ANTİALERJİK (TDK)


1 . Alerjilerin önlenmesinde veya tedavisinde kullanılan ilaçların özelliği.
2 . sıfat Alerjiye neden olmayan: "Antialerjik yatak."- .

Antialerjik kelimesi baş harfi A son harfi K olan bir kelime. Başında A sonunda K olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi N , üçüncü harfi T , dördüncü harfi İ , beşinci harfi A , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi R , dokuzuncu harfi J , onuncu harfi İ , onbirinci harfi K . Başı A sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALERJİ Nedir?


1 . Birtakım yiyecek, ilaç, toz, koku vb.ne hastalık derecesinde gösterilen aşırı tepki: "Bazı bünyelerin kafeine karşı alerjisi vardır."- .
2 . mecaz Bir kimseye veya bir şeye karşı olumsuz yönde duyulan aşırı duyarlılık: "Büyük kalabalığın matematiğe karşı bir alerjisi vardı."- H. Taner.

İLAÇ Nedir?


1 . Bir hastalığı iyi etmek veya önlemek için türlü yollarla kullanılan madde, em, deva.
2 . mecaz Çare, önlem.

NEDEN Nedir?


1 . Bir olayı ve durumu gerektiren, doğuran başka olay veya durum, sebep: "İzmir'in işgali faciası, özel nedenlerden, onu ayrıca ilgilendiriyor."- A. İlhan.
2 . zarf Bir olayı doğuran başka bir olayı sormak için kullanılan bir söz; niçin: "Biz şarklılar neden ille her şeyi büyütüp efsaneleştiririz?"- H. Taner.
3 . felsefe Bir varlığı veya olayı etkileyen, oluşturan, doğuran şey, sebep, illet.

ÖNLENME Nedir?

Önlenmek işi.

ÖZEL Nedir?


1 . Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan.
2 . Benzerlerinden ayrılmasını sağlayan bir özelliği olan, spesiyal.
3 . Bir kişiyi ilgilendiren, hususi, zatî: "Özel bir diyeceği varmış gibi koluma girdi sokakta."- N. Cumalı.
4 . Devlete değil, kişiye ait olan, hususi, resmî karşıtı.
5 . Dikkate değer: "Özel bir ilgi gösterdi."- .
6 . Ayırt edici bir niteliği olan.
7 . Her zaman görülenden, olağandan farklı: "Özel durumları da göz önüne alalım."- .

SIFAT Nedir?


1 - Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal ya da hukuksal bakımdan yeri ve özelliği.
2 - Yüz, kılık ve dış görünüş.
3 - Bir adı, nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımından niteleyen, belirten sözcük, önad.

TEDAVİ Nedir?


1 . İlaç vb. ile hastalığı iyi etme, iyileştirme, sağaltım, sağaltma, terapi: "Hastadır diye tedavisine koşanların haddi hesabı yoktu."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . mecaz Aksayan bir şeyi düzeltme, iyileştirme.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

YATAK Nedir?


1 . Uyuma, dinlenme vb. amaçlarla üzerine veya içine yatılan eşya, döşek: "Sabahleyin onu aynı güzellikte bulacağım ümidiyle yatağımdan fırladım."- R. H. Karay.
2 . Yün, pamuk, kuş tüyü vb. maddelere kılıf geçirerek yapılan şilte.
3 . Üzerine şilte konulan karyola, somya, kerevet vb.
4 . coğrafya Irmak, çay, dere vb.nin, içinde aktıkları yer, akak, mecra.
5 . Katmanlaşmış herhangi bir madde yığını: "Çakıl yatağı."- .
6 . Bir şeyin çok bulunduğu yer: "Yeşil sarıklı evliya yataklarının huzurunda gibiyim"- R. H. Karay.
7 . Maden veya fosil ocaklarında birbirini izleyen iki maden, taş veya kömür tabakası arasında uzanan damar.
8 . Çanak biçimindeki bir havzada veya buna benzer bir oluşumda toplanmış petrol birikintisi.
9 . Gizli barınak veya bir suçluyu gizlice barındıran yer: "Hırsız yatağı. Eşkıya yatağı."- .
10 . Makinelerde hareketli bölümleri içine alan hareketli veya sabit parça: "Namlu yatağı. Eksen yatağı."- . 1
1 . Fideleri gömmek için toprakta açılan çukur. 1
2 . Turunçgilleri ve yumurta vb. ürünleri korumak üzere saman vb.nden yararlanılarak yapılan yer. 1
3 . hayvan bilimi Katmanlı bir kaya bütününde maden filizi veya taş döküntüsünden oluşan çok ince tabaka.

A A E J K L N R T İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Antialerjik,

9 Harfli Kelimeler

Entarilik, Keratinli,

8 Harfli Kelimeler

Anaerkil, Analitik, Ataerkil, Lanarkit, Larenjit, Letarjik,

7 Harfli Kelimeler

Akilane, Alerjik, Aterina, Entrika, Erinlik, İktiran, İntikal, Jelatin, Kanalet, Kartela, Keratin, Klarnet, Laterna, Letarji, Nalekar, Neritik, Nikelaj, Nitelik, Rintlik, Telkari,

6 Harfli Kelimeler

Akaret, Alaten, Alerji, Antika, Aranje, Arnika, Ekinti, Entari, Etkili, İletki, İlinek, İlkten, İnikat, İtalik, İtikal, Kainat, Kalite, Kantar, Karate, Kareli, Karina, Karine, Kartal, Kartel, Katran, Kental, Kentli, Kerata, Kirtil, Lejant, Nektar, Netlik, Renkli, Retina, Talika, Taneli, Tanker, Tekila, Telaki, Telkin,

5 Harfli Kelimeler

Karat, Ajite, Akait, Aklan, Aklen, Akran, Aktar, Aleni, Alkan, Anket, Anlak, Antik, Antre, Arena, Atari, Ekili, Ekran, Erika, Erkan, Erkin, Erkli, Erlik, Etkin, Etlik, Etnik, İleri, İleti, İlkin, İnkar, İntak, İrite, İtila, İtina, İtlik, Jikle, Jilet, Kalan, Kanal, Kanat, Karne,

4 Harfli Kelimeler

Aile, Ajan, Akar, Akil, Akit, Akli, Akne, Alan, Alet, Anal, Anka, Arak, Arka, Atak, Atel, Atik, Ekin, Ekli, Ekti, Elan, Elik, Elit, Elti, Enik, Enir, Enli, Erat, Erik, Eril, Erin, Etik, Etil, Etki, Etli, İane, İare, İken, İkna, İlan, İlik,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Aka, Ala, Ali, Alt, Ana, Ani, Ant, Ara, Ari, Ark, Art, Ata, Ate, Ati, Ela, Elk, Erk, Eti, İka, İki, İla, İle, İlk, İni, İri, İta, İti, Jak, Jel, Jen, Jet, Kal, Kan, Kar, Kat, Kel, Ker, Ket, Kil,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, An, Ar, At, Ek, El, En, Er, Et, İl, İn, İt, Je, Ke, Ki, La, Le, Ne, Ra, Re, Ta, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.