımından insanın sevgi ve saygısını kazanan, zarif, kaba karşıtı: "Dostum şair, yazar Sabahattin Teoman, yazdığı ince bir mektupla durumu düzeltiyor."- .

İNCELEME Nedir?


1 . İncelemek işi, tetkik.
2 . edebiyat Bir bilim veya sanat konusunu her yönüyle geniş biçimde açıklayan eser veya yazılı araştırma: "İlk çalışmaları daha çok deneme ve inceleme türünde olmuş, bunları edebî hatıraları izlemiştir."- A. Ş. Hisar.

LABORATUVAR Nedir?


1 . Ayrıştırma, birleştirme yoluyla bir sonuca ulaşmak veya teşhis koymak için çeşitli araçlar kullanılarak tıp, eczacılık, fizik, kimya gibi bilim dallarıyla ilgili araştırmaların, deneylerin yapıldığı özel donanımlı yer: "Fizik laboratuvarı."- .
2 . Dil laboratuvarı.

A A B G M N O R T Y İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Aragonit,

7 Harfli Kelimeler

Ambargo, Anatomi, Animato, Baritin, Bariton, Bayrami, Boyanma, Boyatma, Garanti, Gariban, Giyotin, Maraton, Marinat, Martini, Onartma, Ornatma, Oynatma, Toraman,

6 Harfli Kelimeler

Amorti, Amyant, Angora, Aritmi, Armoni, Bargam, Batman, Bayati, Bayram, Baytar, Biaman, Biryan, Borani, Borina, Boyama, Boyana, Gabari, Gabyar, Gambot, Garami, Granit, İbrani, İmtina, İntiba, İtibar, Manita, Mantar, Manyat, Marina, Martin, Miting, Morina, Onarma, Otarma, Oynama, Rating, Timing, Toygar, Yabani, Yongar,

5 Harfli Kelimeler

Abani, Agami, Agora, Ambar, Amigo, Arabi, Arami, Argon, Ariya, Aroma, Artma, Atari, Ayran, Bamya, Banma, Banyo, Baran, Barit, Baron, Batar, Batma, Bayan, Bayat, Bayma, Bingi, Binit, Birim, Bitim, Boran, Borat, Boyar, Boyna, Gabin, Gabro, Gabya, Gaita, Gamba, Garbi, Gayri, Giray,

4 Harfli Kelimeler

Abat, Abra, Aman, Amin, Amir, Amit, Amor, Anam, Anma, Anot, Aort, Argo, Arma, Arya, Atma, Atom, Ayan, Ayar, Ayin, Ayma, Ayna, Ayni, Bana, Bani, Bant, Bara, Bari, Baro, Bati, Bayi, Biat, Biga, Bina, Bini, Bira, Biri, Bora, Boya, Brit, Brom,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Abi, Ait, Ama, Ana, Ani, Ant, Ara, Ari, Art, Ata, Ati, Aya, Ayn, Ban, Bar, Bat, Bay, Bin, Bir, Bit, Boa, Bom, Bor, Bot, Boy, Gam, Gar, Gri, İma, İni, İri, İta, İti, İyi, Mai, Mat, Mir, Mit, Mor,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Am, An, Ar, At, Ay, İm, İn, İt, Mi, Om, On, Ot, Oy, Ra, Ta, Ti, Ya, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.